Digitale nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa nr.29

49 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale nieuwsbrief Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa nr.29


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Fijne feestdagen


Namens Nationaal park & Nationaal Landschap Drentsche Aa wensen wij u allen fijne feestdagen en een gelukkig 2014 toe.


Te veel bestrijdingsmiddelen in de Drentsche Aa


Er zitten nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in de Drentsche Aa. Dat bleek tijdens de presentatie van de resultaten 'Schone bron Drentsche Aa' door het Waterbedrijf Groningen, waterschap Hunze en Aa's en de provincie Drenthe.


De laatste jaren zijn maatregelen genomen om het water schoon te maken, zoals spuitvrije zones en alternatieve vul- en spoelplaatsen voor spuitmachines. De Drentsche Aa is namelijk van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de stad Groningen. Jaarlijks wordt er ongeveer zeven miljard liter drinkwater uit gewonnen.


In de jaren negentig was het water regelmatig zo smerig dat het niet gebruikt kon worden als drinkwater. Toen werden maatregelen genomen om het water schoon te maken, maar nog steeds worden de normen regelmatig overschreden. Dat levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar jaagt het waterbedrijf Groningen wel op kosten omdat het water extra gezuiverd moet worden.


Vervangende brug N386 over Westerdiep klaar


15 november is de brug over het Westerdiep geopend De nieuwe brug tussen Tynaarlo en Zuidlaren is breder dan de oude en daardoor veel veiliger voor het verkeer. Met name fietsers hebben meer ruimte gekregen op de fietspaden aan beide zijden van de brug. Onder toeziend oog van gedeputeerde Henk Brink werden de afsluitingsborden weggezet. Het Westerdiep is onderdeel van het stroomgebied Drentsche Aa.


Onthulling van kunstwerken op Ballooërveld op de natuurwerkdag


Zaterdag 2 november waren zeker 100 vrijwilligers hard aan het werk op het Ballooërveld. Onder leiding van medewerkers van Staatsbosbeheer werd er gehooid, opslag verwijderd en zichtlijnen gezaagd. Tussen de middag was er voor de noeste werkers een goed verzorgde lunch.
 


Aan het einde van de dag werden twee kunstwerken langs het Pieterpad onthuld. Een van de werken is een houtsculptuur van een ramskop dat de altijd grazende schaapskudde vertegenwoordigd. Het andere kunstwerk is “De Baak”; een kunstwerk van stenen als markeringsteken voor wandelaars die daarop het aantal nog te wandelen kilometers kunnen aflezen naar Pieterburen of de Pietersberg. Pieter Posthumus en Pieter Quarré kregen de eer de kunstwerken te onthullen. Lovende woorden van o.a. Eric van Oosterhout, Rein Munniksma en Ali Edelenbosch aan de makers van de kunstwerken, de vrijwilligers en het belang van de Natuurwerkdag.
 


Inrichtingplan Anreeperdiep en Deurzerdiep


Het Anreeperdiep en het Deurzerdiep worden opnieuw ingericht om meer ruimte te creëren voor water. Hernieuwde inrichting van deze diepen is noodzakelijk om in te spelen op het veranderende klimaat. De beken zijn in de jaren 70 rechtgetrokken zodat het water snel naar het Noord-Willemskanaal kon. Maar, omdat het klimaat verandert, is deze manier van waterbeheer onvoldoende om de inwoners te beschermen tegen het opkomende water. Door de beken weer te laten kronkelen in de omgeving, is er meer ruimte voor water. Bovendien verbeteren we de leefomstandigheden van de planten en dieren die hier thuis horen en wordt het gebied aantrekkelijker voor recreatie en natuur.


Nieuwe schaapskooi Balloo heropend


Op 1 november werd de schaapskooi in Balloo officieel heropend voor publiek. Het gebouw werd twee jaar geleden door brand verwoest. Het nieuwe onderkomen voor de schapen heeft een strakker en moderner uiterlijk en een meer open karakter gekregen. Naast de kooi zijn een wolatelier en een informatiecentrum gebouwd. Volgend jaar komt er ook nog een dienstwoning bij. 


