Digitale nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa

49 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale nieuwsbrief Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Geslaagde Drentsche Aa bewonersdag 2012
Op 15 september organiseerde het IVN Consulentschap Drenthe een bewonersdag voor het Drentsche Aa-gebied. Na een woord van welkom, een korte presentatie over het Nationaal Park en een kop koffie in boerderijcamping 't Amerveld vertrok de groep van 25 bewoners onder begeleiding naar drie gebieden in de omgeving van het dorp Amen. Onderweg werden lunchpakketten uitgedeeld die geheel bestonden uit streekproducten. Via een route waarin diverse elementen van het landschap waren verwerkt kwam de groep in het gebied Geelbroek. Wolter Winter, boswachter van Staatsbosbeheer, gaf uitleg over toekomstige (beheers)maatregelen in het herinrichtingsgebied Geelbroek. Vanuit Geelbroek werd de route vervolgd naar het Groote Zand. Hier volgde, onder begeleiding van twee gidsen van Het Drentse Landschap, een korte excursie door het gebied. Na de wandeling werd het Grolloërveen bezocht, waar boswachter Evert Thomas vertelde over dit prachtige gebied. Na afloop van de excursie kregen de deelnemers een informatietas over o.a. het Nationaal Park & Landschap Drentsche Aa, en het project Geelbroek. 


 


Drentsche Aa onderwijsprojecten


Kinderen treden op als woordvoerders van de Drentsche Aa natuur


Op donderdag 20 en 27 september organiseert IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) het onderwijsproject 'Woordvoerders van de natuur' voor het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. Op het Ballooërveld ervaren zo'n 120 leerlingen, van OBS Kloosterveen en het Sterrenschip uit Assen, hoe het is om te werken voor het Drentsche Aa gebied. Het Nationaal Park onderwijsproject wordt uitgevoerd in samenwerking met St. Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Assen, Landschapsbeheer Drenthe, de schaapherder van het Ballooërveld, boer Paasman van De Balloohoeve uit Balloo, Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, een verhalenvertelster en Drentsche Aa gidsen van het Nationaal Park. De leerlingen van groep 7/8 ervaren op het Ballooërveld hoe het is om boer in het Nationaal Park Drentsche Aa te zijn. Daarnaast horen en zien ze hoe het is om schapen te weiden en om boswachter of visser te zijn. In het gebied Kampsheide steken de kinderen de handen uit de mouwen en helpen ze de jeneverbes. Op school verwerken de kinderen hun natuurervaringen in een presentatie. Deze worden over enkele weken gepresenteerd aan ouders en afgevaardigden van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa . De kinderen treden daarbij op als 'woordvoerders van de Drentsche Aa natuur'.


Jonge natuurspeurders verkennen Nationaal Park Drentsche Aa
Dinsdagmorgen 18 september is het onderwijsproject 'Drentsche Aa Natuurspeurderstocht' van start gegaan. Deze tocht is ontwikkeld voor het basisonderwijs door IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Kinderen volgen aan de hand van een opdrachtenboekje een ontdekpad. Dit pad met allerlei praktisch les- en ontdekmateriaal is in de omgeving van Oudemolen uitgezet. Door deze uitdagende werkvorm leren de kinderen over de verschillende kenmerkende onderdelen van het beekdal Drentsche Aa. Thema's zijn; eikenbos, paddenstoelen, kenmerkende planten en bomen, natte en droge heide, moeras en elzenbos, de beek Drentsche Aa met waterbeestjes, hooiland en weidevogels. Uiteindelijk worden de kinderen naar hun eigen mening over het gebied gevraagd en een eventuele tips voor de gebiedsbeheerder. Na afloop ontvangen alle kinderen een Drentsche Aa natuurspeurders diploma. De tocht wordt begeleid door IVN medewerkers, boswachters van Staatsbosbeheer en Drentsche Aa gidsen van het Nationaal Park.
Het onderwijsproject wordt aangeboden aan alle basisscholen binnen het nieuwe scholennetwerk Aa en Hunze dat door IVN Consulentschap Drenthe wordt beheerd. In totaal volgen dit najaar 12 scholen het onderwijsprogramma. Jaarlijks wordt het Nationaal Park Drentsche Aa onderwijsprogramma aan de scholen in omliggende gemeenten aangeboden. Het onderwijs is naast gebiedsbewoners en -bezoekers een belangrijke doelgroep voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Door kinderen te informeren, laten beleven en actief in te zetten willen we ze interesseren en daardoor de betrokkenheid vergroten voor het Nationaal Park Drentsche Aa en natuur en landschap in het algemeen. Voor meer informatie: Christine van der Wiel medewerker C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, T: 06-46413856


Foto:  jonge natuurspeurders in het Nationaal Park Drentsche Aa © Nationaal Park Drentsche Aa


