Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2015

3 jahre vor


Text only:

Bliver mailen ikke vist ordentligt? Se den online.

Fagligt nyhedsbrev


Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2015


Kommunen skal undersøge civilstand ved ønske om giftemål
Det er vigtigt, at kommunen undersøger parternes civilstand, når kommunen skal undersøge, om to personer opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Det skyldes ikke mindst, at et bigamisk ægteskab er ulovligt i Danmark, og at den, der indgår et ægteskab og som i forvejen er gift, kan straffes med fængsel.
Ankestyrelsen ændrer praksis: Børnebidrag skal kun medregnes, hvis det betales
Det har hidtil været praksis, at udgiften til et børnebidrag er blevet medregnet, når en borgers rådighedsbeløb skulle beregnes – uanset om beløbet blev betalt eller ej. Den praksis ændrer en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.
Ikke gebyr for ansøgning om børnebidrag
Der skal ikke betales gebyr, når der bliver søgt om børnebidrag efter hjemgivelsen af et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, og hvor kommunen har været indtrådt i retten til børnebidraget. 
SU-ankenævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen
Da Ankestyrelsen efter valget i sommer blev en del af et nyt/ændret ministerium skete der ændringer i vores opgaver. En af dem var, at SU-ankenævnets sekretariat blev en del af vores organisation.
Mere fokus på nye oplysninger i klagesager
Ankestyrelsen er nu ekstra opmærksom på pligten til at inddrage nye faktuelle oplysninger i sagsbehandlingen. Det sker efter, at Ombudsmanden har udtrykt tvivl om, vi i tilstrækkelig grad opfyldte de forvaltningsretlige principper.
Ankestyrelsens jurister møder nu i retssager på børneområdet
Hidtil har Kammeradvokaten forberedt og ført børnesager i retten på Ankestyrelsens vegne. Men nu er vi ved at hjemtage retssagsbehandlingen af en del af børnesagerne.
 
Læs hele nyhedsbrevet
Ankestyrelsen København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV, ast@ast.dk, telefon: 33 41 12 00. Denne mail kan ikke besvares.
Læs flere nyheder
Opdater eller afmeld dit abonnement på nyhedsbreve.

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019