digitale nieuwsbrief nr. 28

49 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa nr.28


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Natura 2000-gebied Drentsche Aa aangewezen


Staatssecretaris Dijksma heeft deze zomer voor 24 Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten op 16 juli 2013 ondertekend, zie www.overheid.nl.  Dit jaar zijn 87 Natura 2000- gebieden formeel aangewezen door de staatssecretaris. Er zijn in Nederland nu 145 van deze natuurgebieden. In Nederland komen er uiteindelijk 160 Natura-2000 gebieden. In september wordt het officieel gepublliceerd in de Staatscourant en op dat moment start ook de formele terinzagelegging en de beroepsprocedure. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.drentscheaa.nl   http://www.drentscheaa.nl/documents/grote-projecten/beheerplan_drentscheaa.xml?lang=nl


Stormschade Quintusbos in Glimmen


In de nacht van 5 op 6 augustus heeft een hevige storm schade veroorzaakt op het landgoed Huis te Glimmen; in het Quintusbos. Het Quintusbos staat bekend om zijn oude en zware beuken- en eikenbomen. Het moet die nacht flink te keer zijn gegaan, want aan de zuidkant van het parkbos zijn enkele woudreuzen zwaar beschadigd en zelfs met wortel en al omgewaaid. Het is jammer dat deze oude bomen van zo'n 100 tot 150 jaar oud zijn omgewaaid, maar de natuur herstelt zich snel. De wind heeft een 'natuurlijke selectie' uitgevoerd. 


Inspiratiedag Hillig Meer


Op zaterdag 7 september is onder grote belangstelling de eerste inspiratiedag georganiseerd op het landgoed en natuurbegraafplaats Hillig Meer. Op deze bijzondere dag konden geïnteresseerden kennis maken met de natuur op het landgoed, het duurzame bosbeheer en de diverse mogelijkheden op het gebied van een 'groene uitvaart'. Een oude bomenlaan op het landgoed was ingericht als inspiratielaan. Hier waren verscheidene stands te vinden met informatie en producten gericht op een groene uitvaart. Ook waren er diverse wandelingen, demonstraties, workshops, lezingen en muziekoptredens. De organisatie is overstelpt met zeer positieve reacties en met zo'n 2000 bezoekers is deze inspiratiedag een groot succes. Twee Nationaal Park gidsen gaven tijdens een rondleiding uitleg over de geschiedenis van het gebied, de landschapselementen en de natuur. Een impressie van deze dag kunt u vinden op de website van Hillig Meer natuurbegraafplaats. 


Genieten van de Weidebeekjuffer
Op 30 juni namen Nationaal Park gidsen ons mee naar voor een excursie over de heide richting Heest en langs het beekdal. De deelnemers genoten van de prachtige route. Het was prachtig weer en de libellen vlogen volop en we hebben veel weidebeekjuffers gezien. De Weidebeekjuffer behoort tot de groep 'waterjuffers' De Weidebeekjuffers houden van vrij zuurstofrijke en meestal onbeschaduwde beken. Boven stilstaand water zie je ze amper. Dertig tot twintig jaar geleden waren ze door de watervervuiling bijna verdwenen. Nu het beekwater veel schoner is geworden, komt de Weidebeekjuffer weer voor. U ziet hem o.m. bij het Amerdiep, Gasterensche Diep, Taarlosche Diep en andere beekjes. Bij Nationaal Park Drentsche Aa zijn we er trots op. Het is een teken van natuurkwaliteit.


