Drentsche Aa digitale nieuwsbrief nr. 27

49 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Beheerexcursie voor Drentsche Aa Gidsen op het Ballooërveld


Enkele malen per jaar wordt de NP Drentsche Aa gidsengroep 'bijgespijkerd' rond actuele thema's in de Drentsche Aa. Op zaterdag 27 april 2013 verzorgde boswachter Kees van Son een gidsenexcursie over het Ballooërveld. Tijdens de fietstocht werd stilgestaan bij de beheerswerkzaamheden die op het veld plaatsvinden of zijn uitgevoerd na de totstandkoming van het nieuwe beheer en inrichtingsplan dat SBB voor het gebied heeft opgesteld. Zo blijven de gidsen op de hoogte van beleid, thema's en werkzaamheden die in het Drentsche Aa gebied spelen of worden uitgevoerd. Deze informatie wordt weer doorgegeven tijdens de excursies die de gidsen uitvoeren in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Wilt u ook eens mee met een van de excursies in het Drentsche Aa gebied, kijk dan op: www.drentscheaa.nl/activiteitenkalender.
 


Feestelijke afronding herstel Halkenbroek


Op 16 mei onthulde gedeputeerde R. Munniksma, in aanwezigheid van bestuurders van de waterschappen, gemeenten, vrijwilligers en vertegenwoordigers, het informatiepaneel over het herstel van het Halkenbroek. Het gebied maakt deel uit van de bovenloop van het stroomgebied van de Drentsche Aa. Het van oorsprong moerassig gebied was na een periode van landbouwkundig gebruik verdroogd.
 


De samenwerkende partijen, Waterschap Hunze en Aa's, gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer troffen diverse maatregelen waardoor het Halkenbroek weer goed functioneert als Drentsche Aa brongebied, met planten en dieren die zich daar thuis voelen. Sloten worden gedempt. In de aangeplante productiebossen wordt gekapt om ruimte te maken voor natuurlijke verjonging en loofbomen. De vaste paden en wegen met bordjes en routes worden getransformeerd naar natuurpaden waar je zelf je weg kunt vinden. Zo ontstaat een duurzaam natuurgebied waar scherpe grenzen tussen bossen, vennen en beekdalen vervagen en waar ruimte is voor natuurlijke kringlopen. Voor meer informatie: Evert Thomas, Boswachter VPR, district Drenthe Oost. E: e.thomas@staatsbosbeheer.nl


Nieuwe brug in open landschap


De brug in de provinciale weg N386 tussen Tynaarlo en Zuidlaren wordt vervangen  De provincie Drenthe maakt van de gelegenheid gebruik om de verkeersveiligheid voor fietsers én de recreatieve beleving in de omgeving van deze brug te verbeteren.
 


De brug wordt breder waardoor fietsers op grotere afstand van de rijbaan de brug passeren. De doorgang onder de brug wordt groter zodat er meer ruimte is voor kleine dieren om de brug te passeren. De brug wordt bovendien licht verhoogd, zodat hij meer accent krijgt in het landschap.Vanuit de visie dat de Drentsche Aa in een open landschap moet stromen (Landschapsvisie Drentsche Aa) is ervoor gekozen om aan weerszijden van de brug de bomen langs de weg te kappen en ook een deel van het nog jonge bosje aan de noordkant van de brug. Het beekdal komt op deze plek veel meer tot haar recht. Een rij oude laanbomen, die het vroegere tracé van de weg markeert, is behouden. Daarmee wordt deze oude route, waarlangs de paardentram ooit liep, weer zichtbaar. Aan de zuidkant van de N386 wordt een zandpad aangelegd voor voetgangers die vanaf de toegangspoort Wedbroeken van het Nationaal Park Drentsche Aa een rondwandeling maken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in november 2013 afgerond. Voor meer informatie: Amarins van Feen, afdeling Wegen en Kanalen van de provincie Drenthe.  T: 0592-365475.


Drentsche Aa gidsen bezochten 8 juni landgoed Heidehof en natuurbegraafplaats Hillig Meer
Op zaterdag 8 juni bezochten gidsen van het Nationaal Park en Nationaal Landschap het landgoed Heidehof en natuurbegraafplaats Hillig Meer. Nationaal Park gastheer, de heer van der Weij vertelde op boeiende wijze over de geschiedenis en archeologie van het landgoed Heidehof. Het huidige landhuis is gebouwd op de ruïne van het in de oorlog verwoeste landhuis uit 1929. Het landgoed bestaat uit 155 ha en wil voorwaarden scheppen om de natuur kwaliteit op het landgoed te verbeteren, nieuwe natuur mogelijk maken en mens en natuur te re-integreren; ernaar streven in brede kring meer waardering te genereren voor natuur in het algemeen.


