B&A nieuwsbrief, thema Bestuur & Governance - juni 2013

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Bestuur en Governance
juni 2013
Complete deelgemeente werkt maand zonder kantoor
Geen ambtenaar, geen receptioniste, slechts sporadisch een schoonmaker en af en toe een bode om de brievenbus te legen. Het kantoor van deelgemeente Overschie blijft van eind juni tot en met eind juli potdicht. Maar ondertussen wordt er wel gewoon gewerkt. Bij de ambtenaar thuis, in een café, bij burgers en bedrijven of waar maar de beschikking over wifi is. De organisatie wil uittesten of het mogelijk is om kantoorloos te werken.
| Lees het artikel in het Binnenlands Bestuur
Rekenkameronderzoek Holland Rijnland naar uitvoering Regionaal Investeringsfonds
Binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland is in 2008 een Regionaal Investeringsfonds (RIF) ingesteld. In dit fonds gaan aanzienlijke bedragen om, bedoeld om een bijdrage te kunnen verschaffen aan een aantal specifiek genoemde projecten die van groot regionaal en infrastructureel belang worden geacht. De gezamenlijke rekenkamercommissies van de bij het RIF betrokken gemeenten hebben B&A opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre het samenwerkingsverband Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het RIF. B&A werkt hierin samen met PBLQLees verder
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Moeten gemeenten hun brandweerkazernes overdragen aan de brandweer?
Voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord ontwikkelt B&A een strategisch huisvestingsplan waarbij de vraag centraal staat of het zinvol is dat gemeenten hun brandweerkazernes overdragen aan de brandweer. Van oudsher werd de brandweerfunctie in Nederland uitgevoerd door gemeenten en zijn brandweerkazernes daarom in de regel gemeentelijk eigendom. In 2011 is Brandweer Brabant-Noord geregionaliseerd en is de eigendomsverhouding niet meer zo vanzelfsprekend. Op dit moment voert B&A een gefaseerd onderzoek uit. De uitkomsten worden later dit jaar voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Lees verder
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Minder overheid, meer samenleving: Hoe? Maatschappelijk aanbesteden biedt een oplossing

‘Minder overheid, meer samenleving’; een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Omdat de overheid gelooft dat de samenleving het zelf beter kan of niet alles meer kan betalen. Omdat bewoners, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke partners de mouwen opstropen en meer ruimte opeisen om zelf te bepalen hoe zij met elkaar maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan. Er is sprake van een beweging op allerlei fronten en tegelijk een enorme behoefte aan handvatten om die transitie vorm te geven, bij te sturen of bij te benen. Want hoe doe je dat als overheid: loslaten, samenwerken, verantwoordelijkheid geven en nemen? Een van de manieren waarop je dat kunt doen is maatschappelijk aanbesteden. 7Zebra's en B&A hebben de website www.maatschappelijkaanbesteden.nl gerealiseerd waar u alle relevante informatie kunt vinden en delen.
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg

Totstandkomingsproces zeven Gelderse Omgevingsdiensten is geslaagd

De zeven Gelderse Omgevingsdiensten zijn op 1 april 2013 van start gegaan. Daarmee is een einde gekomen aan het proces van provinciale regie dat vanaf 2009 heeft plaatsgevonden en waaraan B&A ondersteuning heeft verleend. Ter afronding van de provinciale regierol heeft het College van Gedeputeerde Staten een tweetal evaluatieonderzoeken laten uitvoeren naar de wijze waarop de provincie haar regierol heeft ingevuld en de mate waarin het gerealiseerde stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten voldoet aan de vooraf geformuleerde eisen. Lees verder en download de evaluatieonderzoeken
| Meer weten? Contact Gerard Nieuwe Weme

Leestips
Sterker nabij. Werken aan een bestuurskrachtige gemeente.
KING heeft om gemeenten te ondersteunen bij bestuurskracht(onderzoek) dit boekje gepubliceerd.
| Download
Surftips

www.waarstaatjegemeente.nl
Kijk wat de burger van uw gemeente vindt en vergelijk met andere gemeenten.
Begin juni het VNG jaarcongres gemist?
Blik terug naar het congres met het thema Andere antwoorden: Innovatiekracht in gemeenten. Bekijk de foto's en de filmpjes en lees het nieuws op www.vng.nl.

Agenda
Workshop Bestuurskracht: Duurzaam denken, delen en doen
Deze (gratis) workshop zet u aan het denken over duurzaam organiseren, stelt u in staat om de uitkomst te delen met uw medewerkers en stakeholders en biedt u handvatten om het zelf te gaan doen.
| Informatie KING
B&A is een vernieuwende uitvoerings- en adviesorganisatie met een publieke missie én passie voor de publieke zaak.
Lees meer 
Social media
Volg ons op:
 
      
Contact 
Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Yermo Wever
Adviseur
y.wever@bagroep.nl
B&A HOOFDKANTOOR
Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving

Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl www.bagroep.nl
B&A UITGELICHT


Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019