Nævnet traf i juli og august måned i alt 46 afgørelser

3 jahre vor


Text only:

Bliver mailen ikke vist ordentligt? Se den online.

Nyhedsbrev fra Arbejdsmiljøklagenævnet


Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev Nr. 7 / 2015


Nævnet traf i juli og august måned i alt 46 afgørelser.
Nyhedsbrevet indeholder resume af 9 udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse, som blev afgjort på nævnets møde i august 2015. Nyhedsbrevet indeholder således afgørelser om følgende:
•    Påbud om at forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt sendt tilbage til Arbejdstilsynet
•    Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke
•    Afslag på dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartelpåføring af et kodenummereret produkt sendt tilbage til Arbejdstilsynet
•    Fastholdelse af påbud om at arbejdet med fliselægning skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
•    Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod ulykker med elektrisk strøm ved el-tavler under spænding
•    Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejde på en gitterrist i et anlæg
•    Fastholdelse af afslag på forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om tilfredsstillende temperatur på et toilet og et påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende fugt
•    Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet for specialister og projektledere er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
•    Afgørelse med afslag på forslag til at efterkomme påbud til en aftenskole om brug af effektiv ventilation i et stensliberum sendt tilbage til Arbejdstilsynet
Læs hele nyhedsbrevet
Arbejdsmiljøklagenævnet, Teglholmsgade 3, 2450 København SV, ast@ast.dk, telefon: 33 41 12 00. Denne mail kan ikke besvares.
Opdater eller afmeld dit abonnement på nyhedsbreve.

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019