B&A nieuwsbrief, thema Jeugd - november 2012

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Jeugd
november 2012
Week van de Opvoeding 2012 een succes 
Het is alweer een paar weken geleden, maar er is reden genoeg om alsnog aandacht te besteden aan De Week van de Opvoeding 2012. Met meer dan 1400 activiteiten én een Opvoedbus door heel het land, kijkt het Nederlands Jeugdinstituut, coördinator van de Week van de Opvoeding, terug op een geslaagde week. Een week die draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Kijk op de website van Week van de Opvoeding voor een terugblik, videoimpressie van de opening, blog over de opvoedbus, overzicht van de activiteiten en veel meer. Volgende jaar staat deze week gepland van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2013. 
Brabant brengt zorgprofielen jeugdigen in kaart
Grip krijgen op geïndiceerde jeugdzorg. Hoewel al veel bekend is over aantallen en geldstromen, weten gemeenten nog niet genoeg over de problemen van 'geïndiceerde' jongeren. Iedereen is hard op zoek naar betrouwbare en vergelijkbare cijfermatige kennis over het huidige jeugdzorgstelsel. Brabantse gemeenten en provincie werken intensief samen om dit soort informatieachterstanden in te lopen. In Brabant is er nu één centrale Brabantse Informatievoorziening Jeugd, die helpt bij de transitieontwikkeling. De naam van dit kennispunt-vraagbaak is BIJ: het is voor en door Brabantse gemeenten. BIJ wordt begeleid door het kennisinstituut PON. 
Naar nieuwsbericht  
Wachtlijsten in de kinderopvang sterk afgenomen
De wachtlijsten in de kinderopvang zijn sinds 2010 sterk afgenomen en in veel gemeenten helemaal verdwenen. Dat blijkt uit recent onderzoek van B&A. Stonden er bij de laatste meting in 2010 nog ruim 30.000 kinderen op de wachtlijst voor een plaats in een kinderdagverblijf (KDV), nu zijn dat nog 1.600 kinderen. De buitenschoolse opvang (BSO) geeft een daling te zien van ongeveer 20.000 kinderen in 2010 naar 2.300 kinderen nu. De gemiddelde wachttijd bij plaatsing is in de periode 2010 – 2012 teruggelopen van 106 dagen naar 46 (KDV) en van 76 naar 44 dagen bij de BSO. Lees verder en download de 7e meting
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Aan 't woord: Sarissa de Bas jongerencoach
PIT 010
PIT 010 werkt samen met uiteenlopende organisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en de sociale cohesie. Samen met Youth for Christ begeleidt PIT 010 jongeren die geen onderwijs volgen of werk hebben. Wij zorgen er zo voor dat de meesten van die jongeren doorstromen naar opleiding of werk en stimuleren jongeren om hun talenten te ontdekken en bij te dragen aan onze samenleving. PIT 010 is een uitvoeringsprogramma van Aafje en B&A in opdracht van deelgemeenten IJsselmonde en Charlois, gemeente Rotterdam. Sinds afgelopen september is Sarissa de Bas aan de slag als jongerencoach bij PIT 010 IJsselmonde. Haar opdracht is om vroegtijdig schoolverlaters tussen de 12 en 23 jaar, die in IJsselmonde wonen weer naar school en/of werk te begeleiden. Lees verder  
| Meer weten? Contact Sarissa de Bas
Tour Zwerfjongeren
In Nederland zwerven er zo'n 8.000 jongeren over straat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil in 2012 en 2013 de 43 centrumgemeenten voor de maatschappelijke opvang ondersteunen in hun aanpak om deze jongeren weer op weg te helpen. Onder de noemer 1 Stap Vooruit is hiervoor een ondersteuningsprogramma georganiseerd. Het team bestaat uit: Ruud Rottier en Diny Flierman (B&A), Johan Sleegers [doen-en-denken] en Boukje Keijzer en Carla van Lomwel (7Zebra’s). Nadat in de afgelopen maanden al 10 centrumgemeenten zijn ondersteund, wordt nu aan de overige 33 gemeenten gevraagd om mee te doen. Lees over de al gezette stappen  
| Meer weten? Contact Ruud Rotier
Jongeren en ouders debatteren over opvoeden 