Werkzaamheden Toegangspoort Deurze in volle gang


Afgelopen september zijn de werkzaamheden gestart voor de inrichting van Toegangspoort Deurze bij café-restaurant De Aanleg. De inrichting bestaat onder andere uit parkeerplaatsen, fietsenstalling, informatievoorziening, een wandelpad en brug over het Deurzerdiep en nieuwe bushaltes. Daarnaast wordt de Rolderhoofdweg gedeeltelijk opnieuw ingericht. De toegangspoort Deurze is de laatste van vier toegangspoorten voor het Nationaal Park Drentsche Aa. De toegangspoorten vergroten de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied. Voor de toegangspoort werkt de gemeente Aa en Hunze nauw samen met de gemeente Assen, de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, waterschap Hunze en Aa's en het Recreatieschap Drenthe. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Aa en Hunze.


Terugblik informatieavond Amelte 13 november


Ruim 90 belangstellenden bezochten 13 november de informatieavond over de inrichting van Amelte. Na een welkom van wethouder Alex Langius volgde een presentatie van Landschapsarchitect Berno Strootman. In de presentatie zaten veel beelden van de verbeteringen in het gebied en de voorgestelde maatregelen. Deze voorstellen voor Amelte zijn gebaseerd op ingebrachte ideeën van bewoners, natuurorganisaties en belangenorganisaties. Projectleider Fokko Beekhuis gaf een toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering staat gepland vanaf 2014. De presentatie van de avond kunt u vinden op: www.florijnas.com/projecten/assen-aan-de-aa/nieuws-en-nieuwsarchief
 


Nieuwe gastheren en -vrouwen Drentsche Aa


In november volgden 10 cursisten de cursus gastheerschap. In vier bijeenkomsten zijn ze opgeleid tot gastheer/-vrouw van het Drentsche Aa gebied. In mei 2014 volgt de dagexcursie en ontvangen de cursisten na afloop het Nationaal Park & Nationaal Landschap certificaat, het Gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde Gastheren/ -vrouwen vormen onderdeel van het 'Levend bezoekersnetwerk', hét informatienetwerk van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. De Drentsche Aa gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk.


ROEG! kerstspecial op 18 december op RTV Drenthe


Roeg! is een programma van RTV Drenthe over de Drentse natuur en is iedere woensdagavond vanaf 18:31 uur te zien op TV Drenthe. Presentator Joris Barske gaat het bos in, het water op en de wildernis door, en zoekt samen met boswachters van Staatsbosbeheer naar antwoorden. In de uitzending spelen kijkersvragen een belangrijke rol. Via mail en twitter (#roeg) kunnen kijkers vragen over dieren en planten stellen, die vervolgens in de uitzending worden beantwoord. Sinds kort kunt u ROEG! Ook volgen via Facebook: www.facebook.com/roegtv


Beschermende maatregelen voor de Rosse vleermuis


Recent is de laanbeplanting van de Annerweg te Eext deels geruimd. De beuken bleken  niet meer veilig. In 2012/2013 werd echter een winterverblijf van Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)  aangetroffen.  In een tweede boom een paarverblijf. Voor de kap zijn alle bomen gecontroleerd en ter compensatie zijn er vleermuiskasten, overwinteringskasten, kraamkasten en dagverblijven opgehangen. Ook werd de beuk waarin het winterverblijf werd gevonden verplaatst naar een bosperceel en er worden nieuwe bomen geplant.
De Rosse vleermuis lijkt in aantal sterk af te nemen en staat op de rode lijst van kwetsbare zoogdieren. De afname hangt vermoedelijk samen met het verdwijnen van geschikte (grote) holle bomen in een waterrijke omgeving.  Gemeente Aa en Hunze spaart daarom waar mogelijk boomholten.  De verwachting is dat door het vernatten van de Drentsche Aa en het ouder worden van houtopstanden de Rosse vleermuis op termijn meer mogelijkheden in het Nationaal Park krijgt. Op dit moment zijn vergaande beschermingsmaatregelen echter nog hard nodig. Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met K. Rotteveel, T: 0592 267871 E: krotteveel@aaenhunze.nl


Film 'Ode an de Ao' over het Drentsche Aa-gebied...een enorme inspiratiebron en oase van rust en ruimte...


