Digitale nieuwsbrief NP en NL Drentsche Aa

48 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Jubileum Filmavond groot succes
Donderdagavond 13 december organiseerde het Nationaal Park Drentsche Aa een filmavond ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum. Ruim 400 mensen bezochten de filmvoorstelling 'In het land van de Drentsche Aa'. De avond werd ingeleid door de voorzitter van het Overlegorgaan dhr. H. Oosterveld.


Gidsenavond


Op maandag 29 oktober organiseerde het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa voor haar gidsen een bijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van het samenstellen van het nieuwe Nationaal Park Drentsche Aa excursieprogramma 2013-2014. Ook werden op deze avond gidseninformatiebladen uitgereikt. Deze informatiebladen is een educatief eindwerkstuk en zijn opgesteld door twee NP Drentsche Aa gidsen in het kader van de IVN Natuurgidsencursus Assen-Vries.


Duitse Studenten leren van Nationaal Park Drentsche Aa
Op woensdag 27 november bezochten 40 Duitse studenten en 2 leraren van de Hochschule uit Osnabrück (studierichting landschapsontwikkeling) het Nationaal Park Drentsche Aa. De leerlingen bekeken tijdens een werkweek de vorm van omgang met bezoekers en het natuurbeheer in een buitenlands Nationaal Park. Dit jaar kozen ze voor het Nationaal Park & Nationaal Park Drentsche Aa. In Café Restaurant Popken Hollander (Drentsche Aa gastheer) verzorgde André Brasse een presentatie over de (ontstaans)geschiedenis van het Drentsche Aa landschap, organisatie, visie en beleid en het Levend bezoekersnetwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa. Vervolgens bezocht de groep het informatiecentrum Homanshof en aansluitend werd rond Oudemolen tijdens een excursie onder leiding van André Brasse het landschap ervaren en beleefd. De studenten en begeleiders waren erg enthousiast over de wijze waarop we in Nationaal Park Drentsche Aa om gaan met de 'wilde' natuur en de communicatie met gebiedsbewoners en -bezoekers.


Cursus Gastheerschap NP & NL Drentsche Aa
Afgelopen november organiseerde Nationaal Park Drentsche Aa de jaarlijkse cursus Gastheerschap. De cursus is gevolgd door 9 deelnemers. In vier middagbijeenkomsten werden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied.
Tijdens de laatste bijeenkomt op maandag 26 november werden de afgelopen bijeenkomsten aan de hand van een Powerpoint kort herhaald en gaven de toekomstige Gastheren en -vrouwen een presentatie over een onderwerp uit het gebied. De onderwerpen van de presentaties waren: het bijenleven in beeld; veldnamen; wandeling bij de Hoornse Bulten (zondagsbroeken); herkomst van het 7 brinkendorp Eext, geschiedenis van Anderen met hun gebruiken en tradities, de Witte Molen bij de Glimmer Polder; het 5-sterrendorp Gasteren (waarom 5 sterren), de naamverklaring en de geschiedenis van Anreep en tot slot de geschiedenis en mogelijke theorieën van de betekenis van het Poepenhemeltje.
Komend voorjaar vindt de afsluitende fietstocht plaats en wordt de cursus afgesloten met de uitreiking van het gastheerschap certificaat, de Nationaal Park vlag en het gevelbordje.


Jubileum DVD ´Ode an de Ao´


Het Drentsche Aa-gebied leeft! Het is een inspiratiebron voor kunstenaars, een oase van rust en ruimte voor gebruikers, bewoners en liefhebbers. Er zijn tal van projecten, excursies en wandelingen en het gebied houdt politiek, beheersorganisaties en openbaar bestuur voortdurend in beweging. De DVD 'Ode an de Ao' is een kijk- en luisterervaring van ongeveer een half uur. De DVD brengt delen van de symfonie 'Ode an de Ao' ten gehore, een idee van Egbert Meyers, en mede gecomponeerd door Kees Hendriks en Erwin Budlike namens Stichting Drents Muziek Theater, ondersteund door prachtige beelden van het landschap van de Drentsche Aa, gemaakt door Henk Bos en Janetta Veenhoven van Nighthawk Productions Assen. De Drentsche Aa en de natuur zijn het startpunt en vormen de inspiratiebron van waaruit de beelden zijn ontstaan. Het uitgangspunt is 'Een zomerse dag in het beekdal' Met andere woorden: een vertolking in beeld en geluid van de sfeer, beleving en ontwikkelingen in het beekdallandschap, van zonsopkomst tot zonsondergang. De DVD is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Dit alles ter ere van het 10 jarig bestaan van het Nationaal Park Drentsche Aa. De DVD wordt verkocht voor 10,- per stuk in Warenhuis Vanderveen. Van elke verkochte DVD komt 2 euro ten goede aan de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. U steunt hiermee direct de ontwikkeling van het gebied in de vorm van projecten en werkzaamheden, deels ook op initiatief van idee?n van de omwonenden en gebruikers zelf.