Kinderen ervaren topnatuur van de Drentsche Aa tot in hun tenen


Op donderdag 12 en 19 september a.s. organiseert IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) het onderwijsproject 'Woordvoerders van de natuur' voor het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. Zo'n 120 leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen De Regenboog en het Sterrenschip in Assen ervaren op het Balloërveld hoe het is om boer of schaapherder te zijn. Ook inventariseren ze als boswachters de dieren die er voorkomen, als vissers vangen ze vissen en andere dieren en in het gebied Kampsheide steken de kinderen de handen uit de mouwen om de jeneverbes te helpen. Op school verwerken de kinderen hun natuurervaringen. Deze worden vervolgens op verschillende wijzen gepresenteerd aan ouders en afgevaardigen van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. De kinderen treden daarbij op als 'woordvoerders van de Drentsche Aa natuur'. De kinderen van nu zijn wellicht de toekomstige bewoners en bestuurders van het Drentsche Aa gebied. Positieve (natuur)ervaringen blijven in de herinnering leven en dragen bij aan een positieve grondhouding t.a.v. het landschap. Zo werken we met diverse onderwijsprojecten aan draagvlak voor het Drentsche Aa landschap, voor nu en voor de toekomst.
 


Toevalstreffer


Tijdens inventarisatiewerkzaamheden op het Ballooërveld had boswachter Harry Offringa een gesprek met de schaapherder. Na wat informatie te hebben uitgewisseld liep de herder met haar kudde de hei op. Na nog geen 10 meter hoorde Harry haar roepen. Hij zag nog net een nachtzwaluw wegvliegen die op zo'n 30 meter verder in een lijsterbes z'n karakteristieke houding aannam. Een dag of vier na deze ontmoeting zag Harry op precies dezelfde plek de vogel wegvliegen en besloot eens goed rond te kijken. Op de kale grond tussen de struikhei lag een nest met twee eieren. Ruim een week later lagen lagen er in het nest 2 kuikens van een dag of drie oud. Hans Olk, vrijwilliger, heeft het voorkomen van de nachtzwaluw op het Ballooërveld geïnventariseerd en kwam tot een aantal van 20 territoria. Dit soort ontmoetingen en bijbehorende aantallen zijn toch wel de pareltjes die je af en toe meemaakt.
 
 


Blauwtjes versus mieren


Vanaf juni kunnen we de volwassen vlinders van het Gentiaanblauwtje waarnemen. Eitjes worden in de maanden juli en augustus afzonderlijk en in beperkte aantallen (tot tientallen) op de bloemknoppen van de klokjesgentiaan afgezet. De jonge rupsjes doen zich tegoed aan het vruchtbeginsel en laten zich na een aantal vervellingen op de grond vallen. De rupsjes die geluk hebben, worden gevonden door knoopmieren en worden mee naar het mierennest genomen. Om hun ontmoeting met de knoopmieren tot een succes te maken, bezitten de rupsen van het gentiaanblauwtje enkele specifieke organen. Het rupsje scheidt vloeistof-druppeltjes uit die door de mier worden opgelikt. De mier is dan niet meer uit de buurt te houden en door het veelvuldig contact krijgt de rups de nestgeur van die mieren. Vanaf nu is het kinderspel om in het mierennest opgenomen te worden.
Eenmaal in het nest van een knoopmiersoort laten de larven van de blauwtjes zich voeden door de werksters van de mieren net zoals deze hun eigen larven voeden. Hieri blijven zij vanaf de herfst tot de zomer. Tegen de zomer verpoppen de rupsjes en verlaten het nest in juni als een volwassen vlinder. Blauwtjes die met mieren samenleven zijn niet alleen het gentiaanblauwtje maar ook het heideblauwtje. Heideblauwtjes parasiteren echter niet bij knoopmieren maar bij schubmieren. Op het Balloërveld trof boswachter Harry Offringa een pas ontpopt heideblauwtje met enkele werksters van de gastheer/vrouw. Deze mieren waren totaal niet agressief naar de vlinder toe. Waarschijnlijk een moment van afscheid waarbij de vlinder nog even wordt opgepoetst.
 


De wolf terug in Nederland: wat nu?