Steeds meer mensen zijn zich bewust van de unieke en de cultuurhistorische waarde van het beek- en esdorpenlandschap De Drentsche Aa; een afwisseling van natuur, landbouwgronden en dorpen. Rijk aan natuur en cultuur, van de hunebedden tot historische boerderijen. De film 'Ode an de Ao' gaat over dit unieke landschap en heeft vier hoofdrolspelers: muziek/poëzie, natuur, licht en film. Ze nemen u mee in een unieke ervaring van het landschap en de natuur. Het uitgangspunt is 'Een zomerse dag in het beekdal'. Met andere woorden: een vertolking in beeld en geluid van de sfeer, beleving en ontwikkelingen in het beekdallandschap, van zonsopkomst tot zonsondergang. De DVD ´Ode an de Ao´ is voor 10,- te koop in Warenhuis Vanderveen (CD/DVD-afdeling) in Assen.


Excursieprogramma


Excursieprogramma 2014 samengesteld


Eind november is met de Drentsche Aa gidsen het uitgebreide excursieprogramma 2014-2015 voor het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa samengesteld. Voor de paasdagen ligt de nieuwe 'Op Stap' krant met het programma bij de gebiedsondernemers in de schappen. Het excursieprogramma is vanaf eind januari op de website www.drentscheaa.nl te bekijken.


Ontdek het Zwattepad in de winter


A.s. zondag 15 december organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie door het brongebied van de Drentsche Aa. In het gebied rond het Zwattewater vind je nog sporen van de laatste ijstijd, zoals pingoruïnes en vennen. Het gebied bestaat nu uit bossen, heideveldjes en vennen, maar dat is niet altijd zo geweest. Het gebied heeft een rijke geschiedenis en is in samenwerking met de mensen tot stand gekomen. Boeren weidden hier eeuwenlang hun schapen en beïnvloedden zo het landschap. Inmiddels staan er grote boscomplexen, die met een bepaalde bedoeling zijn geplant. Zo is onlangs ook een deel van het stroomdal van de Elperstroom veranderd van boerenland in natuur. Een heel gebied is hier op de schop gegaan. De gids vertelt over de visie en het belang van dit nieuwe natuurgebied. We vertrekken om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats Zwattewater, Elp langs de N374, Schoonloo-Elp. Om 15:00 uur zijn we weer terug. Waterdichte schoenen en een verrekijker aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan tijdens de wandeling. Deelname is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Drentsche Aa gebiedsfonds.


Ga mee op excursie in het Evertsbos


Op zaterdag 28 december organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie in het Evertsbos onder leiding van een Nationaal Park gids. Het Evertsbos heet officieel 'Boswachterij Anloo' en is bijna helemaal overgedragen aan Staatsbosbeheer. Daarvoor was het in handen van de familie Everts. In 1914 werd het eerste bos geplant op grond die meneer Everts stukje bij beetje aangekocht had. Het Evertsbos kenmerkt zich nu, 100 jaar later, door een grote variatie in de begroeiing en aanplanting. De bossen worden afgewisseld door vennen en heide. Vele historische locaties zijn in het Evertsbos aanwezig, waar interessante verhalen bij horen. We vertrekken om 10:00 uur vanaf de camping De Hondsrug, Annerweg 3, Eext. Waterdichte schoenen en een verrekijker aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan tijdens de wandeling. Deelname is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Drentsche Aa Gebiedsfonds.


Strubben in de winter


Deskundige gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa nemen ons zondag 29 december mee naar Strubben-Kniphorstbosch. Strubben zijn typerende eiken in het esdorpenlandschap. Zij hebben knoestige, gedrongen uit één stobbe gegroeide stammen. De strubben zijn ontstaan uit eikenhakhout, dat gelegen was op de grens van akkers en achterliggende heidevelden. Dit hakhout moest de schapen van de akkers weren, maar werd wel door de schapen begraasd. Het voortdurende afknabbelen van eikentwijgen maakte uitgroei tot opgaande bomen onmogelijk en resulteerde in struikvormige exemplaren met grillige vormen: de Strubben. De excursie start om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats Schipborgerweg, Schipborg en duurt ongeveer 2 uur. Waterdichte wandelschoenen en een verrekijker aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan tijdens de wandeling. Deelname is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage voor het Drentsche Aa Gebiedsfonds gevraagd.


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019