Gaat de eer van familie boven je eigen eer? Worden kinderen te snel volwassen? Is straffen altijd de oplossing? Civic Zeeburg (een uitvoeringsprogramma van B&A) en NH Jong organiseerden in het Jav'Arthuis in Amsterdam het buurtdebat ‘Let's talk'. Een debat waar jongeren en ouders met elkaar in gesprek gingen over opvoeden. Ongeveer 80 enthousiaste jongeren met hun ouders hebben actief deelgenomen. Jongeren bedachten zelf prikkelende stellingen, die met korte filmpjes werden geïntroduceerd tijdens deze interactieve slotbijeenkomst van de Week van de Opvoeding. Hierbij kwamen ook recente ontwikkelingen, zoals het Project X feest uit Haren aan bod. De middag werd afgesloten door de R&B en rapgroep OO7 met jongens en meiden uit Oost.
| Meer weten over dit debat? Contact Isa van Bossé

Informatiepositie transitie jeugdzorg
De gemeente Utrecht bereidt zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. In het kader daarvan wil zij zich een informatiepositie verschaffen, die bestaat uit een analyse van de vraag en het aanbod van zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. B&A voert het onderzoek uit dat vier samenhangende doelen kent:
Inzicht verwerven in de omvang van de groep jeugdigen die nu gebruik maakt van zorg en ondersteuning vanuit verschillende regelingen Het in beeld krijgen van de aard en omvang van problematiek waarmee jeugdigen in de gemeente Utrecht kampen. Het in beeld krijgen van het aanbod (interventies en aanpakken) dat voor jeugdigen (en gezinnen) in Utrecht beschikbaar is in het kader van zorg en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Het kwantitatief verkennen van de relevante geldstromen waarmee de decentralisatie gepaard gaat. Lees verder

| Meer weten? Contact Peter van der Loos

Jav'Art Youthside op Facebook
In het productiehuis Jav'Art in Amsterdam-Oost maken jongeren muziek, theater, dans, video en fashion. Ook kunnen ze er sporten, koken of discussiëren. Alles is gericht op het ontwikkelen van de talenten die deze jongeren rijk zijn. Als een jongere hulp nodig heeft bij het vinden van een stage of werk of een passende opleiding dan is er een coach die daarbij helpt. Jav'Art heeft een behoorlijke community opgebouwd op facebook waar jongeren en buurtbewoners elkaar kunnen informeren. Neem een kijkje op facebook, zo zie je bijvoorbeeld in een fotoalbum "the making of" een videoclip gemaakt door jongeren met een beperking. Jav’Art is onderdeel van Civic Zeeburg. Een uitvoeringsprogramma van B&A in opdracht van Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam
| Meer weten? Contact Marie-Louise Drost
Leestip

Spoorboekje transitie jeugdzorg
Voor gemeenten is een actueel spoorboekje gemaakt over de transitie jeugdzorg. De handreiking vormt een handige leidraad bij het transitieproces en de mijlpalen daarbij. Het spoorboekje omvat een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. 
Download het spoorboekje 
Surftip
www.voordejeugd.nl
Deze website is onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met de jeugdzorg en dus te maken krijgt met de stelselwijziging jeugd. Je vindt hier het laatste nieuws, de stand van zaken rond wetgeving en beleid, praktijkvoorbeelden uit het hele land, feiten en cijfers en een helpdesk.
https://www.jongerenwijzer.com
Jongerenwijzer is een kwaliteitsinstrument. Het stimuleert de ontwikkeling van jongeren en draagt bij aan professionalisering van het jongerenwerk. Nu is voor Jongerenwijzer ook een digitale applicatie ontwikkeld via het landelijk programma Welzijn Nieuwe Stijl.  
| Meer informatie 
Agenda
Landelijk Congres Wijkgericht Werken 2012: Ontmoeten en verbinden, 22 en 23 november

Het LPB congres is voor wijkprofessionals en andere specialisten die dagelijks werken aan verbindingen in de wijk en de samenleving,  Het congres besteedt veel aandacht aan actuele ontwikkelingen als de hervorming van het sociale domein en de nieuwe rol van de overheid: meer overlaten aan bewoners en wijkorganisaties in plaats van zelf doen.
Masterclasses en workshops
Naast een plenair programma kent het congres een groot aantal masterclasses en workhops. De masterclass Intiatief? Vind het maar eens! wordt verzorgd door Jeroen Weekenborg, B&A. Lees het interview 'Je krijgt mensen pas actief als zich gehoord en geaccepteerd voelen' met Jeroen.
| Congresinformatie
| Inschrijven 
B&A is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Lees meer 
Social media
Volg ons op:
 
      
Contact 

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur Jeugd
p.loos@bagroep.nl
 
adres
Vestiging Den Haag
Hoofdkantoor

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl

Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019