Digitale nieuwsbrief NP Drentsche Aa nr. 23

48 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Geslaagde Dag van de Drentsche Aa
Op eerste pinksterdag was het een drukte van belang bij de schaapskooi in Balloo. De dag stond in het teken van 10 jaar Nationaal Park Drentsche Aa. Tussen de 1500 en 2000 bezoekers bezochten deze zonnige en informatieve dag met veel leuke activiteiten. Bezoekers konden op allerlei vlakken proeven van de Drentsche Aa. We kunnen dan ook met recht zeggen: De Drentsche Aa lééft!
Voor meer informatie: André Brasse, coördinator C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, T: 06-46255975, E: a.brasse@ivn.nl


Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen afgestudeerd


Maandag 21 mei zijn 14 nieuwe Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen aan het Drentsche Aa Levend bezoekersnetwerk toegevoegd.
De afsluitende cursus fietstocht, in volle zon, voerde langs vele bijzondere locaties in het NP Drentsche Aa. Tussen de middag genoten de deelnemers van een pannenkoek bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht te Gasteren.
De fietsexcursie werd afgesloten met de uitreiking van het felbegeerde Drentsche Aa Gastheerschap certificaat. De certificaten werden aan het eind van de middag uitgereikt door dhr. Hendrik R. Oosterveld, voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa.
Voor meer informatie: André Brasse, coördinator C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, T: 06-46255975, E: a.brasse@ivn.nl


Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap. De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden. Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar Rabobanknummer 1290.78.484 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Voor de eerste projecten die zijn toegekend en voor de laatste nieuwsbrief www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl/nieuwsbrief.php?id=6


 Opening Knooppunt Galgenriet


Tijdens de "Dag van de Drentsche Aa" op 27 mei jl. heeft een delegatie van boermarken Balloo, Gasteren en Taarlo, gemeente Aa en Hunze, de herders van Balloo, Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Drentsche Aa, de nieuwe parkeerplaats "Galgenriet" aan de noordkant van het Ballooërveld geopend. Deze parkeerplaats is onderdeel van het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa.
Dit knooppunt ligt dicht bij het 'driemarkenpunt': de plek waar de grenzen van drie boermarken van Balloo, Gasteren en Taarlo bij elkaar komen. Deze plek is nu met drie zwerfkeien gemarkeerd en met drie stoten op de boerhoorn 'onthuld'.
Tevens is een nachtweide gemaakt voor de schaapskudde uit Balloo. Hierdoor kan de noordkant van het Ballooërveld beter worden begraasd.


Festival der Aa


In het weekend van 6, 7 en 8 juli vindt voor de tweede keer het Festival der Aa plaats. Het festival presenteert (straat)theater, cabaret, muziek, poëzie, acrobatiek en beeldende kunst , waaronder producties die ook op Oerol Terschelling te zien zijn, op verschillende locaties in en nabij de Schipborg. De Drentsche Aa vormt bij verschillende voorstellingen een schitterend decor. Meer informatie over het festival kunt u vinden op www.festivalderaa.nl


Aquarellen van kunstenares Louise Dagelet in Homanshof
Op dit moment zijn de aquarellen van kunstenares Louise Dagelet uit Zeegse te bewonderen in het Informatiecentrum (en toegangspoort) Homanshof in Anloo. Deze aquarellen zijn allemaal in het Drentsche Aa gebied gemaakt, in de directe omgeving van Zeegse. Langs het Zeegserloopje, de Zeegsterzeeg en het Siepelveen. Het seizoen waarin de aquarellen zijn gemaakt (najaar/winter) toont de transparantie van het jaargetijde; landschap tot op het bot bekeken. Het komende half jaar zijn ze te bewonderen. Het is een toevoeging bij de expositie die gewijd is aan het Nationaal Park Drentsche Aa. Het adres is Lunsenhof 20. Op zondagen is de naastliggende Theeschenkerij Homanshof ook open.


