B&A nieuwsbrief, thema Sociaal Beleid - januari 2013

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Sociaal Beleid
januari 2013
OpEigenKr8: een innovatieve aanpak voor decentralisaties
OpEigenKr8 staat voor een uniek samenwerkingsverband tussen B&A, Zorgplan en Infomedic. De drie bedrijven vormen met hun kennis van gemeenten (B&A), zorgaanbieders (Infomedic) en zorgverzekeraars (Zorgplan) de combinatie om gemeenten bij de decentralisaties en de nieuwe verantwoordelijkheden binnen het sociale domein te ondersteunen. OpEigenKr8 ondersteunt gemeenten in de totstandkoming van zorg- en welzijnarrangementen voor inwoners, die tegemoet komen aan de ontwikkeling naar zelfredzaamheid, ontzorgen en activeren. Neemt u eens een kijkje op www.opeigenkr8.nl waar wij ons voorstellen. Lees verder  
Alles kan een mens gelukkig maken
In opdracht van de gemeente Alkmaar en Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen voert B&A een social media proef uit in een flat en verkent de effecten op de leefbaarheid. De flatbewoners beheren inmiddels een eigen facebook pagina  waar zij met elkaar discussiëren, de agenda van de buurt bepalen, maar ook hun stem laten horen.  Onlangs hebben flatbewoners met steun van de medewerker leefbaarheid en met financiële steun van de gemeente Alkmaar een lipdubfilm gemaakt. Hun thuis voelt als "een eigen huis, een plek onder de zon, een plek waar altijd iemand is… "  Bekijk deze leuke lipdub via youtube (klik op de afbeelding).
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg
Veel behoefte aan schuldhulp

Sinds medio 2012 is PIT 010 niet alleen actief in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, maar ook in IJsselmonde. In deze buurt werkt PIT 010 de komende jaren aan een sociaal sterk IJsselmonde en meer zelfredzaamheid van mensen. PIT 010 is een uitvoeringsproject van Aafje en B&A. Zowel in Charlois als in IJsselmonde blijkt veel behoefte te zijn aan schulddienstverlening, één van de terreinen waarop PIT 010 actief is. Vanessa Sahetapy werkt samen met Nynke Stiksma als schulddienstverlener bij PIT 010 in IJsselmonde. Vanessa vertelt over haar ervaringen tot nu toe. Lees verder
| Meer weten? Contact Vanessa Sahetapy van PIT 010

Den Haag bereidt zich voor op de decentralisatie van de AWBZ
De gemeente Den Haag verwerft zich een informatiepositie om de nieuwe taken vanuit de AWBZ te kunnen overnemen. B&A is gevraagd om daarbij te ondersteunen. B&A heeft voor zes cliëntprofielen op basis van diverse bronnen in beeld gebracht welke aanbieders de AWBZ-functies aanbieden, welke activiteiten en doelgroepen op interventieniveau worden bediend en hoe de huidige AWBZ-uitvoeringspraktijk zich verhoudt tot de beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente. Lees verder
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Seminar: Is de kinderopvang duur of te duur?
Is de kinderopvang in Nederland (te) duur? Deze vraag is de laatste tijd erg actueel geworden, mede door de verhoging van de ouderbijdrage. In een artikel in het novembernummer van BBMP betoogt adviseur Yermo Wever (B&A) dat het kabinet naar de bedrijfsvoering en de kostprijs van de reguliere kinderopvang moet kijken. 'Kinderopvang in Nederland heeft zichzelf uit de markt geprijsd', zegt Wever. 'Opvang is domweg te duur geworden. Niet omdat de overheid op de opvang bezuinigt, maar omdat we de kostprijs veel te hoog hebben laten oplopen.' Childcare International organiseert over dit thema een seminar op 6 februari 2013. Yermo Wever is van de sprekers.
| Aanmelden en informatie seminar, kijk op www.childcareinternational.nl
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Samen staan we sterker in Oost
Hoge ambities en beperkte budgetten is één van de redenen dat aan Civic (uitvoering B&A) en Dynamo is gevraagd hun krachten en expertise op gebied van sociaal beleid in Amsterdam Oost te bundelen. Beide partijen zijn met elkaar voortvarend te werk gegaan met als resultaat een efficiënte, maatschappij gerichte samenwerking die aansluit bij de transformatie die er in de samenleving plaatsvindt, geheel conform de wens van het stadsdeel. Hierbij worden de burgers in hun eigen kracht gestimuleerd en initiatieven vanuit de maatschappij ondersteund. Teams werken per wijk om dichter bij de mensen te kunnen staan en de vraag vanuit de markt nog concreter te kunnen beantwoorden. Lees verder
| Meer weten? Contact Bertine Spijkers
Zwerfjongeren: begeleiding over 18 heen
In het ondersteuningsprogramma zwerfjongeren van het ministerie van VWS lopen we in veel gemeenten aan tegen het gegeven dat er jongeren zijn tussen 18+ en circa 20 jaar, die na hun vertrek uit jeugdzorg, (zijn) gaan zwerven. Zij trekken van hot naar her en zijn feitelijk dakloos. Pas na een periode van circa 1 - 1,5 jaar (in vakjargon ‘incubatietijd’ genoemd) melden deze jongeren zich bij de opvang. In ’s-Hertogenbosch bestaat een groep van naar schatting 25 jongeren die momenteel niet in beeld is bij opvang en hulp. De gemeente heeft meegedaan aan het ondersteuningsprogramma zwerfjongeren van VWS. Lees verder
| Meer weten? Contact Diny Flierman
Leestip

Wijkgericht werken succesvol dankzij grenzenwerk
Integrale voorzieningen in de wijk kunnen ervoor zorgen dat de burger langer zelfredzaam blijft en minder snel een beroep doet op duurdere tweedelijnszorg. Om dit te realiseren, werken verschillende dienstverleners in wonen, welzijn, zorg steeds vaker samen. In deze achtergrondstudie wordt onderzocht hoe intersectorale samenwerking op wijkniveau, ondanks het bestaan van knelpunten, toch effectief kan worden georganiseerd.
| Rapport Wijkgericht werken: intersectorale samenwerking in de wijk door grenzenwerk 
(samenvatting)
Surftip
www.wijkonderneming.nl
Website van en voor mensen die in hun eigen buurt iets (willen) ondernemen. De site bevat informatie, nieuws, een overzicht van (netwerk) bijeenkomsten en een kaart met verschillende, soms nog beginnende, wijkondernemingen.
www.invoeringwmo.nl
Op deze website staat informatie over de Wmo, de decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo en het TransitieBureau dat u hierbij faciliteert. Deze website is voor iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de uitvoering van de Wmo en de decentralisatie van de extramurale begeleiding.

B&A is een vernieuwende uitvoerings- en adviesorganisatie met een publieke missie én passie voor de publieke zaak.
Lees meer 

Social media
Volg ons op:
 
      
Contact 

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur
p.loos@bagroep.nl
 
adres
Vestiging Den Haag
Hoofdkantoor

Bezoekadres:
22e verdieping
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019