Bruikbare evaluaties en effectmetingen - B&A november 2014

4 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief Beleid & Monitoring
november 2014
Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties die de gemoederen bezighouden. Deze maand:

Versplinterde informatievoorziening belemmert succes decentralisaties

Een pleidooi om alle relevante organisaties in het jeugd-, zorg- en welzijnsdomein te vragen hun gegevens te delen in één gezamenlijk cliëntvolgsysteem. Zodat één plan en één regisseur geen holle frase is. Lees verder
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Evaluatie vrouwen aan de top
De ministeries van EZ en OCW hebben B&A opdracht gegeven Talent naar de Top te evalueren. De ambitie van Talent naar de Top is dat het aandeel vrouwen in de top van bedrijven en non-profit organisaties toeneemt. Wordt deze ambitie gerealiseerd? De evaluatie wordt uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek, interviews met deskundigen en een telefonische enquête onder ondernemingen en instellingen die het Charter hebben ondertekend en een enquête onder vergelijkbare organisaties die dat niet hebben gedaan. Lees verder
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Rekenkameronderzoek Haarlemmermeer
Begin 2014 heeft B&A de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer ondersteund bij een onderzoek naar de subsidieverstrekking aan de Stichting MeerWaarde. Geconcludeerd is dat de gemeente voornamelijk stuurt op middelen en activiteiten en zeer beperkt op maatschappelijke effecten. Om aan te tonen dat het mogelijk is om beleid te formuleren in termen van doelbereik, outcome en maatschappelijke effecten is in een sessie met ambtenaren en medewerkers van de Stichting Meerwaarde een logisch raamwerk opgesteld voor het onderdeel ‘Vrijwilligerswerk’. Naar raamwerk voor vrijwilligerswerk
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Aanbod en contracten in de kinderopvang
In de zomer van 2014 heeft B&A in opdracht van het ministerie van SZW het aanbod onderzocht dat ouders door kinderopvangorganisaties wordt aangeboden en de contracten die ouders met organisaties aangaan. Het onderzoek is uitgevoerd door van 700 opvanglocaties de openingstijden en prijzen te inventariseren. Inzicht in het soort contracten dat door ouders wordt aangegaan, is bereikt door circa 6.000 geanonimiseerde contracten van 12 kinderopvangorganisaties verspreid over Nederland te analyseren. Naar resultaten
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Evaluatie 1000-jongerenplan Overijssel
De provincie Overijssel investeert in de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare jongeren samen met jeugdzorginstellingen en diverse andere partijen. Deze jongeren willen en kunnen werken, maar werken niet en gaan door allerlei problemen niet meer naar school. Het 1000-jongerenplan is in 2010 gestart en begeleidt 1000 jongeren naar een leer/werktraject. De provincie heeft B&A gevraagd om aan het einde van de looptijd van het plan de aanpak van het 1000-jongerenplan te evalueren. Lees verder  
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Next level sociaal-economisch beleid BOVAG 
Werkgeversorganisatie BOVAG met 10.000 leden en ruim 80.000 medewerkers heeft aan B&A gevraagd de afdeling werkgeverszaken te ondersteunen bij het ontwikkelen van ‘Next level sociaal-economisch beleid BOVAG’. Het project moet leiden tot het realiseren van de volgende doelen: een sociaal-economische visie waarmee de BOVAG haar leden ten dienste is; gedegen rapportages waarin alle relevante ontwikkelingen tot 2016 in kaart worden gebracht; verankering van de opbrengsten van het project in de gehele BOVAG-organisatie. Lees verder
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Leestip
In actie met burgers!
In dit spoorboekje zijn ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college verzameld op het gebied van burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.
Download via Actieprogramma Lokaal Bestuur
Internetconsultatie.nl
Steeds meer concept wetsvoorstellen van het kabinet staan op de website internetconsultatie.nl. Belangstellenden kunnen zo kennisnemen van de plannen en erop reageren. Met die reacties mogen bewindslieden dan weer aan de slag om hun plannen te verbeteren. Dit wordt positief gewaardeerd, blijkt uit een enquête onder lezers van SC
| Naar artikel "het zwarte gat van de internetconsultatie" op sconline.nl
Agenda
Divosa Najaarscongres 2014,
27 november 2014
Waar zit de echte samenhang tussen de drie decentralisaties? En ook: waar niet? Wat moet je tenminste doen om op nieuwjaarsdag startklaar te zijn? En wat kan daarna ook nog.
| Naar info en aanmelden
5-daagse opleiding Wmo als onderdeel van het sociaal domein,
4 & 18 december 2014 en 6, 15 & 22 januari 2015
U krijgt o.a.inzicht in:
Beïnvloeden van zelfredzaamheid, participatie en verantwoordelijkheid van de burger; Dwarsverbanden tussen de verschillende wetten;   Financiële aspecten; Marktpartijen, samenwerkingspartners en toezichthouders; Aanbestedingswet, inkoopmodellen en aanbestedingsprocedure
| Naar info & aanmelden
      
B&A  is een vernieuwende advies- en uitvoerings- organisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Benieuwd naar onze aanpak?
Bekijk de animatie

CONTACT

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Yermo Wever
Adviseur
y.wever@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
ONDERDEEL B&A

Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019