Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa

49 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Gebiedsfonds Drentsche Aa


Voorjaar 2011 is het Gebiedsfonds Drentsche Aa opgericht. Dit fonds biedt iedereen de kans een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Drentsche Aa gebied. U kunt op deze manier concrete projecten steunen in het belang van behoud en herstel van het Drentsche Aa gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opknappen van monumentale bomen, het plaatsen van een landhek of het onderhouden van een schaapskudde met herder. Het fonds is een private stichting met een eigen bestuur en beoordeelt zelf de projectaanvragen. Draagt u het gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. U kunt een vrijwillige gift overmaken naar Rabobanknummer 1290.78.484 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Voor meer informatie: Kees Folkertsma, secretaris Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, E: k.folkertsma@drenthe.nl


Zondag 27 mei 2012: 'Dag van de Drentsche Aa'
De 'Dag van de Drentsche Aa' staat
dit jaar in het teken van 10 jaar Nationaal Park Drentsche Aa. Met
excursies, een informatiemarkt met oa streekproducten,
kinderactiviteiten, livemuziek en nog veel meer, belooft het een
gezellige, bruisende en informatieve dag te worden. De schaapskooi
Balloo is vanaf 12:00 uur het centrum van de activiteiten. De Drentsche
Aa lééft! De laatste 10 jaar gebeurde er veel in het Nationaal Landschap
en Nationaal Park Drentsche Aa. Steeds meer mensen voelen zich daarbij
betrokken en alle partijen en belangen werken mee. Natuur, landschap,
landbouw, wonen en werken gaan hier samen. Op de Dag van de Drentsche Aa
kunnen bewoners en bezoekers zien wat er allemaal al is bereikt. Op dit
moment wordt er gewerkt aan de invulling van het programma.
Voor
meer informatie: André Brasse, coördinator V&E Nationaal Park &
Nationaal Landschap Drentsche Aa, T: 06 46255975, E: a.brasse@ivn.nl


Assen lanceert online interactieve kaart tijdens snertwandeling
Met een druk op de knop lanceerden wethouder Alex Langius en gedeputeerde Rein Munniksma onlangs in Café de Aanleg in Deurze de interactieve kaart van Assen aan de Aa op www.assen.nl/florijnas (klik op Assen aan de Aa). Door met de muis over de plattegrond te gaan, komen de projecten en ideeën voor het Asser deel van het Drentsche Aa gebied naar voren. Deze staan in de visie Assen aan de Aa, die is opgesteld met inwoners en organisaties. Mede dankzij hun betrokkenheid en inbreng ligt er nu een toekomstrichting voor de komende decennia om het gebied optimaal groen te ontwikkelen en te benutten. De kaart is onder andere bedoeld voor personen en partijen die ook kansen zien in het gebied en willen bijdragen aan de ontwikkelingen of mee willen denken over financiering. Na de lancering van de online kaart werden inwoners en partijen die aan de visie hebben meegewerkt, rondgeleid door gidsen van het IVN. De wandeling ging langs het Deurzerdiep en door Amelte, twee kansrijke projecten uit de visie. Tot slot was er voor iedereen een kop warme snert. De snertwandeling viel daarmee in de smaak. Voor meer informatie: Pieter Gautier, gemeente Assen, E:  p.gautier@assen.nl


Aanleg fiets- en wandelpad Oude Spoorbaan


Dit jaar wordt in Assen een fiets- en wandelpad aangelegd over de Oude Spoorbaan naar Stadskanaal. Deze verbindt het NS-station met het Drentsche Aa gebied. Met de aanleg van het fietspad ontstaat er een directe groene en rustige fietsroute naar het netwerk van verharde fietspaden in het Drentsche Aa gebied. Het oude spoorbaan tracé loopt vanaf de Van Ostadestraat tot aan de Europaweg en is al deels fietspad. Door het aanleggen van de ontbrekende stukken ontstaat een doorlopende fietsroute. Een apart wandelpad ernaast maakt het mogelijk om er rustig te blijven wandelen. Op de Europaweg-Oost komt een veiligere oversteek. Bij deze oversteek worden ook bomen geplant. Het fietspad is één van de ideeën uit de onlangs vastgestelde visie Assen aan de Aa van de gemeente Assen.


