Nævnet har truffet afgørelser i 134 sager i maj og juni

3 jahre vor


Text only:

Bliver mailen ikke vist ordentligt? Se den online.

Nyhedsbrev fra Arbejdsmiljøklagenævnet


Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 5 / 2015


Nyhedsbrevet indeholder resume af 13 udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse, som blev afgjort på nævnets møder i maj 2015.
•    Fastholdelse af afslag på dispensation fra reglen om særskilte omklædningsrum og uhindret adgang til håndvask med rindende varmt vand ved arbejde med epoxy
•    Fastholdelse af påbud om at give tilstrækkelig instruktion og sikre hurtig og effektiv hjælp til ansatte på et bosted for psykisk syge misbrugere med behandlingsdomme med kendt og/eller uforudsigelig adfærd
•    Fastholdelse af påbud om at træffe forebyggende foranstaltninger i arbejdet med indsatte i et fængsel
•    Fastholdelse af påbud om at sikre at løft af 13 kg tunge spande udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
•    Fastholdelse af påbud om straks at sikre at koordinatoren på en byggeplads indkalder alle arbejdsgiverne på byggepladsen til sikkerhedsmøder
•    Fastholdelse af påbud om straks at sikre at unge under 18 år kun i enkelttilfælde løfter kasser på 17,3 kg, da der skal tages hensyn til, at løft i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg og skal foretages tæt ved kroppen
•    Påbud om straks at sikre mod unødig sundhedsskadelig påvirkning fra udstødningsgasser sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering
•    Fastholdelse af påbud om straks at sikre fyldestgørende instruktion for ansatte ved losning af container
•    Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler i forbindelse medarbejdet med pengehåndtering i en postafdeling i en dagligvarebutik
•    Fastholdelse af påbud om straks effektivt at sikre vejarbejdere i udgravning mod risiko for påkørsel
•    Fastholdelse af afgørelse til rette modtager af påbud om straks at sikre egne ansattes færdsel på adgangsveje på en byggeplads
•    Fastholdelse af afgørelse og at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav
•    Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at der ikke ryges indendørs på en pub.
Læs hele nyhedsbrev nummer 5

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 6 / 2015


Nyhedsbrevet indeholder resume af 12 udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. De blev afgjort på nævnets møder i juni 2015.
•    Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning
•    Fastholdelse af afslag på autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område
•    Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig adgangs- og transportvej til et arbejdsområde på en byggeplads
•    Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for unødig sundhedsskadelig forurening fra CO2 svejsning
•    Påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation sendt tilbage til Arbejdstilsynet 
•    Fastholdelse af påbud om at forebygge risiko for vold og trusler ved socialt arbejde
•    Fastholdelse af afgørelse om at en hviletidsaftale mellem en virksomhed og medarbejderne ikke er gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra reglerne om hviletid 
•    Påbud om at sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejser sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering
•    Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af paller fra en bil
•    Fastholdelse af afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen om brug af personlige værnemidler ved afklædning af disse
•    Fastholdelse af påbud om at forsyne ventilation over et stegeområde med en kontrolanordning mens påbud om kontrolanordning på ventilation over en opvaskemaskine sendt tilbage til Arbejdstilsynet 
•    Fastholdelse af afgørelse om, at en ansøgning om fleksjobbonus ikke skal behandles, da ansøgningsfristen var overskredet.
Læs hele nyhedsbrev nr. 6
Arbejdsmiljøklagenævnet, Teglholmsgade 3, 2450 København SV, ast@ast.dk, telefon: 33 41 12 00. Denne mail kan ikke besvares.
Opdater eller afmeld dit abonnement på nyhedsbreve.

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019