Nieuwsbrief 12 juni 2015

3 jahre vor


Text only:


 

Nieuwsbrief recreatie bedrijfsmakelaars, 11-6-2015


DE MAAND VAN: Henk-jan
COLUMN 4 REKREAVAKKRANT:Onstuimig voorseizoen
COLUMN 5 REKREAVAKKRANT: De zwakste schakel
INFORMATIEF: BUITENSPORT
INFORMATIEF: SAUNA EN WELLNESS
WAT ZEGGEN DE EXPERTS
ONDER DE AANDACHT
OPROEP: WAT ZEGGEN DE EXPERTS
Social Media
Contactgegevens
In deze nieuwsbrief kunt u 2 columns uit de REKREAVAKKRANT lezen. Vanuit onderstaande publicaties is een link naar onze BLOG beschikbaar. Wij nodigen u uit om hier een reactie op de geschreven columns achter te laten.
'De maand van' is dit maal geschreven door Henk-Jan Kruidenier, voor de rubriek 'wat zeggen de experts' heeft mr R. (Raymond) Hietveld (Senior Manager VAT/Real Estate) van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.  nogmaals een bijdrage geleverd. Hij geeft uitleg over het onderwerp: 'Btw-geschiedenis van de verkoper?!'. Daarnaast kunt u een informatieve tekst over buitensport en Sauna en Wellness lezen.
Als uitgelicht object dit keer het prachtige bedrijf in de Noordoostpolder wat wij te koop aanbieden.
Kortom, genoeg leuke onderwerpen om even naar te kijken!
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan vermeld onderaan deze nieuwsbrief.
 

U vindt ons aanbod in heel Nederland


DE MAAND VAN: Henk-jan


Doorgaans hebben transacties in de recreatie een langere doorlooptijd. Alleen al vanwege de overdracht per gesloten boekjaar of de doorlooptijd waarin contracten tot stand komen. Dat het ook snel kan bewijst een recent door ons kantoor begeleide transactie in Noord Holland. Met de medewerking van betrokken notariskantoor en begeleidende adviseurs en juristen waarbij op uiteenlopende tijdstippen ad hoc noten moesten worden gekraakt was de zaak binnen 2 maanden rond. Goede planologische voorbereiding door verkoper, A-locatie, juiste koper op het juiste moment. Wij wensen Europarcs succes met de ontwikkeling in Uitdam op steenworp afstand van Amsterdam aan het Markermeer!
Tijdens een ledenvergadering van de afdeling Overijssel Flevoland van Recron mocht ik een presentatie geven over het taxeren in de tegenwoordige tijd. Naast voor mij nieuwe gezichten ook een aantal bekenden en een goede manier om in contact te komen in een informele setting. Tevens een manier om eens met elkaar een kijkje in de keuken van een collega te doen. Iets dat aanmoediging verdient in de sector; informatie-uitwisseling, benchmarking, delen van ideeën en successen. Dat brengt de branche verder en daarom haalde ik in mijn betoog ook het vergelijk met de agrarische sector aan die hierin ver vooruit zijn met studieclubjes en samenwerking op allerlei gebied. Dat er op het gebied van taxeren vandaag de dag nog veel onduidelijk is bleek uit de vele vragen en opmerkingen. Ook in de dagelijkse praktijk ondervinden wij nog regelmatig de onbekendheid met gewijzigd beleid bij Banken en regelgeving waar wij als taxateurs mee te maken hebben ten opzichte van een aantal jaren terug. We blijven u informeren want ook hier zijn actuele ontwikkelingen in 2015 te verwachten.


COLUMN 4 REKREAVAKKRANT:Onstuimig voorseizoen


Bij het schrijven van de column is de laatste week voor Pasen aangebroken. De straten liggen vol plassen en afgewaaide takken. Is het herfst of lente? De zomertijd is met het verzetten van de klok ingegaan maar de zomer laat nog wel even op zich wachten. Als u dit leest zijn we dit al weer vergeten. Hopelijk niet in de laatste plaats omdat het misschien toch nog droog is geweest met de Pasen. Maart 2014 was overwegend droog maar ook vooral koud. Het voorseizoen is voor veel recreatie bedrijven een belangrijke opmaat naar het seizoen. Of liever een belangrijk onderdeel voor de toeristische omzet in enig jaar. Veelal geeft het ook een beeld voor wat er in de zomer nog moet gebeuren of welke buffer reeds is opgebouwd. Het weer is en blijft in Nederland doorslaggevend voor de bezettingsgraden. 
Lees deze column verder op onze Blog! Daar heeft u ook de ruimte om een reactie te plaatsen.
 


COLUMN 5 REKREAVAKKRANT: De zwakste schakel


Wanneer wij een bedrijf analyseren om zo tot een waarde oordeel te komen is een belangrijk onderdeel het analyseren van de cijfers. Wij hebben het dan over de winst en verliesrekening. Om een getrouw beeld te krijgen leggen wij daarbij drie jaren op een rij, om hieruit een gemiddelde te kunnen bepalen. Wij spiegelen die cijfers vervolgens ook aan collega bedrijven die wij kennen, waardoor wij inzicht in een marktgemiddelde krijgen. Zoals wij dat dan noemen normaliseren wij de cijfers naar een gewogen gemiddelde in de branche door de kosten en baten kritisch te bekijken.
Lees ook deze column verder op onze Blog! Daar heeft u ook de ruimte om een reactie te plaatsen.