Veteranen actief op het Ballooërveld


Stichting Veteranen Actief en Staatsbosbeheer zijn samen een project gestart om veteranen een steuntje in de rug te geven met werkzaamheden in de natuur.  Stichting Veteranen Actief is een organisatie die zich bezig houdt met veteranen die momenteel niet in staat zijn om te voldoen aan de eisen die een betaalde baan met zich mee brengt. Zaken als werkdruk, verantwoordelijkheden en deadlines zijn vaak een struikelblok. Vanaf nu zijn Barry en Leon met zijn hond Finn als vrijwilliger werkzaam op het Ballooërveld. Zij verrichten hier op dinsdag en donderdag beheerswerkzaamheden. In de wintermaanden bestaan de werkzaamheden onder meer uit het weer zichtbaar maken van de tankgracht en de loopgraaf door het verwijderen van de berkenopslag. Gedurende de zomermaanden houden zij zich bezig met het onderhoud van recreatieve voorzieningen zoals banken, picknicktafels en wandelroutes. Voor meer informatie: Wim Brock, E: wim.brock@veteranen.nl of www.veteranen-actief.nl


Onthulling paneel aardkundige waarden Appelbergen
Donderdag 16 februari organiseerde Staatsbosbeheer een kennisdag voor beheerders rond het thema Aardkundige Waarden. Aanleiding was de afronding van de inventarisaties van aardkundige waarden in alle Staatsbosbeheer terreinen. Parallel hieraan heeft Landschapsbeheer Groningen in het kader van het project 'Natuur met (W)aarde', een paneel met aardkundige informatie over de Appelbergen gemaakt. Tijdens de themadag onthulde Jaqueline de Miliano, directeur van Landschapsbeheer Groningen, het infopaneel. Ook heeft Landschapsbeheer een wandelroute samengesteld met een brochure waarin 15 aardkundige punten staan beschreven. Deze route kunt u downloaden vanaf de webwinkel van landschapsbeheer Groningen.                                                    Voor meer informatie: Anja Verbers, E: a.verbers@landschapsbeheergroningen.nl


Buitencentrum Boomkroonpad


Sinds 1 januari behoort het Boomkroonpad van Staatsbosbeheer tot één van de negen landelijke Buitencentra van Staatsbosbeheer. De Buitencentra zijn startpunt voor tal van excursies, routes en andere natuuractiviteiten. Voor bezoekers betekent het dat de producten en activiteiten meer Staatsbosbeheerkarakter hebben. Er worden nieuwe activiteiten aan het programma toegevoegd. Rondom het Boomkroonpad zijn nieuwe borden geplaatst zodat het voor iedereen duidelijk en herkenbaar is.


Olympisch Aa en Hunze 2012: iedereen in beweging!


In 2012 staat de gemeente met Olympisch Aa en Hunze 2012 volledig in het teken van sport en bewegen. Het is de bedoeling om tijdens het Olympisch jaar zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen te krijgen. Sportverenigingen en allerlei andere organisaties uit de gemeente organiseren diverse sport- en beweegactiviteiten, voor jong en oud. Via een activiteitenoverzicht in De Schakel laten wij het hele jaar door zien wat er allemaal te doen is op sportief gebied. Er zit ongetwijfeld iets bij waar u aan mee wilt doen! Elke maand staat in het teken van een sport. Zo stond januari in het teken van de contactsport. Februari is de maand van de Paralympische spelen & Special Olympics. Zitvolleybal, rolstoelhockey, rolstoel basketbal en rinkelbal zijn hier voorbeelden van. Ook deze maand biedt het programma voor ieder wat wils, voor jong en oud, met en zonder beperking! We brengen regelmatig een Olympisch Aa en Hunze nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven van het Olympisch jaar? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.olympischaaenhunze.nl Meer informatie over het Olympisch jaar en een activiteitenoverzicht vindt u op www.olympischaaenhunze.nl Heeft u vragen of opmerkingen over Olympisch Aa en Hunze 2012? Laat ze ons weten via olympisch@aaenhunze.nl Volg Olympisch Aa en Hunze ook op Facebook en Twitter! OlympischAaenH


