B&A nieuwsbrief Sociaal Beleid - oktober 2014

4 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief Sociaal Beleid
oktober 2014
Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties die de gemoederen bezighouden. Deze maand:

Vernieuwing vraagt een lange adem

Al jaren wordt geroepen dat het roer om moet in de zorg. De kosten zijn te hoog en het gebruik van de zorg neemt toe door de vergrijzing. De solidariteit moet meer in eigen kring vorm krijgen en niet meer alleen via belasting, premies en instanties die kwetsbare burgers helpen. We hebben de zorg voor elkaar ontzettend ingewikkeld gemaakt met producten, tarieflijsten aangevuld met opslagen en complexe verantwoording. Lees verder
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
B&A uitvoerder welzijnswerk gemeente Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst heeft B&A gekozen om de uitvoering van het welzijnswerk in de gemeente ter hand te nemen. De gemeente krijgt een grotere rol in het sociale domein met minder middelen. Dat vraagt om een professionaliseringsslag van de uitvoering van het welzijnswerk. Centraal hierin staat het werken in sociale gebiedsteams, waaraan de sociale consulenten van B&A worden toegevoegd. Lees verder  
| Meer weten? Contact José ten Kroode
Vormgeven aan de decentralisaties met Voormekaar teams
Ruim vijf maanden zijn in Berkelland nu ‘Voormekaar teams’ actief om de drie decentralisaties vorm te geven. Het Voormekaar team bestaat uit verschillende professionals, die er samen voor zorgen dat er één centraal punt is waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over zorg, welzijn en participatie. De eerste resultaten van de Voormekaar teams zijn inmiddels zichtbaar. B&A leverde de kwartiermaker van dit project. Lees verder
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg
Buurthuizen van de toekomst
Begin 2014 zijn in Rotterdam IJsselmonde de eerste ‘buurthuizen van de toekomst’ gestart. Dit zijn niet de traditionele buurthuizen die door de welzijnsorganisatie worden beheerd, maar verenigingen die hun gebouw openstellen voor de bewoners en initiatieven. Op deze manier wordt het verenigingsgebouw beter gebruikt en kan de vereniging ook extra inkomsten genereren. B&A-dochter PIT 010 helpt bij het koppelen van initiatieven uit de wijk aan de Buurthuizen van de toekomst. Lees verder
| Meer weten? Contact Esther Klaster 
Evaluatie 1000 jongerenplan Overijssel
De provincie Overijssel investeert in de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare jongeren samen met jeugdzorginstellingen en diverse andere partijen. Deze jongeren willen en kunnen werken, maar werken niet en gaan door allerlei problemen niet meer naar school. Het 1000 jongerenplan is in 2010 gestart en begeleidt 1000 jongeren naar een leer/werktraject. De provincie heeft B&A gevraagd om aan het einde van de looptijd van het plan de aanpak van het 1000 jongerenplan te evalueren. Lees verder  
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Bewonersinitiatieven wijkzorg gesteund
De gemeente Amsterdam stelt €100.000,- beschikbaar aan het startgebied Wijkzorgaanpak Indische Buurt/Oostelijk Havengebied voor het stimuleren van bewonersinitiatieven. Initiatieven waarbij mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, waarbij eigen kracht/zelfredzaamheid van wijkbewoners wordt gestimuleerd en de samenwerking tussen zorg en welzijn wordt aangemoedigd. B&A-dochter Civic Amsterdam en ZGAO zijn trekker van dit startgebied. Diverse bewonersinitiatieven worden inmiddels gesteund. Lees verder
| Meer weten? Contact Nienke Gasseling
Leestip
De veranderende verhouding tussen overheid en burgers
Deel 6 van 'De toekomst van cliëntenparticipatie' met links naar de voorgaande delen.
naar artikel
Kwetsbare burgers niet altijd welkom
Samenvatting van artikel in het ND naar artikel
Sociale wijkteams in ontwikkeling
naar handreiking
Inschrijving Participatieprijs 2014 verlengd tot en met 15 oktober
Hoe regel je dat mensen werk, zorg, huishouden, vrijwilligerswerk en andere activiteiten op een prettige en haalbare manier kunnen blijven combineren? Movisie zoekt inspirerende en vernieuwende aanpakken van dit ‘nieuwe verdelen’.
Pakt u die prijs? Meer info
 

Agenda
Participatiedebat 2014: Inclusie een illusie? 3 november 2014
| info & aanmelden
3-daagse opleiding Uitvoering Participatiewet,
6, 18 en 27 november 2014
|
info & aanmelden
5-daagse opleiding Ontwikkeling Sociale Wijkteams,
6, 13, 20 november en 2, 11 december 2014
| info & aanmelden
5-daagse training Wmo-consulent van de toekomst, 
4, 13, 25 november en 2, 11, december 2014
| info & aanmelden
Cursus Awb toegepast op de
3 decentralisaties,
18 november en 2 december 2014
| info & aanmelden

      
B&A is een vernieuwende advies- en uitvoerings- organisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost.
Benieuwd naar onze uitvoeringsaanpak?
Bekijk de animatie

CONTACT

Peter van der Loos
Adviseur
p.vanderloos@bagroep.nl
Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
ONDERDEEL B&A

 

Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019