FestiValderAa


De tweede editie van het FestiValderAa, op 6, 7 en 8 juli 2012 in Schipborg was wederom een groot succes. Ondanks de regenachtige zondag waren er over het hele weekend toch een kleine duizend toeschouwers meer dan vorig jaar. De formule van theater, muziek en andere culturele uitingen in combinatie met de prachtige natuur die het beekdallandschap van de Drentsche Aa ons biedt, blijkt duidelijk aan te slaan. Niet alleen bij de bezoekers, verschillende optredende artiesten gaven ook aan dat ze zich bijzonder geïnspireerd voelden door de omgeving en het publiek. Ralph de Jong had het over één van zijn beste concerten ooit, Beumer en Drost(met de Padvinders) waren heel enthousiast over hun locatie in De Strubben en willen zeker terug komen. Ook de 'Ode an de Ao', de symfonische wandeling langs de Drentsche Aa werd zeer gewaardeerd. Het meest lovend was men over de voorstellingen op Jaap's landje, een glooiend stukje grond op de oever van de Drentsche Aa. De natuur, de stilte, de stemmen en de gitaarmuziek zorgden daar opnieuw voor een bijzondere ervaring. Ademloos hebben vele honderden mensen genoten van deze magisch mooie combinatie. Wordt vervolgd!!!


Jonge internationale vrijwilligers in het Nationaal Park Drentsche Aa
Van 25 augustus tot 8 september 2012 steken 22 jongeren tussen de 18 en 28 jaar uit Tsjechië, Spanje, Engeland, Frankrijk, Korea, Italië, Turkije, Japan, Azerbeidzjan en Nederland vrijwillig de handen uit de mouwen in het Nationaal Park Drentsche Aa. Het project is gericht op behoud van diversiteit van de natuur en het behoud van de belangrijke recreatieve waarde van het gebied. SIW is een organisatie die zich inzet voor interculturele uitwisseling en de ontwikkeling van jongeren door vrijwilligersprojecten te organiseren en jongeren uit te zenden naar vrijwilligersprojecten wereldwijd. De intensieve tijd die de jongeren samen doorbrengen leidt vaak tot hechte vriendschap en meer begrip tussen jongeren met een verschillende achtergrond. Het contact stopt niet na afloop van het project. De laatste jaren wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media om vriendschappen voort te zetten. Het gebeurt regelmatig dat de deelnemers elkaar na het project opzoeken in het land waar ze wonen. De SIW vrijwilligers ontmoetten tijdens de, inmiddels traditionele, Nationaal Park Pannenkoekendiner enkele Nationaal Park medewerkers. Tijdens de maaltijd, bij 'Drentsche Aa gastvrouw' Pannenkoekenboerderij Brinkzicht te Gasteren, worden wederzijdse ervaringen en informatie uitgewisseld. Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer Drentsche Aa. T:  06 - 51576829


Boerenfietstocht 2012
Dit jaar vond de boerenfietstocht, georganiseerd door LTO- Noord afdeling Rolde/ Assen e.o, plaats op 19 juli, 2- en 16 augustus. De boerenfietstocht wordt zo langzamerhand een begrip. De eerste keer was er vanwege het slechte weer minder deelname, maar dat is de tweede en derde keer ruimschoots goed gekomen.
De route gaat komt langs, een fruitbedrijf, ijsboerderij, kaasboerderij, akkerbouw, melkvee, paardenhouderij, boerderijcamping en agrarische winkel en een  tuinplanten bedrijf. De deelnemers waren erg enthousiast over het gastvrije ontvangst en uitleg op de bedrijven en ook kregen we veel complimenten over de afwisselende route. De kinderen werden in de gelegenheid gesteld om een kalfje te knuffelen op het melkvee- akkerbouw bedrijf van de familie Hagting in Nooitgedacht. Ook bij het prachtige bedrijf opfok en pensionstal Haikens waren er de paarden die geaaid konden worden. In de routebeschrijving staan vragen, de ingeleverde formulieren met de goede antwoorden geven kans op één van de streekeigen prijzen o.a. een mand met streekeigen producten.
Zaterdag 8 september 2012 zijn de prijzen uitgereikt van de boerenfietstocht 2012. De prijzen werden uitgereikt bij het Toeristisch Informatie Punt Onder de Molen in Rolde. Op de website staan foto's van de boerenfietstocht en ook van de uitreiking van de prijzen aan de deelnemers die in de prijzen vielen.
Voor meer informatie: www.boerenfietstocht.eu


 De foto is genomen bij de Landwinkel en fruitbedrijf van de familie Goense in Marwijksoord.


