Nieuwsbrief NZa - april 2013

5 jahre vor


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 4 | april 2013
Feiten mondzorg in kaart
"Een berekening is wat anders dan een mening"
De Nederlandse Zorgautoriteit is gestart met een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van mondzorgpraktijken, om de tarieven voor het jaar 2014 goed te kunnen onderbouwen. "Zorgaanbieders vinden altijd dat het tarief te laag is, consumenten vinden altijd dat het tarief te hoog is", zegt Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de NZa. "Daarom zijn de feitelijke gegevens zo belangrijk voor onze berekeningen. Wat wordt er daadwerkelijk gedeclareerd? Welke kosten zijn daadwerkelijk gemaakt?" 
Lees verder
CBb: Oplossing NZa voor privacy patiënten goed
Uitzonderingsregel goed uitgewerkt
De oplossing die de NZa heeft ingevoerd om privacy van patiënten in de GGZ te borgen is goed. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft in haar oordeel de belangen van patiënten en behandelaars goed afgewogen.  
Lees verder
Verscherpt toezicht NZa op declaraties in de curatieve GGZ
Signalen over niet-correct declareren
De NZa heeft dit jaar in haar toezicht extra aandacht voor de curatieve Geestelijke Gezondheidszorg (cGGZ). Daarvoor zijn twee redenen. Dit jaar is in de GGZ prestatiebekostiging ingevoerd. Zorgaanbieders krijgen niet meer een vast budget maar worden betaald per zorgprestatie. Vanwege die verandering, en vanwege signalen die de NZa krijgt over niet-correct declareren, houdt zij extra toezicht op de GGZ.  
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit
Vrije artsenkeuze én vrije poliskeuze
Consument heeft recht op vrije keuze zorg
"De consument moet een keuze hebben voor welke zorg hij verzekerd wil zijn en hoeveel hij daarvoor wil betalen", vindt Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de NZa. "De kosten van zorg lopen ieder jaar op. En we willen een goed basispakket aan zorg beschikbaar en betaalbaar houden voor iedereen die dat nodig heeft. Maar moet iedereen verplicht meebetalen aan behandelingen voor verslavingszorg in het buitenland? Moet iedereen verplicht meebetalen voor zorgaanbieders die hoge tarieven vragen voor de zorg, zonder dat ze extra kwaliteit leveren?"
Lees verder
NZa doet
NZa-ers actief voor NLdoet
Ieder jaar doet een groep medewerkers van de NZa mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligers-actie van Nederland. Op 15 maart ging een groep aan de slag in de tuin van Parmentiersvak (Kwintes) in Zeist. Er werden schuttingen van een nieuwe beitslaag voorzien, vogelhuisjes opgehangen en nieuwe planten en bloemen geplant.
De andere groep medewerkers bracht met bewoners van woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide een bezoekje aan de nabijgelegen vestiging van McDonalds.
Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen aan nieuwsbrief@nza.nl.
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Kategorien: Versicherung
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2018