Landschappencursus
Geert de Vries, werkzaam bij het IVN Consulentschap Drenthe, is in Drenthe een bekende naam. Hij betekent veel voor de Drentse jeugd op gebied van natuureducatie. Geert heeft o.a. het gemeentelijk scholennetwerk Drenthe opgericht waarbij hij zijn natuurkennis aan vele honderden leerkrachten en leerlingen heeft overgebracht. Voor zijn pensioen in 2013 wilde Geert nog één groot natuureducatief project realiseren. In samenwerking met natuurbeherende instanties ontwikkelde hij een landschappencursus. In mei werd het Beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa belicht. In Oudemolen werden gedurende twee dagen leerlingen van basisscholen, leerkrachten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden ontvangen. Deelnemers volgden een wandelcaroussel door het beekdal en kregen op 5 verschillende plekken toelichting op het landschap door boswachters en andere deskundigen. Aan de orde kwamen o.a. beheer, variatie in bloemen, Nationaal Park organisatie, recreatie en beekvissen. De deelnemers werden ook aan het werk gezet, zodat er een mooie mix ontstond tussen kennis en beleving. Vooral het vissen in de beek was een top-ervaring die zowel de kinderen als volwassenen niet snel vergeten: met waadpak en schepnet mochten de deelnemers vissen in het Oudemolensche diep vangen en op naam brengen onder leiding van de vissenexpert Arjen de Vroome van Staatsbosbeheer.


Bodemsanering voormalige schietbaan in de Strubben


De Stubben was jarenlang een oefenterrein van Defensie. Door het jarenlange gebruik van de schietbaan is de bodem en het grondwater vervuild met zware metalen. Daarom wordt de locatie door Dienst Landelijk Gebied(DLG) gesaneerd. Dit vindt plaats in overleg tussen DLG, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze. Begin 2012 is de sanering gestart. Alle verontreinigde grond is inmiddels afgevoerd. De schietbaan is vervolgens glooiend afgewerkt en de militaire kaartenhouder is omgebouwd tot vleermuizenkelder. De invliegopeningen steken als schoorstenen uit het nog kale terrein omhoog.
In juni wordt gestart met het saneren van het grondwater. Hiervoor wordt het grondwater opgepompt en afgevoerd. Op de schietbaan staat hiervoor de komende maanden nog een pompunit. Naar verwachting zal het saneren van het grondwater 6 maanden in beslag nemen.
Voor meer informatie: dhr. A. Dreijer, Dienst Landelijk Gebied, T: 06-52401190.


Franciscaner Werkweek Appelbergen
Voor de 22e keer vindt komende zomer in de Appelbergen de “Fransiscaner Werkweek” plaats. Deze werkweek is ontstaan uit de Franciscaanse beweging waar mensen uit het hele land aan deelnemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in natuurgebied Appelbergen onder begeleiding van Werkgroep Appelbergen, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwijderen van opslag van bomen en struiken, het maaien en afvoeren van gras en heide, plaggen, enz. Naast het werken in de natuur is vooral de goede sfeer de grootste drijfveer van de deelnemers. De werkweek vindt plaats in de 2e week van juli (9 t/m 13 juli). Er wordt een mogelijkheid geboden om met een tent te overnachten bij Huize de Kooikamp in Glimmen.
Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer Drentsche Aa, E: k.son@staatsbosbeheer.nl


Vrijwilligers gezocht voor de Werkgroep Appelbergen


Appelbergen ligt vlak bij Groningen  en heeft naast ecologische ook geologische en archeologische waarden. De werkgroep Appelbergen voert in dit gebied diverse onderhoudswerkzaamheden uit. De werkgroep is op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie over Werkgroep Appelbergen: IJsbrand Bouma, E: yj.bouma@online.nl


Onderwijsprojecten Nationaal Park Drentsche Aa


Het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met de bijzondere (kern)kwaliteiten van het Drentsche Aa landschap in aanraking komen. Zowel op het gebied van de natuurwaarden als cultuurhistorie. De kinderen van nu zijn wellicht de toekomstige bewoners en bestuurders van het Drentsche Aa gebied. Positieve (natuur)ervaringen blijven in de herinnering leven. De filosofie van het Nationaal Park is dat goede ervaringen, belevenissen en kennis, bijdragen aan een positieve grondhouding tav het landschap. Zo werken we met diverse onderwijsprojecten aan draagvlak voor het Drentsche Aa landschap, voor nu en voor de toekomst.