In juli van deze zomer werd een wolf doodgereden bij Luttelgeest in Noordwest Overijssel. De wolf is écht terug in Nederland, zo bleek uit wetenschappelijk onderzoek. Om een breed publiek te informeren over de terugkeer en betekenis van de wolf in Nederland, organiseren de natuurorganisaties in Drenthe samen met het ecologisch onderzoeksbureau EcoNatura een serie wolvenlezingen. Eerder dit voorjaar al werd een wolf met een cameraval vastgelegd bij de Duitse plaats Meppen, 10 km ten oosten van Emmen in Drenthe. Mogelijk liepen er enkele jaren eerder enkele wolven heimelijk in Nederland rond. De komst van de wolf roept allerlei vragen op. Wat betekent dit voor mens en dier? Erwin van Maanen (ecoloog en roofdierdeskundige) geeft een serie lezingen over de wolf, waarin hij zo objectief mogelijk de wolf voor het voetlicht brengt.


De lezingen vinden plaats op:
• 15 oktober 2013 van 19.30 - 21.00 uur. Locatie: Hotel Restaurant Villa Nova, Dorpsstraat 38, 8437 PB in Zorgvlied
• 16 oktober 2013 van 19.30-21.00 uur. Locatie: Het Hunebedcentrum in Borger/Auditorium, Bronnegerstraat 12, 9531 TG in Borger
• 18 oktober 2013 van 19.30-21.00 uur. Locatie: Assen/ICO, Zuidhaege 2, 9401 NZ in Assen
Aanmelden via www.nmfdrenthe.nl/wolvenlezing.
Entree 3,- (inclusief 1 x koffie/thee)


Toegangspoort Deurze


Afgelopen 9 september startte de bouw van de nieuwe toegangspoort in Deurze. De toegangspoort in Deurze is de laatste van vier toegangspoorten voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Op deze pagina http://www.aaenhunze.nl/Wonen_Leven/Toegangspoort_Deurze vind je meer informatie over de ontwikkeling van de toegangspoort Deurze. 
 


Biologische boeren “zonder Kapsones”


Op 20 juli gingen deelnemers met gidsen van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa op pad voor een excursie van Koe tot Kaas. Onder de deelnemers waren ook twee biologische boeren aanwezig die, zoals een van de deelnemers aangaf, 'zonder kapsones' veel uitleg gaven wat er bij biologisch boeren zoal komt kijken. Meer Nationaal Park excursies kunt u vinden via onderstaande link http://www.drentscheaa.nl/documents/excursies-kalender.xml?lang=nl


Geslaagde fietsexcursie voor de gidsen van het Nationaal Park Drentsche Aa


Zaterdag 7 september kregen de Nationaal Park Drentsche Aa gidsen een informatieve fietsexcursie aangeboden door Staatsbosbeheer in de bossen rond het Boomkroonpad. Evert Thomas gaf uitleg over het huidige beleid mbt. bosbeheer. Het was een boeiende en leerzame ochtend over het inrichten, kappen en verjongen van de bossen. Jaarlijks krijgen de Nationaal Park & Nationaal Landschap gidsen meerdere excursies door Nationaal Park partners aangeboden om de meest actuele informatie m.b.t. beheer en beleid te kennen. Deze informatie wordt tijdens de Nationaal Park excursies gebruikt. 
 


Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa Activiteitenagenda


Excursie bij Vosbergen en Lappenvoort
Zaterdag 21 september: excursie bij Vosbergen en Lappenvoort. Aan de oostkant van Eelde en Paterswolde, bovenop een zandrug en op de overgang naar het stroomdal van de Drentsche Aa, hier Oude Aa geheten, liggen een paar oude landgoederen. Voor rijk geworden Groningers was het hier goed toeven, dichtbij hun zakelijke beslommeringen en toch buiten het lawaai en de hectiek van de stad. Vosbergen is een relatief nieuw landgoed, maar daarom zeker niet minder interessant. Er zijn vele verhalen over te vertellen en overal heeft de geschiedenis haar sporen nagelaten. De excursie start om 10:00 uur bij de parkeerplaats bij museum/landgoed Vosbergen, Vosbergerlaan, Eelde. Aanmelden is niet nodig.


