Nævnet traf i september i alt 42 afgørelser

3 jahre vor


Text only:

Bliver mailen ikke vist ordentligt? Se den online.

Nyhedsbrev fra Arbejdsmiljøklagenævnet


Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev Nr. 8 / 2015
 


Nyhedsbrevet indeholder resume af seks udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. De blev afgjort på nævnets møde i september 2015. Nyhedsbrevet indeholder således afgørelser om følgende: 
Fastholdelse af påbud om at sikre effektiv procesventilation over stegested i et køkken
Påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod seksuel chikane ophævet på grund af manglende dokumentation
Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker på grund af elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt til vinduespudsning
Fastholdelse af påbud om at sikre at unge under 18 år ikke udsættes for fysiske belastninger ved løft af mælkekasser med en vægt på 17 kg
Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger ved arbejde i små stande med et skrånende gulv
Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet med valsning ved maskine ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare
Læs hele i nyhedsbrev Nr. 8 /2015
Arbejdsmiljøklagenævnet, Teglholmsgade 3, 2450 København SV, ast@ast.dk, telefon: 33 41 12 00. Denne mail kan ikke besvares.
Opdater eller afmeld dit abonnement på nyhedsbreve.

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019