NZa nieuwsbrief - mei 2014

4 jahre vor


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 1 | mei 2014
NZa: afspraken nodig over wachttijden transgenderzorg
Patiëntenstop bij VUmc opgeheven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het positief dat de patiëntenstop voor transgenderzorg bij het Vumc is opgeheven. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen roept de NZa zorgverzekeraars en zorgaanbieders op afspraken te maken over acceptabele wachttijden in de transgenderzorg.  
Lees verder
NZa verzamelt meldingen over informatievoorziening
Bij de NZa en bij de consumentenorganisaties komen veel telefoontjes en e-mails binnen van consumenten die vragen hebben over de zorg of over hun nota. De komende maanden verzamelt de NZa meldingen over de manier waarop de informatievoorziening hierover verloopt. Klik hier voor het meldpunt van de NZa.
Klik hier voor de factsheet 'Vragen over de zorgnota' 
Klopt uw thuiszorgnota?
Meld uw signalen!
Bij de NZa komen veel vragen binnen over de thuiszorgrekening. Cliënten vragen zich af of hun zorgaanbieder niet te veel uren in rekening brengt waardoor hun eigen bijdrage te hoog is en daar dus financiële gevolgen aan zitten. Soms houden de vragen verband met een klacht over slechte kwaliteit van de geleverde zorg.
Om een goed beeld te krijgen of er sprake is van niet correct declareren zijn meldingen belangrijk. De NZa roept daarom thuiszorg-gebruikers op signalen actief te melden. 
Lees verder
NZa verplicht vier ziekenhuizen om alsnog sterftecijfers te publiceren
Sterftecijfers uiterlijk 1 oktober kenbaar maken
Alle ziekenhuizen publiceerden uiterlijk op 1 mei 2014 de sterftecijfers op hun website, met uitzondering van vier ziekenhuizen. Zij hadden onvoldoende gegevens beschikbaar over de sterftecijfers in de jaren 2012 en 2013. De NZa verplicht deze ziekenhuizen nu om uiterlijk op 1 oktober aanstaande de voorlopige sterftecijfers over het jaar 2014 te publiceren.
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook via RSS of op Twitter via
@Zorgautoriteit
Gesprek in de apotheek?
Wanneer mag de apotheek een gesprek in rekening brengen?
Op de nota van de apotheek kunnen sinds 1 januari 2014 de volgende bedragen voorkomen: de prijs voor het medicijn, de kosten van de ‘terhandstelling’ en eventueel de kosten voor een gesprek bij de eerste terhandstelling. Dit gesprek staat nu apart op de nota zodat u beter kunt controleren wat er in rekening wordt gebracht door de apotheek. Maar wat is een eerste terhandstelling van medicijnen precies en wanneer mag de apotheek daar een gesprek bij in rekening brengen? 
 
Klik hier voor de veelgestelde vragen over het declaratiebeleid van apothekers.
Voor meer informatie lees ook het informatieblad over dit onderwerp van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie (NPCF). 
 
AGENDA
26 juni 2014
Netwerkbijeenkomst
Zorg voor innoveren:
decentraliseren = innoveren
Over een half jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zorgtaken. Dat biedt kansen voor zorgvernieuwing. Benieuwd welke dat zijn? Kom naar de netwerkbijeenkomst van Zorg voor innoveren, het gezamenlijke initiatief van het Zorginstituut Nederland, de NZa, het ministerie van VWS en ZonMw. Meer informatie over het programma vindt u op de website van Zorg voor innoveren (www.zorgvoorinnoveren.nl).
  
 
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Kategorien: Versicherung
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2018