Frigivelse af opdatering til Statens BI – LDV - Marst 2019

3 Monate vor
  • Html
  • Text
Frigivelse af opdatering til Statens BI – LDV Moderniseringsstyrelsen arbejder løbene på at forbedre Statens BI – LDV, og vi har i marts måned frigivet en automatisk opdatering af LDV.
2019-03-15
Der er foretaget rettelser på posteringer og rejsegodtgørelser af RejsUd data i LDV’et. Derudover er der foretaget en række mindre forbedringer og rettelser.
Der er desuden installeret en ny version Power BI reporting services samt Power BI desktop RS version hos KMD og SIT. Den nye version giver blandt andet mulighed for at lave rækkebaseret sikkerhed direkte på Power BI serveren. Dermed er det muligt, at filtrere data efter hvem der ser Power BI filen.
Opdateringer er automatisk installeret på alle LDV’er version 3.0.
RejsUD data i Statens BI - LDV
Alle oplysninger vedrørende Posteringer og Rejsegodtgørelser fremgår nu af LDV’et og kuben RejsUD, derudover er der blevet tilføjet oplysning om Anledning og Bilagsnr.
Nye værdier i kuben RejsUD:
• Der er oprettet nye dimension ”Afrejseland”, ”Afrejsested”, ”Godkender” og ”Bilagsnr”. Disse oplysninger fandtes tidligere som egenskabsfelt til dimensionen ”DokumentNr”. Det har været nødvendigt at fjerne alle egenskabsfelter fra denne dimension.
• Der er tilføjet nye dato dimensioner ”Dato for afrejse og rejse”, ”Dato for godkendelse”, ”Dato for hjemkomst”, ”Dato for kørsel”, ”Dato for oprettelse” og ”Dato for transaktion”.
Rettelse af fejl: Problemet med at slettede ”Dokumenter” og slettede ”Dokumenterlinjer” blev medtaget, er rettet.
Varsling: Gamle datodimensioner ”Afrejse- og rejsedato”, ”Hjemkomstdato”, ”Kørselsdato”, ”Oprettelsesdato” og Transaktionsdato” vil blive fjernet i RejsUD kuben ved næste frigivelse.
Kuben IndFak
Nye værdier i kuben IndFak:
• Der er kommet nye felter vedrørende behandlingstiderne af dokumenterne, således at det er muligt at se hvor lang tid der anvendes på godkendelse, varemodtagelse og betaling. Felterne anvendes blandt andet i de standard Power BI rapporter vedrørende Fakturaopfølgning, som findes på hjemmesiden her https://modst.dk/systemer/business-intelligence/standardrapporter-til-oekonomistyring/
Kuben Ressource
Varsling: Alle værdifelterne, der findes i mappen ”Lønomkostninger” under Ressourcepost, vil blive fjernet ved næste frigivelse, i stedet skal kuben NS_LønOgOmkostFordeling anvendes.
Navision data i Statens BI – LDV
Der er foretaget enkelte rettelser på datamodellen med Navision data, og vi er ved at klargøre at der kommer data fra Statens Budget System med i LDV.
Nye værdier:
• Der er oprettet ID felter på Navisions rap-tabeller. ID felterne går på tværs af forskellige regnskaber og er gode at anvender når der skal bygges Power BI rapporter.
• Valuta beløb er oprettet på ”Rap_Kreditor_FinansDetail” tabellen.
• Der er oprettet nye felter, som kommer i brug, i forbindelse med Statens Budget System
Video vejledninger
Vi laver løbene nye hjælpevideoer, som vi ligger op her https://modst.dk/systemer/business-intelligence/brugervejledninger/videovejledninger/
De to seneste videoer er:
• Opsætning af standardrapporter
• Gennemgang af standardrapporter
Afmeld nyhedsbrevet her
Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4
DK-1017 København K
T: 33 92 80 00
E: modst@modst.dk

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

© 2019