Dialogic nieuwsbrief december 2013

5 jahre vor


Text only:

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven, klik dan hier.


Thursday 19 December


A12-gebied in kaart gebrachtDialogic zocht in opdracht van de Kamer van Koophandel de belangrijkste kerncijfers uit voor het zogenaamde ‘A12-gebied’. Dit gebied bevindt zich rondom de A12 ten zuiden van Utrecht. Gekeken werd naar vestigingen, migratie (binnen en buiten de zone), toegevoegde waarde, bevolking en tevredenheid. De Kamer van Koophandel heeft de resultaten van dit onderzoek verwerkt in een Prezi-presentatie.


Automatische nummerherkenningDialogic voerde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid & Justitie een vooronderzoek uit voor de evaluatie van het systeem voor automatische nummerherkenning voor advocaten. Meer informatie en de publicatie zijn te vinden op onze projectpagina.


Main Capital Software 50 – Editie 2013Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Deze antwoorden zijn terug te vinden in de Main Capital Software 50 van 2013. Dialogic heeft statistisch inhoudelijke ondersteuning geleverd voor de rangordening van de software. Klik hier voor meer informatie.


Investeringsplan voor supersnel breedband in Fryslân unaniem aangenomenOp 27 november hebben de Provinciale Staten van Fryslân het Investeringsplan voor supersnel breedband in Fryslân unaniem aangenomen. Dialogic heeft het investeringsplan voor de provincie opgesteld en Sven Maltha is hiervoor door de Provincie als kwartiermaker aangesteld. Lees meer in de rubriek 'actueel' op onze website.


De digitale (zelf)redzaamheid van de burgerDialogic heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Digivaardigheid van Burgers’. Het rapport behandelt een onderbouwde schatting dat momenteel minimaal driekwart (75%-80%) van de burgers digitaal zelfredzaam is. Klik hier voor meer informatie en de mogeljikheid om de publicatie te downloaden.


Tijdelijke Subsidieregeling PersinnovatieDialogic evalueerde in opdracht van het Ministerie van OCW de Tijdelijke Stimuleringsregeling Persinnovatie. Het doel van deze regeling is om de innovatie in de pers en journalistiek te versterken. De focus van de evaluatie lag vooral op een eerste beoordeling van de effectiviteit van de regeling. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om de publicatie te downloaden.


Twente's Got Talent afgerondTwente’s Got Talent (TgT) beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur te versterken door betere benutting van het al aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten. Inmiddels is TgT na een traject van 2.5 jaar afgerond. Monitoring en effectmeting door Dialogic heeft uitgewezen dat het aanwezige kennispotentieel in TgT onmiskenbaar beter is benut. Kijk voor meer informatie op onze projectpagina.


Mediawijsheidcompetenties - inventarisatie onderzoek 2005-2013In opdracht van Mediawijzer.net hebben Dialogic innovatie & interactie en NextValue Research de beschikbare Nederlandse onderzoeken op het gebied van mediawijsheid competenties in de periode 2005 tot heden geinventariseerd. De publicatie is hier te downloaden.


Prettige Feestdagen!Aangezien het einde van het jaar weer in zicht komt, willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u prettige feestdagen te wensen. Bedanken voor uw belangstelling in 2013 en we hopen u ook in 2014 weer te treffen.


In deze nieuwsbrief


A12-gebied in kaart gebracht
Automatische nummerherkenning
Main Capital Software 50 – Editie 2013
Investeringsplan voor supersnel breedband in Fryslân unaniem aangenomen
De digitale (zelf)redzaamheid van de burger
Tijdelijke Subsidieregeling Persinnovatie
Twente's Got Talent afgerond
Mediawijsheidcompetenties - inventarisatie onderzoek 2005-2013
Prettige Feestdagen!

Nieuwe projecten


Prospectief onderzoek telecommunicatiemarktenIn opdracht van ACM voert Dialogic onderzoek uit naar de marktaandeel-ontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten met als doel het verkrijgen van een inschatting in de toekomstige marktontwikkelingen. Zie ook de projectpagina op onze website.


Regionale ICT-arbeidsmarktTot op heden ontbreekt het aan cijfermateriaal omtrent de precieze tekortberoepen en ICT-competenties van de toekomst. Aangenomen wordt dat dit per regio verschilt. Dialogic is daarom door ECP gevraagd om de marktvraag op beroepsniveau aan ICT personeel in kaart te brengen en af te zetten tegen de uitstroom van ICT-opleidingen. Klik hier voor meer informatie.


Begeleiding Transitiegebieden VRWIIn oktober 2013 werden door VRWI verschillende expertpanels opgestart om voor eerder geselecteerde transitiegebieden een  aantal WTI-prioriteiten voor ‘Vlaanderen 2025’ te bepalen. Op verzoek begeleidt Dialogic de expertenpanels voor de transitiegebieden Food, E-society en Urban Planning & Mobility Dynamics. Kijk voor meer informatie op de website van VRWI of op onze projectpagina.


Nieuwsbrief


Webversie
Stuur door
Afmelden

Dialogic innovatie & interactie


dialogic.nl
  
@dialogic_nl
  
Dialogic in Beeld
(+31) 30 2150580
  
Hooghiemstraplein 33-36, 3514AX Utrecht

Dialogic.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019