Paddenstoelenwandeling Oudemolen
Zondag 22 september: wandeling in de omgeving van Oudemolen. De gids neemt de deelnemers de herfstige natuur in en vertelt over de natuur en de paddenstoelen die volop aanwezig zijn. De wandeling start om 14:00 uur bij de parkeerplaats Molensteeg, Oudemolen. Aanmelden is niet nodig.


Wandelexcursie naar Grafheuvels, Jeneverbessen en meer op Kampsheide & Tumulibos
Ga mee met onze gidsen van Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa voor een wandelexcursie op zondag 13 oktober naar de Grafheuvels op Kampsheide & Tumulibos. We starten om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Kampsheide in Balloo. We zijn om ongeveer 16.00 uur terug. Aanmelden is niet nodig.


Zwammen voor de lens....
Wilt u met uw camera ook wel eens prachtige foto's van de herfst maken? Ga dan mee voor de excursie 'Fotografeer en meer; zwammen voor de lens' op zaterdag 19 oktober. Uiteraard zijn er volop paddestoelen in dit jaargetijde, maar vergeet ook niet het prachtige kleurenspel van het bos in de herfst. De excursie start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats Blauwe steen tussen Grolloo en Elp; neem vanuit Grolloo de Elperweg naar het zuiden; kies vervolgens op de 5-sprong de weg rechts die het bos in gaat. Aanmelden is niet nodig.


Ga mee terug in de tijd.....
Op zondag 20 oktober nemen onze gidsen van Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa u mee terug in de tijd. We gaan een prachtige route fietsen langs historische Essen en Brinken. De fietsexcursie start om 13.30 vanaf de parkeerplaats TIP onder de Molen, Rolde. Parkeren bij Ontmoetingscentrum De Boerhoorn. We zijn om 17.00 uur weer terug. Uiteraard de fiets meenemen! Aanmelden is niet nodig.


Lezing over Dieper inzicht in de Drentsche Aa


Donderdagavond 17 oktober organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een lezing over een Dieper inzicht in de de Drentsche Aa. Enno Bregman, werkzaam bij de provincie Drenthe & Universiteit van Utrecht, geeft de aanwezigen een diepere kijk in de bodem van de Drentsche Aa. De invloed van ijsbedekkingen in het Drentsche Aa gebied heeft tot op de dag van vandaag meer invloed dan we tot voor kort dachten. Het huidige stelsel van beekdalen in het gebied is daardoor onder meer bepaald. Ook is duidelijk geworden dat de grondwaterstromen niet alleen beïnvloed worden door de aanwezigheid van keileem, maar vooral het voorkomen van zoutkoepels en breuken in de ondergrond vooral ook diepe geulen die onder landijs gevormd hebben daarop grote invloed en bepalen de ligging van kwelgebieden en voorkomen van bijzondere plantensoorten. Recent onderzoek maakt ook duidelijk dat het Drentsche Aa gebied zijn unieke karakter en bijzondere waarden te danken heeft aan de bijzondere status van het gebied. Daardoor zijn beschermings- en beheersmaatregelen genomen, die het natuurlijke karakter van het gebied grotendeels in stand hebben gehouden. Tegelijkertijd maakt recent uitgevoerd onderzoek duidelijk, dat al die maatregelen nog onvoldoende zijn geweest, er voor duurzame instandhouding meer rekening met de ondergrond gehouden moet worden en bovenstroomse delen van het gebied extra aandacht verdienen.


Datum: Donderdagavond 17 oktober 2013. Locatie: Café Restaurant De Drentsche Aa. Ruiterweg 2 Schipborg. Tijd: 19:30 uur - 21:30 uur. Aanmelden:  drenthe@ivn.nl / T. Manak 0592-371740


 


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019