INFORMATIEF: BUITENSPORT


Er zijn talloze bedrijven die zich richten op de ‘buitensport’. Uiteraard niet te verwarren met sportclubs die veelal op gemeentegrond in verenigingsverband een sport beoefenen. Hierbij hebben wij het over  sportvelden in het algemeen en de gebruikelijke gemeentelijke veldsporten zoals voetbal en korfbal, hockey maar ook tennis valt hieronder.  Met buitensport wordt hier bedoeld ‘de meest uiteenlopende verschijningsvormen van geëxploiteerde outdoor bedrijven’ welke zich richten op teambuilding, personeelsuitjes, vrijgezellenfeesten of andere vormen van gezamenlijke activiteiten.  Alleen al op de Veluwe zijn er vele bedrijven  die zich, al of niet op eigen locatie bezig houden met deze activiteiten.   
Een ieder probeert zijn eigen marktaandeel te verwerven op doorgaans (te) kleine schaal. Door de veelal hoge personeelskosten zijn de marges dun en gecombineerd met de kleinschaligheid levert dit minimaal rendement op. Een enkel gespecialiseerd bedrijf met voldoende schaalgrootte of recreatiebedrijven (campings ect.)  die met buitensport  als nevenactiviteit synergievoordelen behalen, kunnen voldoende rendement behalen.
In situaties waarbij de locatie, van waar uit de activiteiten worden ontplooit gehuurd wordt, is het lastig om in combinatie met een laag rendement  een  bankfinanciering te verkrijgen. In dit soort situaties is het aan te bevelen met de verhuurder te kijken naar de mogelijkheid van erfpacht. Dit zakelijk recht is te belasten met hypotheek en te vervreemden.  De voorwaarden van een erfpachtcontract zijn dusdanig uit te werken dat het vestigen van opstallen en een afhankelijk opstalrecht u en de geldverstrekker  zekerheid geeft.
Door een vergelijkbare constructie hebben wij momenteel een buitensportbedrijf in verkoop dat voorheen altijd op huurgrond gevestigd is geweest en nu een eigen locatie op erfpachtgrond heeft. Geïnteresseerd in dit terrein?
Kijk op onze website!
 


INFORMATIEF: SAUNA EN WELLNESS


Kansen en bedreigingen  binnen uw bedrijf
Sauna en Wellness bedrijven zijn op de top van de markt toegenomen waardoor bezoekersaantallen en tarieven/bestedingen onder druk staan. Veel bedrijven geven massaal kortingskaarten  uit via  organisaties als de Postcodeloterij en Hema of via Vakantieveilingen.nl .  Hierdoor wordt het steeds lastiger het markttarief te blijven hanteren. De branche moet inspelen op andersoortige kortingsacties waar meer onderscheid gemaakt wordt in dal en piekmomenten en haar tarief daarop afstemmen. 
Onderscheidend vermogen is bij kleinschalige bedrijven mogelijk echter zal dit een beperking leggen op de omzet. Een veel gevraagde wens is overnachtingsmogelijkheden voor meerdaagse arrangementen. Voor degene die hiervoor niet de mogelijkheid hebben is samenwerking met recreatiebedrijven een goede mogelijkheid. Er zijn ook bedrijven die zich, naar onze mening, kwetsbaar opstellen door verhuur van onderdelen binnen het bedrijf zoals horeca, beautysalon of kapper. Het is lastig om zo de kwaliteit in de gehele onderneming te waarborgen.
Het is belangrijk om in ogenschouw te nemen dat  onder de huidige marktomstandigheden  een koper/financier zal  oordelen op werkelijke resultaten. Banken zullen doorgaans niet meer dan 4 keer de EBITDA financieren en de markt wijst uit dat kopers bereid zijn tot 7-8 keer de EBITDA te betalen.
Sauna en Wellnesscentra hebben te maken met forse investeringen die op regelmatige basis terugkeren waardoor eigenaren een hoog rendement op hun eigen vermogen zullen verlangen. Dit is van invloed op de hiervoor genoemde multiplier. Het uitblijven van (vervangings)investeringen zal  een verdere omzetdaling tot gevolg hebben. De klant verlangt naar continu zichtbare vernieuwingen in een bedrijf om de bezoeken spannend en afwisselend te houden.
Veelal als gevolg van een hoge financiering is er onvoldoende ruimte om vanuit de cashflow  te investeren  om hiermee aan de kwaliteit en de wens van de klant te kunnen blijven voldoen. Hiermee   komt  in de toekomst de Ebtida en daarmee de waarde van deze complexen verder onder druk te staan.
Tevens maakt de wellnessbranche evenals de recreatiesector in zijn algemeenheid  zich grote zorgen dat het kabinet bij de aanstaande herziening van het belastingstelsel kiest voor het afschaffen van het lage btw-tarief van 6%. Ook dit heeft consequenties voor de vrij besteedbare geld kasstroom omdat naar alle waarschijnlijkheid  deze verhoging niet doorberekend kan worden aan de klant.
Kortom blijf uw bedrijf continu monitoren aan deze wijzigingen in de markt.
 


