Dank je wel voor jouw vrijwilligerswerk!

3 jahre vor
  • Html
  • Text
Beste John,   Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag! Daarom willen we jou als vrijwilliger bedanken voor het  mooie werk dat je doet! Want jouw vrijwilligerswerk is heel waardevol.       Een paar weken geleden hebben we een enquête gehouden onder vrijwilligers met de vraag: Waar word jij als vrijwilliger blij van? Ruim 500 mensen hebben de enquête ingevuld. 62% wordt van het gevoel een bedrage te leveren het meest blij. Op de tweede plaats staat dankbaarheid van degene voor wie je het doet. Bekijk hier de top 10.
  Bedank ook een vrijwilliger! Op www.amsterdambedankt.nl worden een heleboel vrijwilligers bedankt voor hun inzet en daar kun je ook een online kaartje sturen als je zelf een vrijwilliger wil bedanken. Kijk ook even op de Facebookpagina www.facebook.com/amsterdambedanktallevrijwilligers want daar staan nog meer bedankberichten.
We wensen je een fijne Vrijwilligerdag!   Hartelijke groet,   De medewerkers van Vrijwilligers Centrale Amsterdam  Powered door YMLP

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Vca.nu

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019