Lokaal beleid in de praktijk, B&A nieuwsbrief - april 2014

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief Sociaal Beleid
april 2014
Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties die de gemoederen bezighouden. Deze maand:
Een zwaargewicht op de sociaal-economische portefeuille
U heeft de inbedding van de decentralisaties goed in de steigers staan. U heeft als gemeente uw ambitie scherp voor ogen: doelen, werkwijze, financiën. En u geeft daarin ruimte voor partijen en de samenleving om met vernieuwing en verrassende verbindingen te komen. Verbindingen tussen partijen, verbindingen tussen zorg, welzijn, werk en onderwijs. Dan is de volgende vraag wat dat betekent binnen uw gemeente en uw college: voor de aansturing, monitoring en regie. Lees verder
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg
Klaar voor de zorg in de wijk? Speel het (AWB)zet-spel!

Naar aanleiding van de decentralisatie van de AWBZ ontstaan veel vragen over nieuwe manieren van samenwerken: Waar loop je tegenaan? Hoe benut je elkaars capaciteiten? Om (toekomstige) wijkteams de kans te geven die vragen snel en effectief te onderzoeken, ontwikkelden Kas Burger en Jeroen Weekenborg een aanstekelijke simulatie. Het 1-daagse ‘Wie is aan (AWB)zet-spel’ biedt wijkteamleden praktische oefening. Meer over deze praktische voorbereiding
| Wilt u het spel in de wijk spelen of meer informatie? Contact  Kas Burger van CasCas of Jeroen Weekenborg van B&A.
Convenant Wijkzorg ondertekend in Amsterdam

Met het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant hebben de gemeente Amsterdam, Achmea, de formele en informele zorg- en welzijnsinstellingen en de maatschappelijke dienstverleners van verschillende wijken in Amsterdam zich verbonden aan de samenwerkingsafspraken voor Wijkzorg 2014. De handtekening van B&A-dochter Civic Amsterdam kon daarbij natuurlijk niet ontbreken. Civic Amsterdam is namelijk, samen met zorgpartij ZGAO, trekker van het startgebied Indische Buurt Oostelijk Havengebied. Lees verder
| Meer weten? Contact Bertine Spijkers
Rol vrijwilligersorganisaties bij de veranderingen in het sociale domein

Vrijwilligersorganisaties spelen een cruciale rol bij de komende veranderingen in het sociale domein. Gemeente Woerden bereidt zich hierop voor. Vraag daarbij is of en hoe deze vrijwilligersorganisaties gefaciliteerd willen en kunnen worden en hoe dit moet worden vormgegeven binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente heeft aangegeven, dat de vrijwilligersorganisaties met een voorstel kunnen komen voor een model van (financiële) ondersteuning. B&A ondersteunt de organisaties, begeleidt drie bijeenkomsten in april, mei en juni en treedt op als penvoerder voor het voorstel. Lees verder
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg
Extra ruimte voor bewonersinitiatieven
In november benaderde stadsdeel Zuidoost POZO met de vraag een flink aantal bewonersinitiatieven te realiseren binnen het Programma Hervorming Stedelijke Vernieuwing. Het programma zet in op verbetering van de leefkwaliteit, van de maatschappelijke participatie en van de sociaal-economische positie van bewoners in de focusgebieden in Amsterdam Zuidoost. “Dat snel en effectief mobiliseren is precies de kracht van POZO,” vertelt Marian Duff, projectleider. Het team van POZO verbond mensen en organisaties met elkaar, faciliteerde, adviseerde en ondersteunde de meest uiteenlopende initiatieven. Lees verder
| Meer weten? Contact Marian Duff
POZO (Participatie en opbouwwerk Zuidoost) wordt uitgevoerd door B&A
Eva & Adam verkleint afstand tot arbeidsmarkt
Ruim 600 bewoners uit Amsterdam Noord vonden de weg naar Eva & Adam met vragen over hoe zij actiever kunnen worden in de maatschappij. Vaak gaat dit om kleine stapjes, andere keren zijn de ambities groter, bijvoorbeeld mensen die graag een eigen onderneming willen starten. Wie gemotiveerd is om stappen te zetten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en ondersteuning nodig heeft, kan in participatiecentrum Eva & Adam terecht voor allerlei informatie, advies, trainingen en begeleiding. Lees verder
| Meer weten? Contact Marie Louise Drost
Eva&Adam wordt uitgevoerd door B&A
Wijkrestaurant gedragen door bewoners, voor bewoners

In maart 2014 werd in Rotterdam Lombardijen wijkrestaurant 010-Cuisine geopend. PIT 010 startte deze maaltijdservice samen met enthousiaste wijkbewoners in wijkgebouw Lombardijen. Aanleiding was de opdracht van deelgemeente IJsselmonde de lokale economie te stimuleren met collectieve wijkvoorzieningen gedragen door bewoners, voor bewoners. Dit resulteerde in het wijkrestaurant dat sinds maart 2014 volledig gerund wordt door enthousiaste vrijwilligers met een zelfstandig bestuur. Lees verder
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg
PIT 010 wordt uitgevoerd door Aafje en B&A
Leestip
 
Spoorboekje transitie jeugdzorg 2014
(inclusief focuslijst) nu beschikbaar
Agenda
De kracht van het sociale wijkteam, 20 mei 2014
| Info & inschrijven
BB debat: kiezen of delen in het sociale domein, 22 mei 2014
| Info & inschrijven
      
B&A  is een vernieuwende advies- en uitvoeringsorganisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Lees meer
CONTACT

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur
p.loos@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
ONDERDEEL B&AAfmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019