 Langeafstandswandeling "De Loop van de Drentsche Aa"
Struinen door een nationaal landschap, meer dan 150 km van Assen naar Groningen. De Loop van de Drentsche Aa is in beide richtingen te wandelen.
De Loop van de Drentsche Aa laat je kennismaken met alle facetten van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap. Ruim 150 kilometer loop je langs misschien wel de mooiste beek van Nederland. De Loop van de Drentsche Aa telt zo'n 120 pagina's en is uitgevoerd als handig gespiraleerd boekje. De etappes zijn ingetekend op de door wandelaars zeer geliefde topografische kaarten schaal 1:25.000. De Loop van de Drentsche Aa is een samenwerkingsproject van Stichting Het Drentse Landschap met Staatsbosbeheer en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. De Loop van de Drentsche Aa kost 13,50 en is te bestellen op: http://drentslandschap.starteenwinkel.nl/default.aspx


Nacht van de Nacht en Dag van de Stilte


Op 27 oktober 2012 wordt het weer extra donker, want dan vindt de jaarlijkse Nacht van de Nacht plaats! Op veel plaatsen in Drenthe (en de rest van Nederland) zal weer genoten worden van de beleving van de donkere nacht, met excursies, wandelingen en bijzondere activiteiten. Ook voor het Drentsche Aa gebied zijn diverse activiteiten in voorbereiding. Alle activiteiten zijn te vinden op www.nachtvandenacht.nl
Aansluitend aan de Nacht van de Nacht vindt op zondag 28 oktober de Dag van de Stilte plaats, met tal van activiteiten om de stilte te beleven, te vinden op www.dagvandestilte.nl
In de aanloop naar de Nacht van de Nacht/Dag van de Stilte houdt de Natuur en Milieufederatie Drenthe een enquête over de onderwerpen duisternis en stilte. Dat is ook van belang voor het Drentsche Aa gebied, want de provincie heeft dit gebied deels aangewezen als stiltegebied en als duisternisgebied. Wilt u meedoen aan deze (digitale) enquête geef dan uw naam en e-mailadres door aan info@nmfdrenthe.nl
U ontvangt dan nadere informatie. De resultaten worden rond de Nacht van de Nacht bekend gemaakt.


Excursie agenda


Op zaterdag 22 september a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie in het natuurontwikkelingsgebied De Heest. Deelnemers komen hier wat natuurbeleving betreft volop aan hun trekken. Het gebied is puur, bloemrijk en drassig. De excursie start om 10:00 uur en eindigt rond 13:00 uur. Startplaats is de nieuwe parkeerplaats Galgenriet, langs de Gasterenseweg van Loon naar Gasteren.


Op zondag 23 september organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling bij Anderen. Onder begeleiding van een ervaren gids voert deze wandeling door het esdorpenlandschap nabij Anderen. De wandeling start om 14:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. Startplaats is de Parkeerplaats Hagenbrink in Anderen.


Op zondag 30 september a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een fietstocht langs de brinken en essen in het Drentsche Aa gebied. Een ervaren nationaal park gids leidt de excursie. De fietstocht van 30 à 35 kilometer is ontspannen van aard en volgt een mooie route door het landschap van de Drentsche Aa. We verzamelen om 13.30 uur bij het Toeristisch Informatiepunt (TIP) onder de molen te Rolde. De tocht eindigt rond 17.00 uur.


Op zondag 7 oktober organiseert het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling “Veldnamen rondom Anloo” die de loop van het Anloöerdiepje volgt. De wandeling start om 14:00 uur bij Café Popken Hollander, Brinkstraat 7, Anloo.


Op zaterdag 13 oktober organiseert het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een fietsexcursie vanuit Elp langs de bronnen van de Drentsche Aa. Een ervaren gids leidt de excursie. Start is om 10:00 uur op de parkeerplaats van pannenkoekenboerderij De Strohoed te Elp. De tocht duurt ongeveer 3 uur. De afstand die gefietst wordt is ongeveer 20 kilometer.


Op zondag 14 oktober organiseert het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling langs het Gastersche diep. De wandeling start om 14:00 uur op de nieuwe parkeerplaats Galgenriet aan de weg Loon-Gasteren.


Op woensdag 24 oktober organiseert het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling  naar het Siepelveen. Deelnemers maken kennis met de jeneverbessen en de paddenstoelen rondom deze bijzondere veenplas. De wandeling start om 14:00 uur op de brug bij Restaurant & Partycentrum Drentsche Aa in Schipborg.


Op zaterdag 27 oktober organiseert het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling met als thema de Nacht van de nacht. De wandeling start om 19:30 uur bij de Schaapskooi Balloo, Crabbeweg 2 in Balloo


Op zondag 28 oktober organiseert het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een Wandel en fotografie-excursie langs het Loonerdiep en Kampsheide. De excursie start om 09:30 uur vanaf de brink in Loon en duurt 3 uur.


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019