Extra nieuwsbrief Inloopavond

49 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Extra nieuwsbrief Inloopavond toekomst Drentsche Aa gebiedHet Nationaal Park Drentsche
Aa bestaat 10 jaar. Hiermee is tevens een einde gekomen aan de periode waarvoor
in 2002 het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan) is
geschreven. Het is tijd om verder na te denken over de toekomst van het Drentsche
Aa gebied.


Het Overlegorgaan van het
Nationaal Park Drentsche Aa vraagt daarom uw mening over de notitie ‘Actualisatie
Beheer-, Inrichting- en Ontwikkelingsplan Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa (BIO-plan) 2012’.


Deze notitie is te downloaden
vanaf de website www.drentscheaa.nl
Links in het menu onder ‘Organisatie en beleid’. Of rechtstreeks via de link: http://goo.gl/W0FTR


Om met u van gedachten te wisselen
organiseert het Nationaal Park Drentsche Aa een inloopavond op donderdag 1
november in restaurant ‘De Drentsche Aa’ in Schipborg. Tijdens deze inloopavond
kunt u in gesprek met leden van het Overlegorgaan en de projectgroep Drentsche
Aa over de zaken die u belangrijk vindt in het Drentsche Aa-gebied. Graag
ontvangen zij uw suggesties, opmerkingen etc. op de notitie ‘Actualisatie
BIO-plan 2012’. Ook ideeën voor projecten zijn van harte welkom. Uw reacties
worden verwerkt in de definitieve versie van het BIO-plan dat begin 2013 wordt
vastgesteld door het Overlegorgaan van het Nationaal Park Drentsche Aa. Daarna
wordt het plan aan Gedeputeerde Staten van Drenthe aangeboden voor formele
vaststelling.


De zaal is deze avond
ingericht met diverse ‘stands’ waar u informatie kunt vinden over het Nationaal
Park Drentsche Aa, diverse projecten van partners in het Drentsche Aa-gebied en
het Gebiedsfonds Drentsche Aa.


Datum:           
Donderdag 1 november 2012 van 19:30 tot 21:30 uur


Locatie:          
Restaurant De Drentsche Aa in Schipborg


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019