Nationaal Park zoekt Jong Elan
Op donderdag 24 mei presenteerden leerlingen van Dr. Nassau College, locatie Penta te Assen, in een volle ontvangstzaal van het provinciehuis te Assen, de highlights van hun wandelroute aan de beleidsadviseur van de gemeente  Assen, Pieter Gautier, coördinator C&E van het NP & NL Drentsche Aa, André Brasse en secretaris NP & NL Drentsche Aa Kees Folkertsma. IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) organiseerde deze week, in opdracht van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa, een onderwijsproject in het Drentsche Aa gebied. Middelbare scholieren gingen rond Deurze op pad om een wandelroute te beschrijven en hiervan een wandel app te maken. Door deze digitale wandelroute worden gebruikers gewezen op de bijzonderheden in de omgeving van Deurze. De jongeren werden uitgedaagd om deze informatie op een leuke en aansprekende manier in een app te zetten voor smartphones. In de wandelapp wordt aandacht geschonken aan landschap en geschiedenis en wordt een koppeling gemaakt met de stadsrandvisie 'Assen aan de Aa' van de gemeente Assen. De wandelapp wordt de komende maand verder uitgewerkt en is straks te downloaden op www.annodrenthe.nu


Kinderen treden op als woordvoerders van de Drentsche Aa


Op dinsdag 12 juni organiseerde IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) het onderwijsproject 'Woordvoerders van de natuur' voor het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. Op het Ballooërveld ervoeren zo'n honderd leerlingen van de Kloosterveenschool en de Kloostertuin uit Assen hoe het is om te werken voor het Drentsche Aa gebied. Het Nationaal Park onderwijsproject werd uitgevoerd in samenwerking met St. Het Drentse Landschap, Waterschap Aa en Hunze, de gemeente Assen, Landschapsbeheer Drenthe, de schaapherder van het Ballooërveld, boer Paasman van De Balloohoeve uit Balloo, Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, een verhalenvertelster en Drentsche Aa gidsen van het Nationaal Park. Op school verwerken de kinderen hun natuurervaringen in een presentatie. Deze worden op 27 en 28 juni gepresenteerd. De kinderen treden daarbij op als 'woordvoerders van de Drentsche Aa natuur'.
Voor meer informatie: Christine van der Wiel, medewerker C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, tel: 06 464 13 856, E:c.van.der.wiel@ivn.nl 


Werkgroep Siepelveen


Op de Zeegser Duinen is de afgelopen drie jaar hard gewerkt door vrijwilligers van de werkgroep Siepelveen. Het gebied van Staatsbosbeheer heeft een opener karakter gekregen, de zandverstuiving stuift weer een beetje, het Siepelveen is vanuit meerdere plekken weer goed zichtbaar.
Hendrik Oosterveld, voorzitter van het Nationaal Park Drentsche Aa, aan het eind van een rondleiding afgelopen april: “Dit is fantastisch werk. Ik ben zeer onder de indruk”. Afgelopen seizoen is hard gewerkt aan het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers.
Voor augustus nodigen we extra vrijwilligers uit om ons hierbij een handje te helpen op: zaterdag 4 augustus, zaterdag 11 augustus en zaterdag 18 augustus.
We werken van 9:00 tot 11:00 uur. Gereedschap en handschoenen worden ter beschikking gesteld. Bij je aanmelding melden we de verzamelplaats.
Aanmelden: E: sybtumbelaka@hetnet.nl


Jaarlijkse dassen telling


Afgelopen 15 mei zijn de dassen in de regio Elp geïnventariseerd. Dat doen we al een aantal jaren begin mei. Het doel is om gelijktijdig zo veel mogelijk dassenburchten te inventariseren op het aantal dassen dat erin leeft. Een burcht is een stelsel van holen ("pijpen") bij elkaar die door een dassenfamilie bewoond wordt. Jonge dassen zijn half mei al aardig groot en nieuwsgierig naar de buitenwereld en komen vaak als het nog licht is al naar buiten om te gaan spelen rond de burcht.  Ze zien slecht maar ruiken des te beter; daarom is het van belang om vroegtijdig bij een burcht te gaan zitten en af te wachten wat er gebeurt, daarbij rekening houdend met de wind. Ook stil zitten is erg belangrijk. Bij deze telling is bij 15 burchten geteld, er zijn daar 14 volwassen dassen geteld en 12 juveniele. Bijzonder is dat uit 1 dassenburcht naast dassen ook een vos tevoorschijn kwam. Het komt wel eens vaker voor dat dassen en vossen in 1 burcht leven.