Vervolgens ging de rondleiding over het landgoed naar de natuurbegraafplaats Hillig Meer. De naam Hillig Meer is afkomstig van de pingoruïne dat in dit gebied ligt. Het verwijst naar een heilige plek. De begraafplaats is in gebruik vanaf 16 november 2012. Het begraven op deze begraafplaats gebeurt zo natuurlijk mogelijk. In het landhuis vindt de ceremonie plaats. Via de 'slurf' welke aan het landhuis vast zit, vervolgt de stoet richting de natuurbegraafplaats. Gebruikte materialen zoals de kist en kleding worden opgenomen door de natuur. Om de overledene te herdenken mag een steen geplaatst worden (uit het gebied afkomstig) of kan een boom geplant worden. De natuur neemt het graf uiteindelijk weer terug de natuur in. De verhalen en excursie door het bos, de heide, het stiltegebied bij de pingoruïne met een grote soortenrijkdom van planten en dieren en de natuurbegraafplaats maakte op de deelnemers veel indruk.


Leerlingen Dr. Nassau College als reporters voor Drentsche Aa krant


Jonge reporters van Dr. Nassau College overhandigden op 24 mei in het provinciehuis hun digitale jongerenkrant voor het Nationaal Park Drentsche Aa aan gedeputeerde R. Munniksma. Aansluitend presenteerden de leerlingen in groepjes hun ervaringen aan een volle zaal.    


In opdracht van het Nationaal Park Drentsche Aa organiseerde IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, van 21 t/m 24 mei het onderwijsproject 'Jonge reporters'. Middelbare scholieren maakten als jonge reporters een digitale krant voor Nationaal Park Drentsche Aa. Zij verkenden het gebied op de fiets en praatten ondermeer met ondernemers, een kunstenaar en bewoners. De opgedane kennis en gemaakte foto's en schilderijen verwerkten ze in krantenartikelen. Jongeren als verslaggevers voor jongeren met als opdracht ze enthousiast te maken voor een Drentsche Aa bezoek. Onderwerpen die in aan bod kwamen zijn cultuurhistorie, wonen, recreëren, kunst, gastheren, natuur en landschap.
 


Namens het Nationaal Park gaven André Brasse en Kees Folkertsma respons op de presentaties van de leerlingen. Ze waren onder de indruk van wat er in één week tijd is geleerd en vervolgens door de reporters is verteld en getoond. De krant is binnenkort op de website www.drentscheaa.nl te bekijken.


Eerste gebint voor Schaapskooi in Balloo


Op vrijdag 31 mei 2013 werd tijdens een feestelijk moment het eerste gebint van de schaapskooi in Balloo opgericht. Daarnaast hebben de herders Albert Koopman en Marianne Duinkerken een bouwoffer geschonken. De schaapskooi brandde in oktober 2011 volledig af. Herbouw Daad Architecten uit Beilen en aannemer Henk Stoffers uit Ekehaar bouwen de schaapskooi zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke stijl en maken hiervoor gebruik van oude tekeningen. De nieuwe schaapskooi krijgt echter wel een iets strakker en moderner uiterlijk met een typische Drentse uitstraling. Traditionele bouw- en materiaalgebruik, zoals houten gebinten en een rieten dak, worden gecombineerd met eigentijdse oplossingen voor functionaliteit (bijvoorbeeld het gebruik van windbreekgaas). Daarnaast krijgt de schaapskooi meer licht en een betere ventilatie.
 


Jonge natuurspeurders ontdekten Drentsche Aa


Dinsdagmorgen 21 en 28 mei liepen kinderen van OBS 'de Eshoek' uit Annen en 'de Bonnen' uit Gieten, de 'Drentsche Aa Natuurspeurderstocht'. Kinderen volgen aan de hand van een opdrachtenboekje een ontdekpad. Dit pad met allerlei praktisch les- en ontdekmateriaal is in de omgeving van Oudemolen uitgezet. Door deze uitdagende werkvorm leren de kinderen over de verschillende kenmerkende onderdelen van het beekdal Drentsche Aa. Thema's zijn; eikenbos, paddenstoelen, kenmerkende planten en bomen, natte en droge heide, moeras en elzenbos, de beek Drentsche Aa met waterbeestjes, hooiland en weidevogels.


Uiteindelijk worden de kinderen naar hun eigen mening over het gebied gevraagd en een eventuele tips voor de gebiedsbeheerder. Na afloop ontvangen alle kinderen een Drentsche Aa natuurspeurders diploma. De tocht wordt begeleid door IVN medewerkers, boswachters van Staatsbosbeheer en Nationaal Park gidsen.
Het onderwijs is een belangrijke doelgroep voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Door kinderen te informeren, laten beleven en actief in te zetten willen we ze interesseren en daardoor de betrokkenheid vergroten voor het Nationaal Park Drentsche Aa en natuur en landschap in het algemeen.
 