WAT ZEGGEN DE EXPERTS


Btw-geschiedenis van de verkoper?!
Door: mr R. (Raymond) Hietveld (Senior Manager VAT/Real Estate)
Van: BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Zoals in een vorig artikel beschreven vergt een optimaal fiscaal resultaat bij de aan- en verkoop van een recreatief terrein de nodige voorbereidingstijd. Een onderdeel in een dergelijke voorbereiding betreft het inventariseren van de ‘fiscale geschiedenis’ van de verkoper (en/of diens voorgangers). Dit geldt sowieso voor de verkoper zelf, maar in veel situaties ook voor de koper.
Lees verder.


ONDER DE AANDACHT


Graag wijzen wij u op het recreatiebedrijf met circa 250 plaatsen in de Noordoostpolder.
Het aangebodene is gelegen in de Noordoostpolder. Rondom het aangebodene ligt circa 800 hectare bos. De bossen bieden uitstekende mogelijkheden voor het maken van mooie fiets- en wandeltochten. Ook zijn er ruiterpaden aangelegd. Vlakbij liggen de natuurgebieden De Wieden en de Weerribben.
Referentienummer: 111912

Vraagprijs: € 1.250.000,-- k.k.
Wenst u nadere informatie te ontvangen, vraag deze brochure dan aan via het aanvraagformulier.


OPROEP: WAT ZEGGEN DE EXPERTS


Bent u óf kent u een expert die aan onze branche verbonden is die het leuk vindt om een (stuk) vakkennis, actualiteit of ontwikkeling uit de branche met ons en onze relaties te delen? Neem dan contact op met Kirsten Smidt of Rianne Jansen voor deze publicatie mogelijkheid.


Social Media


Wilt u graag op de hoogte blijven van ons actuele aanbod? Naast onze informatieve nieuwsbrief maken wij ook gebruik van Social Media. Volg ons nu op Linked-In (https://nl.linkedin.com/company/van-de-loosdrecht) en Twitter via @VdLoosdrechtRBM !


Contactgegevens


Henk-Jan Kruidenier
makelaar / register-taxateur


Binnen van de Loosdrecht Recreatie bedrijfsmakelaars ben ik sinds 2006 betrokken bij alle facetten van ons makelaarskantoor.
Misschien een clich maar het is geweldig om te werken binnen een kantoor dat groot geworden is door klein te blijven. Persoonlijk contact met
u blijft het mooiste werk in een gedigitaliseerde wereld en een basis voor succesvolle samenwerking. Deze praktijk geeft het juiste marktgevoel voor een
goed onderbouwde taxatie.


06-51923760

Adri Mijnheer
makelaar / register-taxateur


25 jaar vol passie werkzaam in de makelaardij ben ik dagelijks op zoek naar de mens achter de klant. Probeer daarbij de juiste mensen
om mij heen te verzamelen om die dienst te verlenen waar u naar op zoek bent.
Resultaat staat daarbij voorop gecombineerd met kennis en een gezonde dosis gedrevenheid.
Zodra wij transacties doen weten wij ook wat marktwaarde is daarmee wordt taxeren geen theorie.
Voor mij is de makelaardij nog steeds het ambacht van combineren dan is en blijft succes verzekerd.


06-51134317

Rianne Jansen
assistent-makelaar


Vanaf 2010 met veel plezier werkzaam bij Van de Loosdrecht, waar ik fungeer als spil op het kantoor en als eerste aanspreek punt.
Ik ben KRMT'er en ben bezig met de opleiding voor bedrijfsmakelaar met een interne opleiding voor de dag-en recreatiebedrijven.


06-23196395

Kirsten Smidt
assistent-makelaar


In mei 2014 ben ik het team van Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars komen versterken. Voordat ik de stap maakte naar de recreatie bedrijfsmakelaardij ben ik enige tijd werkzaam geweest als notarieel medewerkster op een notariskantoor in Elburg. In april 2014 heb ik de opleiding HBO-Officemanagement behaald. Deze opleiding biedt een brede basis die op elk kantoor goed gebruikt kan worden.
06-15551007

Van de Loosdrecht recreatie bedrijfsmakelaarsF.A. Molijnlaan 28
8071 AG NunspeetTel: 0341 - 25 23 63E-mail: info@vandeloosdrechtrbm.nl
Internet: www.vandeloosdrechtrbm.nl


Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde aantallen, grootten en afmetingen zijn indicatief.
Genoemde vraagprijzen zijn exclusief kosten koper en zijn een uitnodiging tot het doen van een bod.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat uw e-mail adres (Nnewsletter@newslettercollector.com) voorkomt in ons adressenbestand of omdat u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.
Als u volgende edities van deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen kunt u dit aangeven op onze website.

Vandeloosdrecht.nl

Kategorien: Agent | Häuser
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019