Schoon drinkwater? U staat aan de bron
Waterbedrijf Groningen wint per jaar 7 miljard drinkwater uit de Drentsche Aa. Een groot deel van de inwoners van de stad Groningen, Haren, Glimmen en Eelde-Paterswolde krijgen dit water thuis uit de kraan. Dat is best bijzonder. Want drinkwater winnen uit een beek kan alleen als die beek schoon is. En dat is precies wat de Drentsche Aa onderscheidt van veel andere beken in Nederland. Daar mogen de inwoners van Groningen en Drenthe, net als Waterbedrijf Groningen, dus best trots op zijn.


Natuurlijk, maar niet gewoon


Dat de Drentsche Aa zo schoon is dat we er drinkwater uit kunnen winnen, is niet vanzelfsprekend. Het vraagt naast de voortdurende aandacht van Waterbedrijf Groningen, ook aandacht van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. Ook uw aandacht is daarbij van belang. Zo kunt u als particulier bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud. Middelen die u in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Wist u bijvoorbeeld dat één druppel bestrijdingsmiddel de Drentsche Aa over een lengte van meer dan 20 kilometer vervuilt? Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd. Het is dus belangrijk te voorkomen dat ze in het water terechtkomen. Want voor de kwaliteit van het drinkwater is voorkomen niet alleen beter dan genezen, het is ook aanzienlijk goedkoper. Met het gebruik van slimme bio-oplossingen draagt u bij aan een schone beek en aan schoon drinkwater! Lees hier meer over het beschermen van de Drentsche Aa en slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud. Voor meer informatie: W. Moltmaker, Waterbedrijf Groningen, T: 050-368 8635


Werkbezoek Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Drenthe aan bungalowpark De Kremmer


Het kwaliteitsteam natuurlijke recreatie is in 2009 in het leven geroepen om ondernemers te adviseren bij het maken van plannen. Het bungalowpark De Kremmer kijkt naar de mogelijkheden om het bedrijf te vernieuwen en eventueel uitbreiden. Het kwaliteitsteam adviseert de ondernemers op mogelijkheden om hun plannen te combineren met winst voor natuur en landschap. Het bungalowpark is gelegen in het Gasselterveld. Met de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Gasselterveld is inzichtelijk gemaakt dat het visiegebied zicht leent voor nieuwe ontwikkelingen waarbij aandacht moet worden geschonken aan natuur (bos en water), recreatie, veiligheid, infrastructuur en cultuurhistorie. Een goede afstemming tussen recreatie, natuur en landschap staat centraal.
Het kwaliteitsteam natuurlijke recreatie is gevraagd om advies uit te brengen en te komen met creatieve, innovatieve oplossingen. Een belangrijk onderdeel om tot een advies te komen is een bezoek van het kwaliteitsteam natuurlijke recreatie aan het bedrijf. Het team van deskundigen vanuit onder andere landschap, natuur, recreatie, ruimtelijke ordening werkt de komende weken het advies uit voor de ondernemer en de overheid. Voor meer informatie: Arne Thieme, T: 0592-267820


Drentsche Aa: bron van drinkwater
Voor de productie van drinkwater maakt Waterbedrijf Groningen op De Punt gebruik van grondwater en van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Beiden hebben ook een eigen zuiveringsmethode. Om natuur en milieu te sparen pompen we straks minder grondwater op, en verwerken we meer oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Dit vereist wel meer zuiveringsstappen, maar vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is hier bewust voor gekozen. Inmiddels is de oppervlaktewaterzuivering volledig vervangen en gemoderniseerd; een deelproject van het totale nieuwbouw- en renovatieproject op De Punt. En sinds medio februari levert Waterbedrijf Groningen nu vanuit de nieuwe oppervlaktewaterzuivering. Een mijlpaal in het totale nieuwbouw- en renovatieproject! Om het project op De Punt uit te voeren, terwijl de reguliere drinkwaterproductie ongestoord door blijft gaan, was -en is nog altijd- een hele uitdaging, maar verloopt tot dusver dus nog steeds vlekkeloos: de klant heeft tot dusver nagenoeg niets gemerkt van alle werkzaamheden rondom het nieuwbouwproject en ook de ingebruikname van de nieuwe zuivering is voor de klant ongemerkt verlopen.


