Nye retningslinjer for den regnskabsmæssige hånd tering af restancer overdraget til inddrivelse hos SKAT i 2018

5 Monate vor


Text only:

Nye retningslinjer for den regnskabsmæssige håndtering af restancer overdraget til inddrivelse hos SKAT i 2018
Med de nye retningslinjer skal den nuværende bogføringspraksis fastholdes, ligesom den allerede fortagne primokorrektion skal tilbageføres, for samtlige fordringsområder der administreres af Statens Administration.
15-01-2019
Nye retningslinjer
Moderniseringsstyrelsen har besluttet, at de nye retningslinjer for bogføring af restante fordringer udelukkende gennemføres for følgende fordringsområder i 2018:
1. Fordringer på skatteministeriets område (bogføres af Skattestyrelsen og Domstolsstyrelsen)
2. Fordringer på SU-området (bogføres af Udbetaling Danmark)
3. Fordringer angående politibøder (bogføres af Politiet og Skatteministeriet)
4. Fordringer angående underholdsbidrag (bogføres af Udbetaling
Danmark)
5. Fordringer vedr. enkelte ordninger administreret af Udbetaling, hovedsageligt fra STAR (bogføres af Udbetaling Danmark og STAR)
For alle øvrige fordringsområder skal der ikke i 2018 bogføres efter de nye retningslinjer i regnskabsbekendtgørelsen. Dette betyder at den nuværende bogføring efter hidtil gældende retningslinjer fastholdes, mens den allerede bogførte primo korrektion tilbageføres i regnskabet for 2018.
Læs mere i Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige departementer herom.


Afmeld nyhedsbrevet her
Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4
DK-1017 København K
T: 33 92 80 00
E:
modst@modst.dk

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019