B&A nieuwsbrief: thema sociaal beleid - juli 2012

7 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Sociaal beleid
juli 2012
We zitten alweer in juli 2012 en nu pas ontvangt u de eerste B&A update... maar wel direct een hele volle!
Dit jaar is hard gewerkt aan het doorvoeren van onze nieuwe huisstijl. Dit heeft mede geleid tot een vernieuwde website en vernieuwde nieuwsbrief! We nodigen u uit een kijkje te nemen op www.bagroep.nl. Voor nu veel leesplezier met onze nieuwsbrief en alvast een fijne zomer!
De Tour Zwerfjongeren onderweg
De Tour Zwerfjongeren ondersteunt centrum-gemeenten om zwerfjongeren weer op weg te helpen. De uitvoering van de tour is in handen van drie samenwerkende bureaus: B&A, [doen-en-denken] en de 7zebra’s in opdracht van VWS. De Tour is nu een paar maanden onderweg en inmiddels wordt in 10 gemeenten uitvoering gegeven aan "1 Stap Vooruit". Stappen worden gezet op het terrein van de eerste opvang, de persoonsgerichte aanpak of de ketensamenwerking. Zie de genomen stappen. Op basis van de ervaringen opgedaan in de 10 gemeenten besluit het ministerie van VWS binnenkort of ook de 33 andere centrumgemeenten door de Tour zullen worden aangedaan.
| Meer weten? Contact Ruud Rottier en/of kijk op www.tourzwerfjongeren.nl
Edutainment - Jongerenwerk nieuwe stijl
Edutainment is een effectieve methodiek om risicojongeren weer naar school en werk te leiden. Sinds 2010 vindt de borging van de methodiek plaats in de HBO-opleiding “Jongerenwerker in de grote stad”. B&A heeft, in opdracht van de gemeente Amsterdam, voor de Hogeschool van Amsterdam een minor “Edutainment” ontwikkeld en uitgevoerd. Uit de evaluatie onder de studenten blijkt, dat zij enthousiast zijn over: het hoge praktische gehalte van de opleiding, de focus op de talenten van de jongeren en de weg naar stages, school of werk. Lees verder >>
| Meer weten? Contact Jeroen van Weekenborg.
Budgetlessen Luca Praktijkschool 
De afdeling schuldhulpverlening van Civic Zeeburg is actief op het gebied van preventie. Naast de reguliere dienstverlening, die gericht is op het oplossen van problematische schuldsituaties, zijn de medewerkers getraind om budgetlessen te geven aan scholieren. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat jongeren met schulden een steeds groter probleem vormt. Een doelgroep waarvoor een preventieve aanpak noodzakelijk is. De schuldhulpverleners van Civic Zeeburg hebben een lesprogramma ontwikkeld voor scholen. Lees verder >>
| Meer weten? Contact Tom de Ouden, Civic Zeeburg (uitvoeringsproject B&A)
Eigen kracht 'van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij'
In een samenwerking van Stadsdeel Noord, DWI, EVA & ADAM en Combiwel werd in juni 2011 een programma op wijkniveau gestart om vrouwen in Noord met weinig kans op werk te ondersteunen. Zo kunnen zij actief worden als vrijwilliger of gebruik maken van het aanbod van verschillende partijen (gemeente en welzijn) om zich verder te ontwikkelen. Studenten van de Hoge School INHolland hebben onderzoek gedaan naar de "Eigen kracht" van deelnemers van de sociale activerings-programma's bij EVA en Combiwel. Lees verder >>
| Meer weten? Contact Esther Sarpatie van EVA & ADAM (uitvoeringsproject B&A)
Kwaliteitsregels kinderopvang aangepast
B&A heeft, in opdracht van OC&W, in 2009-2010 de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Uit dit onderzoek bleek, dat een duidelijke lijn ontbrak in zowel wetgeving, regelgeving, toezicht als handhaving in de kinderopvang. Mede doordat regels zijn vastgelegd in beleidsregels en niet in een AMvB liet de handhaving van de kwaliteit door gemeenten te wensen over. De minister van SZW heeft onder meer door dit onderzoek recent een aantal beleidsmaatregelen kinderopvang getroffen. De wens is om de kwaliteitseisen vast te leggen in een AMvB om tekortschietende ondernemers te kunnen aanpakken. Lees verder >>
| Meer weten? Contact Yermo Wever.
| Ga naar het rapport Regels, Toezicht en Handhaving in de Kinderopvang
Wijksafari als vliegende start van het sociale wijkteam
Hoe raken de nieuwe sociale wijkwerkers als team snel thuis in de wijk? Hoe kan je dat combineren met teamvorming? B&A organiseerde een Wijksafari voor gemeente Nijmegen en bood daarmee een passend antwoord op deze vragen. De Wijksafari is een dag waarop de nieuwe wijkwerkers samen op pad gaan in de wijk. Door de juiste contacten en relaties bood de wijksafari een unieke ervaring die het sociale wijkteam een duw in de rug gaf. Lees verder >>
Meer weten? Neem contact op met Jeroen Weekenborg.
Lisse werkt aan een nieuwe Wmo-nota
De gemeente Lisse is bezig een nieuwe Wmo-nota op te stellen. Dit gebeurt mede op basis van regionaal gemaakte keuzes. Daarbij horen de volgende uitgangspunten: vormgeven aan de Kanteling, het sociale netwerk als basis, het vormgeven van een sluitend aanbod van algemene en collectieve voorzieningen en het toepassen van wederkerigheid. B&A is gevraagd om te ondersteunen bij de organisatie en het leiden van een lokale Wmo-conferentie. Doel van deze bijeenkomst is om de genoemde uitgangspunten getoetst en verder uitgewerkt te krijgen en het creëren van draagvlak. Lees verder >>
| Meer weten? Contact Ruud Rottier.
Agenda
Inzicht in de jeugdzorg
- 2-daagse cursus, 8 en 15 november 2012
U krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden met de decentralisatie van de jeugdzorg.
Wees voorbereid.
| www.sbo.nl

Sociaal Werker van het Jaar
Ook dit jaar kunnen sociale professionals meedingen naar de titel Sociaal Werker van het Jaar.
U kunt uw favoriete sociaal werker voordragen voor deze titel.  Een deskundige jury selecteert drie genomineerden, die tijdens het Welzijnsdebat 2012 worden voorgesteld. Kandidaten kunnen tot 22 augustus 2012 voorgedragen worden door collega’s, werkgevers, klanten of anderen die de sociaal werker in zijn of haar werk meemaken.
| Formulier voordracht Sociaal Werker van het Jaar
Leestip
Focus op ouders
De betrokkenheid van ouders is niet nieuw. Daarover spreken we al tientallen jaren. Maar waar hebben we het dan precies over? Gaat het over de betrokkenheid van ouders bij hun kind? Gaat het over de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind? Of gaat het over de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, ook wel ouderparticipatie genoemd?
| Artikel uit de Cascade - interview met Esther Sarphatie van B&A
Zo maken gemeenten een solide PGB-regeling
Veel gemeenten vragen het zich af: moeten we een PGB-regeling opstellen als de begeleiding overgaat naar de Wmo? En zo ja, hoe ziet die er dan uit? Aline Saers, directeur van Per Saldo, belangenvereniging van PGB-houders, stelde een actielijstje op voor gemeenten die voor een solide PGB-regeling gaan.
| www.movisie.nl
   
B&A is een maatschappelijke onderneming met een publieke missie én passie voor de publieke zaak.
Lees meer >>
Contact
Vestiging Den Haag
Hoofdkantoor
Bezoekadres:
Prinses Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019