Leveringszekerheid voorop


De verwachting is het project begin 2013 te kunnen afronden. Dan staan er als het ware twee waterfabrieken: een grondwaterzuivering en een oppervlaktewaterzuivering. Dit zogeheten twee-stratenconcept verstevigt de leveringszekerheid. Elke 'productiestraat' heeft min of meer gelijke capaciteit, met elk een eigen elektrische voeding en noodstroomvoorziening. Zodat bij uitval van één zuivering dit geen gevolgen heeft voor de andere. Ook is De Punt sinds 2009 gekoppeld aan pompstation Annen van de WMD. Allemaal inspanningen waarmee we onze leveringszekerheid veiligstellen, voor nu en in de toekomst. Voor meer informatie: W. Moltmaker, Waterbedrijf Groningen, T: 050-368 8635


Terugblik Cultuurlijk Aa en Hunze


De gemeente Aa en Hunze kijkt terug op een bijzonder cultureel jaar met prachtige evenementen op verassende locaties en vele enthousiaste bezoekers. Diverse evenementen hebben zelfs de aandacht uit heel het land getrokken. In het culturele jaar is ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de recreatiesector. De gemeente heeft vanuit recreatie een aantal initiatieven op het snijvlak van cultuur en recreatie ondersteund, zoals het Cuby and the Blizzards museum, Festival der Aa en initiatieven recreatieondernemers. Zoals het aanbieden van cultuurarrangementen. De recreatiesector en de culturele organisaties hebben elkaar betrokken bij diverse evenementen en de promotie van Cultuurlijk Aa en Hunze, zoals het aanbieden van arrangementen en het uitvoeren van activiteiten op recreatieterreinen. Vanuit de sector is ook aandacht gevraagd voor mogelijk overlast. In goed overleg hebben we gezocht naar oplossingen. Kortom, er is het afgelopen jaar veel bereikt.  Diverse initiatiefnemers willen ook in 2012 weer evenementen organiseren. Zo worden bijvoorbeeld al voorbereidingen getroffen voor het Popkorenfestival in Annen, Bluesfestival Groeten uit Grolloo en het Festival der Aa in Schipborg. Denk en doe weer mee! Maak samen met de initiatiefnemers verrassende arrangementen en organiseer activiteiten op bijzondere locaties/ recreatieterreinen. Voor meer informatie: Arne Thieme, T: 0592-267820


Natuurvriendenhuis de Hondsrug start seizoen
Bij Drentsche Aa gastheer 'Natuurvriendenhuis De Hondsrug' staan meer dan veertig vrijwilligers klaar om er weer een fantastisch seizoen van te maken. Je kunt er logeren, kamperen, wandelen, eten, fietsen en nog veel meer. Op 31 maart start het seizoen. Op dit moment organiseren ze een sponsorwandeling waarbij u van harte welkom bent. Voor meer informatie: www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl


Hollandgangerweg


De Stichting Hannekemaaierspad ontwikkelt een fiets- en wandelroute van Duitsland naar Nederland vice versa rondom het thema Hannekemaaiers en Hollandgangers. De naam van de tocht verwijst naar de Duitse trekarbeiders die naar Nederland trokken om seizoenswerk te verrichten, onder andere in het veen, de landbouw en in de steenfabrieken.
In Duitsland is er een toenemende belangstelling voor dit fenomeen. Daarom heeft de Stichting Hannekemaaierspad besloten om samen met een aantal Duitse organisaties deze tocht te ontwikkelen. Tijdens het Pinksterweekend doet de tocht de gemeente Aa en Hunze aan. Voor meer informatie: www.stichtinghannekemaaierspad.nl