Het Beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa als onderzoeksgebied voor het hoger onderwijs
Net als ieder jaar komen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen in juni naar het Beek- en esdorpenlandschap voor veldwerk. De studenten hebben een intensief programma. Ze zijn vanaf 's morgens, soms al voordat de zon opkomt, tot 's avonds laat in de weer met veldonderzoek en uitwerkactiviteiten. In goed overleg met Staatsbosbeheer en boeren worden de studenten in de gelegenheid gesteld om hun veldwerk uit te oefenen in waardevolle terreinen, waar de relaties tussen geologie, hydrologie, bodem, vegetatie, fauna en het (historisch) grondgebruik op een unieke wijze inzichtelijk zijn. Voor veel studenten is het de eerste directe kennismaking met het boerenland en het boerenbedrijf. Waar nodig, zoeken zij contact met bewoners voor een interview of voor toestemming om een akker of weiland te mogen betreden. Er worden veel activiteiten ontplooid. Door middel van grondboringen, het plaatsen van peilbuizen, landmetingen en fysisch-chemische metingen worden landschappelijke relaties gelegd. Inventarisaties van cultuurhistorie, grondgebruik, vegetatietypen, flora en fauna laten zien hoe het landschap zich heeft ontwikkeld. De veldwerkperioden zijn voor de studenten de meest motiverende onderdelen van de studie, waarbij ze in korte tijd veel kennis en vaardigheden opdoen. De ervaring leert, dat de studenten na het veldwerk goed inzien hoe waardevol “hun” gebied is en dat ze in hun latere werkveld zich inzetten voor de bescherming van dit landschap.
In de periode van maandag 11 t/m 15 juni zijn de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein te vinden aan de westflank van het Ballooërveld. De studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zijn in kleine groepjes verspreid over in het Nationaal Landschap te vinden op maandag-donderdag in de periode 4 - 21 juni. Maak gerust een praatje met ze.
Voor meer informatie: Gerrie Koopman (VHL),tel:  06-12808045, E: gerrie.koopman@wur.nl , of Erik Meijles (RUG),T:  06-44434599, E: e.w.meijles@rug.nl


Zonder is gezonder
Wist u dat één druppel bestrijdingsmiddel de Drentsche Aa over een lengte van meer dan 20 km vervuilt? En dan te weten dat er uit diezelfde beek jaarlijks 7 miljard drinkwater wordt gewonnen. U begrijpt dan al snel het belang van een schone bron als de Drentsche Aa. Dat die Drentsche Aa zo schoon is dat we er nog altijd drinkwater van kunnen maken vraagt dan ook onze voortdurende aandacht. Ook uw aandacht is hierbij van belang. Zo kunt u bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud, in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid en insecten te bestrijden brengen namelijk schade aan; in de bodem, het grondwater en in het oppervlaktewater; de bron van uw drinkwater. Het is dus vooral belangrijk om te voorkomen dat ze in het water terechtkomen. Want wat niet in het milieu terecht komt hoeft er immers ook niet uit te gehaald te worden. Kortom, met het gebruik van slimme bio-oplossingen draagt u bij aan een schone beek én aan schoon drinkwater. Kijk voor nuttige tips op: www.zonder-is-gezonder.nl/
Voor meer informatie: W. Moltmaker, Waterbedrijf Groningen, T: 050-368 8635


Boerenfietstocht door het Rolderveld en rond het Amerdiep
De boerenfietstocht kan elke dag worden gefietst, veelal zijn de winkeltjes van de bedrijven geopend. Langs de route staan informatie borden over onder andere de gewassen. Op de donderdagen 19 juli en 2 en 16 augustus zijn ook de acht geheel verschillende agrarische bedrijven geopend, om u een kijkje achter de schermen te geven.  De route gaat komt langs, een fruitbedrijf, ijsboerderij, kaasboerderij, akkerbouw, melkvee, paardenhouderij, boerderijcamping en agrarische winkel en een  tuinplanten bedrijf. Een afwisselende route van ongeveer 32 kilometer gaat door een kleinschalig landschap van afwisselend landbouw en natuur. De route is te verkrijgen bij de deelnemende agrarische bedrijven op de dag zelf of in hun winkel en het T.I.P. Onder de molen, Grote Brink 22 a in Rolde, T: 0592-241502, kosten: 2,50. Zie voor meer informatie: www.boerenfietstocht.eu


Activiteiten Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa


Scootmobiel-excursie Drentsche Aa


Op vrijdag 15 juni  a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een scootmobiel-excursie door het landschap van de Drentsche Aa. Deelnemers rijden onder begeleiding van een ervaren Drentsche Aa gids langs bijzondere plekken in de omgeving. De excursie start om 14:00 uur bij café De Aanleg te Deurze (langs de weg van Assen naar Rolde) en eindigt om ongeveer 17:00 uur. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.
Met de scootmobiel mee op excursie met een gids van het Nationaal Landschap Drentsche Aa. De route voert vanuit Deurze naar Balloo, over het Ballooërveld naar Loon en over de Meanderdijk terug naar Deurze. Onderweg is er aandacht voor de grafheuvels van het Tumulibosch, de sporen van menselijke bewoning op het Ballooërveld, het hunebed bij Loon en de waterhuishouding bij de Meanderdijk. Er wordt een aantal stoppunten ingelast waar de gids het een en ander vertelt. De route is zo'n 12 kilometer lang.