Boswachters gaan 'ROEG' op RTV Drenthe


Sinds enkele maanden werken 4 Drentse boswachters van Staatsbosbeheer mee aan een wekelijkse tv-programma van RTV Drenthe genaamd: ROEG! Het natuurprogramma is vernieuwend vanwege de live uitzendingen op woensdagavond even ná half zeven. De vaste presentator is Joris Barske die naast zich één van de boswachters (Pauline Arends, Aaldrik Pot, Evert Thomas of Kees van Son) als “sidekick” heeft staan om uitleg te geven over de Drentse natuur. Vast onderdeel is ook de wandelroute, elke week weer in een ander deel van onze provincie. De uitzending duurt op tv ongeveer 10 minuten maar gaat daarna direct door op internet. Alle natuurvragen kunnen live in de uitzending gesteld worden via twitter: #ROEG. Hier de link naar de laatste uitzending vanuit de Emmerdennen: http://www.rtvdrenthe.nl/video/roeg-6


 Verrukkelijk onkruid!
 


Onkruid: voor velen een vervelende plantengroei dat meteen moet worden bestreden. Toch wordt juist onkruid eens even goed in de spotlights gezet! Vanaf 27 juni start Zonder is gezonder namelijk met de campagne 'Verrukkelijk onkruid!'


'Zonder is gezonder' stimuleert het gebruik van slimme bio-oplossingen in de tuin  en wil vooral het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegengaan. Deze brengen schade aan in de bodem, het grondwater en in het oppervlaktewater: de bron van uw drinkwater. Wist u bijvoorbeeld dat één druppel bestrijdingsmiddel de Drentsche Aa over een lengte van meer dan 20 kilometer vervuilt? En dat terwijl Waterbedrijf Groningen uit diezelfde beek per jaar maar liefst 7 miljard drinkwater wint.


Veel tuinliefhebbers hebben een hekel aan brandnetels, zevenblad en paardenbloemen. Meestal verdwijnen ze in de groene container of op de composthoop. Je kunt ze namelijk goed verwerken in soepen, salades en bijvoorbeeld pesto; verrukkelijk onkruid dus!


Kookt u al met onkruid? Deel deze recepten en wie weet bent u een van de prijswinnaars van de receptenwedstrijd Verrukkelijk Onkruid! Inzenden kan tot 1 augustus. Kijk voor meer info op de site. Hier staan enkele (h)eerlijke recepten met onkruid, maar ook tips voor natuurvriendelijk tuinieren. www.zonder-is-gezonder.nl


Zonder is gezonder is een initiatief van de provincie Drenthe, IVN, de drinkwaterbedrijven uit Groningen en Drenthe en de Drentse gemeenten en waterschappen om het gebruik van slimme bio-oplossingen in de tuin te stimuleren en vooral het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. Dit om grond- en oppervlaktewater duurzaam veilig te stellen als betrouwbare bron voor drinkwater.


Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa Activiteitenagenda


Wandeling Esdorp Gieten


Op dinsdag 25 juni: Wandeling rond het esdorp Gieten. De wandeling start om 19:00 uur bij het Gemeentehuis van Gieten.


Op zoek naar de Weidebeekjuffer


Op zondag 30 juni: Wandeling met als thema 'Op zoek naar: de Weidebeekjuffer'. De wandeling start om 14:00 uur bij Parkeerplaats Molensteeg in Oudemolen.


Schapen op de hei


Op zondag 7 juli: Wandeling met als thema 'Schapen op de hei'. De wandeling start om 14:00 uur bij de Schaapskooi Balloo, Crabbeweg 2, Balloo.


Stiltewandeling in de Heest


Op zondag 21 juli: Stiltewandeling in de Heest. De wandeling start om 09:30 uur bij Parkeerplaats Galgenriet, langs de weg Loon-Gasteren. Max. 12 personen (per inschrijving E: drenthe@ivn.nl) laarzen worden aanbevolen.


Scootmobiel excursie


Op vrijdag 16 augustus: Scootmobiel excursie. De excursie start om 14:00 uur bij Café Restaurant de Aanleg in Deurze.


Wandeling in De Duinen en Lappenvoort


Op zaterdag 31 augustus: Wandeling in De Duinen en Lappenvoort. De wandeling start om 14:00 uur bij Parkeerplaats Landgoed Lemferdinge.


Zanderige hoogtes en kletsnatte laagtes


Op zondag 8 september: Wandeling door Zanderige hoogtes, kletsnatte laagtes; in het Groote Zand. De wandeling start om 14:00 uur bij Parkeerplaats Herinneringskamp Westerbork


Op zoek naar de Klokjesgentiaan


Op zondag 15 september: Wandeling met als thema 'Op zoek naar de Klokjesgentiaan'. De wandeling start om 13:30 uur bij Parkeerplaats Hagenbrink in Anderen.


Meer excursies vindt u op www.drentscheaa.nl/activiteitenkalender


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019