Woordvoerders van de natuur


Op 22 september en op 29 september 2012 heeft het  basisonderwijs-veldwerkproject 'Woordvoerders van de natuur'  op het Ballooërveld plaatsgevonden. Het IVN Consulentschap Drenthe organiseerde dit onderwijsproject voor het Nationaal Park Drentsche Aa. De uitvoering gebeurde in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Assen, Landschapsbeheer Drenthe, de schaapsherder van het Ballooërveld, boer Paasman van de Balloohoeve, Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie, een verhalenvertelster en gidsen van het Nationaal Park. Ruim honderd leerlingen van groep 8 van twee basisscholen uit Assen gingen het Ballooërveld op om te ervaren hoe het is om boer te zijn, om schapen te weiden, om boswachter of visser te zijn. Ook staken zij in  het gebied Kampsheide de handen uit de mouwen en hielpen ze de jeneverbes, waarover ze spannende verhalen te horen kregen. Op school presenteerden zij hun natuurervaringen, waarbij ze met recht de woordvoerders van de natuur zijn.


Inloopavond 'actualisatie BIO-plan'


Op 1 november organiseerde Nationaal Park Drentsche Aa een inloopavond in restaurant 'De Drentsche Aa' in Schipborg. Tijdens deze inloopavond konden bewoners in gesprek met leden van het Overlegorgaan en de projectgroep Drentsche Aa over de zaken die zij  belangrijk vinden in het Drentsche Aa-gebied. Reacties worden verwerkt in de definitieve versie van het BIO-plan dat begin 2013 wordt vastgesteld door het Overlegorgaan van het Nationaal Park Drentsche Aa. Daarna wordt het plan aan Gedeputeerde Staten van Drenthe aangeboden voor formele vaststelling.


Fiets over de 'nieuwe Oude Spoorbaan'
Fietsen van het centrum van Assen naar het Drentsche Aa-gebied kan vanaf nu over het nieuwe fietspad: 'de nieuwe Oude Spoorbaan'. De groene route die loopt van de Van Ostadestraat over de Europaweg Oost naar het Dijkveldpad. 'De nieuwe Oude Spoorbaan' biedt ook fietsers vanuit Loon een snellere verbinding met het centrum en het station van Assen. De oude spoorbaan tussen Assen en Stadskanaal was gedeeltelijk al een fietspad, maar door ontbrekende stukken was het geen doorlopende fietsroute. In de zomer van 2012 zijn deze ontbrekende stukken fietspad aangelegd. Langs het nieuwe fietspad loopt tevens een wandelpad. Het fietspad 'de nieuwe Oude Spoorbaan' is één van de ideeën uit de visie Assen aan de Aa, een project van de FlorijnAs. Voor meer informatie: Anneke Groen, gemeente Assen, E: a.groen@assen.nl


Natuurwerkdag


Op de landelijke natuurwerkdag, 3 november j.l., werkten 125 vrijwilligers op het Ballooërveld. In het gebied ligt nog altijd de tankgracht die in de Tweede Wereldoorlog gegraven werd als verdedigingslinie tegen de geallieerden. Hier verwijderden de vrijwilligers bomen zodat er weer uitzicht ontstaat over het immense heideveld en over de grafheuvels. Tussen de middag was er voor de werkers een verzorgde lunch, beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Drenthe. De dag werd traditioneel afgesloten met warme chocolademelk en glühwein te midden van vuurtjes in korven. De organisatie en begeleiding van de meest bezochte locatie in Noord-Drenthe lag in handen van Staatsbosbeheer en Landschapsonderhoud Vanboeijen. De ploeg Landschapsonderhoud uit Anderen is dagelijks werkzaam in het Drentsche Aa-gebied en voert in opdracht van Staatsbosbeheer diverse natuurwerkzaamheden uit. Voor meer informatie: Marten van Dijk, landschapsonderhoud Vanboeijen Anderen, E: stejarul-din-alunisu@home.nl


