Kom in positie voor transitie - B&A nieuwsbrief, februari 2014

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Sociaal beleid
februari 2014
Kom in positie voor transitie
Nog een jaar te gaan! Met ingang van 2015 worden de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en delen van de AWBZ gedecentraliseerd. Maar hoe pakken de gemeenten deze klussen op? Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties die de gemoederen bezighouden. Deze maand pleit Hans Kamps voor een crashtest voor gemeenten. Lees verder
| Hierover van gedachten wisselen? Contact Hans Kamps
Woonconcentratie: geschikt concept voor huishoudelijke ondersteuning
Als het aan B&A ligt, neemt het aantal woonconcentraties in Rotterdam toe in de komende periode. PIT 010 en Aafje Hulpthuis willen hun gezamenlijke concept voor huishoudelijke ondersteuning de komende periode verder uitrollen in de werkgebieden in Rotterdam. Aanleiding hiervoor zijn de lovende reacties van zowel klanten als medewerkers. Lees verder
| Meer weten? Contact Esther Klaster
150 werkzoekenden aangesloten bij DRIVE
Enkele maanden na de start van het project DRIVE hebben 150 werkzoekenden zich verbonden aan het project. Met dit project is het mogelijk om een groep mensen van A tot Z naar betaald werk te begeleiden. Voor de deelnemers wordt eerst een individueel trajectplan ontwikkeld aan de hand waarvan zij stapsgewijs naar werk worden geleid, inclusief de nazorg in de maanden daarna. B&A voert dit project uit in opdracht van Werk & Inkomen van de stad Rotterdam. Lees verder
| Meer weten? Contact Ewout Smeerdijk
Schuldhulpverlening in Amsterdam
Civic Amsterdam is een pilot begonnen om de schulddienstverlening te verbeteren. In de pilot voegen de schuldhulpverleners de zelfredzaamheidladder toe aan hun instrumentarium om klanten zo nog effectiever zelfredzaam te kunnen maken. Wat maakt de Amsterdamse aanpak bijzonder? Lees verder
| Meer weten? Contact Tjerk van den Bos
| Civic Amsterdam wordt uitgevoerd door B&A.
Voorkomen van financiële uitbuiting ouderen
B&A en Moetd voeren in opdracht van het ministerie van VWS enkele onderdelen uit van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. In het Actieplan is een aantal actiepunten geformuleerd om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden. Het Actieplan zet in op preventie, signaleren, melden, verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers en een daadkrachtige aanpak van de plegers. Lees verder
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Overlap van de drie decentralisatie in beeld
In opdracht van de gemeente Brummen heeft B&A in beeld gebracht hoeveel inwoners gebruik maken van voorzieningen die na de decentralisaties een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn. De kracht van de analyse zit niet in het verzamelen van aantallen inwoners per decentralisatie, maar juist de samenloop en overlap tussen de drie decentralisaties. De analyse is inmiddels voor meerdere gemeenten uitgevoerd. Lees verder
| Meer weten? Contact Peter van der Loos
Surftip
www.gemeentenvandetoekomst.nl De ambitie van dit webplatform is om alle initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties onder één paraplu bij elkaar te brengen. Op de website staan onder meer praktijkvoorbeelden, expertteams, regionale en landelijke bijeenkomsten, handreikingen en allerlei andere relevante documenten op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen.
Agenda
Congres Lokale Kracht
19 maart 2014
| info & inschrijven
Wmo congres 2014

27 mei 2014
| info & inschrijven
Masterclass: Sociale wijkteams, bezuinigingen en transities
12 juni 2014
| info & inschrijven
      
B&A  is een vernieuwende advies- en uitvoeringsorganisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Lees meer
CONTACT

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur
p.loos@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
UITGELICHT
Uitvoeringsprojecten
 

Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019