Excursie te Paard


Wilt u  onder begeleiding van een boswachter een tocht te paard maken? Dat kan op zondag 1 april!
Op uw eigen paard maakt u een tocht van zo'n 20 km. Het startpunt is Buitencentrum Boomkroonpad. De tocht voert door het bos, langs heide en vennen en langs het beekdal van het Andersche Diep. Onderweg is er een lunch in het veld, verzorgd door Paviljoen de Woudstee. Kosten zijn 22,50 per persoon.
Opgave via het Boomkroonpad, T:  0592-377305 / boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl


Begeleiding van Kinderactiviteiten in de natuur


Buitencentrum Boomkroonpad is op zoek naar begeleiders van Kinderactiviteiten.
Houdt u van de natuur, vindt u het leuk om met kinderen te werken en heeft u af en toe wat tijd over? Wordt dan vrijwilliger van Staatsbosbeheer bij het Boomkroonpad. Hier worden regelmatig kinderdoedagen en andere kinderdagen in het bos georganiseerd. Interesse? Voor meer informatie:  Henk Wiechers, T 0592-377304, h.wiechers@staatsbosbeheer.nl


Nieuw arrangement: “Naar Buiten met de boswachter”
De boswachters van Staatsbosbeheer natuurlijk vaak 'in het veld' te vinden. Voor veel mensen lijkt het de ideale baan, en dat is het natuurlijk ook. Maar wat doen de boswachters? U kunt nu met de boswachter Naar Buiten! Eén van die boswachters is Kees van Son uit het gebied de Drentsche Aa. Hij geeft u de mogelijkheid om eens een dag met hem mee Naar Buiten te gaan. Hij is gastheer in de terreinen van Staatsbosbeheer in het NP/NL Drentsche Aa. Eens in de 4 weken hebben alle boswachters in de weekenden volgens rooster een surveillancedienst. U komt als bijrijder in de terreinauto op plekken waar u normaal gesproken niet mag komen en hij vertelt u van alles over de werkzaamheden, de natuur en het ontstaan van het landschap in de Drentsche Aa. Dit exclusieve arrangement kost 100 p.p. Voor koffie/thee onderweg wordt gezorgd, u dient zelf voor uw lunchpakket te zorgen. Fotocamera, verrekijker en stevige wandelschoenen worden aanbevolen. Voor meer informatie: Kees van Son, Boswachter Staatsbosbeheer Drentsche Aa, E: k.son@staatsbosbeheer.nl


'Op stap' krant 2012-2013


De nieuwe 'Op stap' krant is bijna uit. Deze informatiekrant staat boordevol informatie over activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Haal de krant vanaf Pasen bij de de gastheren en andere (recreatie) ondernemers.


Activiteiten Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa


Zie voor meer activiteiten: activiteitenkalender Drentsche Aa
Zaterdag 10 maart, Wandeling rond Holmers, Informatiepaneel Staatsbosbeheer aan de Westerbroeken-Oelmersweg, Elp, 14.00 uur


Zondag 18 maart, Wandeling over het Ballooërveld, Schaapskooi, Crabbeweg 2, Balloo, 14.00 uur


Donderdag 22 maart, Wereld Water Dag 2012, Parkeerplaats Molensteeg te Oudemolen, 10.00 uur


Zaterdag 24 maart, Wandeling rond het Grollooërveen, Parkeerplaats Grollooërveen, vanuit Grolloo de Elperweg naar het zuiden uitrijden, 13.00 uur


Zaterdag 31 maart, Zwattepadwandeling, Parkeerplaats Zwattewater, Elp. Langs N374 Schoonloo-Elp, 13.00 uur


Zaterdag 7 april, Wandeling Gletsjerkuil, Parkeerplaats bij camping Op 't Kalkamp, verlengde Asserstraat 83a, Gieten, 10.00 uur


Zondag 8 april, Paaswandeling om het Siepelveen, De brug naast Restaurant & Partycentrum Drentsche Aa, Schipborg, 14.00 uur


Maandag 9 april, Paaswandeling Drentsche Aa, Parkeerplaats Gasterse Duinen, Gasteren, 14.00 uur


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019