Herstelplan Scheebroekenloop


Verdroging is een van de belangrijkste bedreigingen voor de natuur in Nederland. Ook in het Nationaal Park Drentsche Aa vormt verdroging een bedreiging. Staatsbosbeheer probeert waar mogelijk verdroging te voorkomen. Ze heeft daartoe, in nauwe samenwerking met de provincie Drenthe en waterschap Hunze en Aa's, door ARCADIS een herstelplan laten maken.  Het werkgebied Scheebroekenloopje ligt tussen Anderen en Gasteren. Dit plan wordt dit jaar nog uitgevoerd.


De werkzaamheden


Het Scheebroekenloopje wordt ondieper gemaakt om het gebied te vernatten. Ook worden sloten en greppels gedempt.
Onder de de Anlooërweg en de Gasterense weg worden grotere duikers voor de afvoer van water en een faunapassage aangebracht. Hiervan kan het wegverkeer enige dagen hinder ondervinden. Door deze aanpassingen in het gebied kan water langer worden vastgehouden. Plaatselijk zal moerasvorming optreden en het ontstaan van Elzenbroekbos is mogelijk.


Afscheid van een stukje landschap


De mannen van Landschapsonderhoud Vanboeijen, opererend vanuit de Natuurwerkplaats voor Staatsbosbeheer in Anderen, hebben onlangs het oude raster van dit deel van het Scheebroekenloopje weggehaald. Straks vullen grote kiepers met zand het loopje en weldra zal het eruit zien alsof er nooit iets van een loopje is geweest. De mannen hebben het prikkeldraad losgeknipt en opgerold. Met vereende krachten hebben ze de oude rasterpalen uit de grond getrokken. Dit was nog niet zo`n eenvoudig karweitje: de palen hadden zich flink vastgezogen in het lage beekdal. Voor deze mannen was het geen probleem. Keurig liggen de rollen prikkeldraad op stapels en ook de palen wachten op wat komen gaat. Voor meer informatie: Marten van Dijk, landschapsonderhoud Vanboeijen Anderen. E: stejarul-din-alunisu@home.nl


Vrijwilligersprijs Werkgroep Siepelveen
Op 16 november j.l. ontving de Werkgroep Siepelveen de vrijwilligersprijs 2012 van de gemeente Tynaarlo. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Kimme in Zuidlaren, reikte wethouder Martin Kremer de vrijwilligersprijzen uit. De werkgroep Siepelveen opereert onder de vlag van Staatsbosbeheer. De werkgroep Siepelveen spant zich al jaren in om het van oorsprong open karakter van de Zeegserduinen in ere te herstellen. De werkgroepleden zien de prijs als een teken van waardering van de gemeenschap en een stimulans om verder te gaan. Voor meer informatie: Toon van der Hammen, lid werkgroep Siepelveen, E: toonvanderhammen@xs4all.nl


Activiteitenagenda


Excursie Evertsbos


Op 15 december organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie in het Evertsbos. De excursie start om 14:00 uur bij de parkeerplaats Pinetum, langs de weg Anderen-Anloo. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.


Excursie Zwattepad in de winter


Op 16 december organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie met thema het Zwattepad in de winter. De excursie start om 13:00 uur bij de Parkeerplaats Zwattewater, Elp langs N374 Schoonloo-Elp. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.


Wandeling op het Ballooërveld


Op 22 december organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling op het Ballooërveld. De wandeling start om10:00 uur bij de Schaapskooi Balloo, Crabbeweg 2, Balloo. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.


Winterwandeling 'op zoek naar tril- en kluifzwammen


Op 12 januari organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een winterwandeling 'op zoek naar tril- en kluifzwammen'. De wandeling start om14:00 uur bij de Parkeerplaats Molensteeg, Oudemolen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.


Wandeling in het Zwanemeerbos


Op 19 januari organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling in het Zwanemeerbos met thema archeologie. De wandeling start om10:00 uur bij  Camping Zwanemeer, Voorsteland 1, Gieten. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.


Wandeling Kniphorstbosch


Op 20 januari organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling in het Kniphorstbosch. De excursie start om 14:00 uur bij Homanshof, Lunsenhof 20, Anloo. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen.


Na afloop van de excursies wordt een bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds http://www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl/nieuwsbrief.php?id=6


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2018