Reeën fietsexcursie in de Drentsche Aa


Op vrijdag 15 juni a.s. organiseert Staatsbosbeheer een reeën fietsexcursie voor het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa-gebied. De boswachter vertelt over de leefwijze van dit bijzondere zoogdier en neemt de deelnemers mee naar mogelijke ontmoetingsplekken met het ree. De excursie start om 20:30 uur vanaf de beheersschuur te Balloo (Balloo 67 in Balloo) en duurt ongeveer 2 uur. Deelname kost 5 Euro per persoon. Opgave is verplicht bij het Boomkroonpad tijdens kantooruren op telnr. 0592-377305. Een eigen fiets meenemen is noodzakelijk.
Neemt u vooral een verrekijker mee en trekt u warme kleding en stevige schoenen aan.


Wandelen langs het Gastersche diep


Op zaterdag 16 juni a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling langs het Gastersche diep.
Een ervaren Drentsche Aa gids neemt de deelnemers mee door dit beekdal en geeft uitleg over de natuur, het landschap en de (cultuur)historie van dit bijzondere landschap.
De wandeling start om 10:00 uur op de nieuwe parkeerplaats Galgenriet (langs de weg Loon-Gasteren) en duurt ongeveer twee uur.  Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Stevige (waterdichte) wandelschoenen en een verrekijker worden aanbevolen.


Wandeling rond Anreep


Op zondag 17 juni organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie rond het dorp Anreep. Deelnemers ervaren dit voor velen vrij onbekende gebied en komen meer te weten over de geschiedenis van dit landschap. De wandeling start om 14:00 uur vanaf Diepstroeten, richting Graswijk, bij bedrijfsbord Vanboeijen aan de straat, Anreep/Assen. Een herkenbare gids staat klaar. De wandeling duurt twee uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Anreep is een esdorp onder de rook van Assen. Het dorp ligt op het platteland en de stad lijkt er ver weg. Het is een verrassend mooi gebied. De wandeling voert langs het meanderende Anreperdiep naar het Tweediep, de plaats waar twee diepjes samenkomen. Langs het Amerdiep gaat de wandeling langs de Ruinsloot weer terug naar Anreep.  Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen.


Vrolijke Vlindermiddag bij Buitencentrum Boomkroonpad


Op woensdag 27 juni kunnen kinderen bij Buitencentrum Boomkroonpad een  Vrolijke Vlindertocht lopen en daarna een eigen vlinderkastje in elkaar timmeren. Tijdens de vlindertocht neemt de boswachter de kinderen mee voor een leuke en avontuurlijke tocht door het bos. Onderweg ontdekken de kinderen van alles over het leven van vlinders en de verschillende soorten.
De vlindertocht start op 27 juni om 13:30 uur.  Aansluitend wordt er onder begeleiding een vlinderkastje getimmerd. Hierin kunnen vlinders als bijv. de Dagpauwoog overwinteren.
De kosten zijn 8,50 inclusief het maken van een eigen vlinderkastje. U kunt zich opgeven bij Buitencentrum Boomkroonpad, T: 0592-377305 of E: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 
Voor meer informatie: www.staatbosbeheer.nl/boomkroonpad


Vleermuizenavond bij Buitencentrum Boomkroonpad


Op vrijdag 22 juni is er bij het Boomkroonpad aandacht voor de vleermuis. We starten de avond met een presentatie, waarbij u kennis kunt maken met de verschillende soorten vleermuizen die in Nederland voorkomen en wat hun leefwijze is. Vervolgens gaan we naar buiten op zoek naar.... Vleermuizen! Wilt u mee? U kunt zich aanmelden bij Buitencentrum Boomkroonpad.
De vleermuizenavond start om 20:30 uur in het Buitencentrum Boomkroonpad en duurt ruim twee uur. De kosten zijn 10,00 voor volwassenen en 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Tip: trek goede, waterdichte wandelschoenen aan en bedekkende kleding i.v.m. de muggen. Vooraf aanmelden is verplicht: T: 0592-377305 of E: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl Plaats: het Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.
Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2018