B&A nieuwsbrief, Sociaal beleid - oktober 2013

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Sociaal beleid
oktober 2013
CPB inventariseert kansen en risico's decentralisatie
Het CPB heeft een globale inventarisatie gemaakt van de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. Dit is gebeurd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De inventarisatie kan gedownload worden bij het CPB.
| Inventarisatie: Decentralisaties in het sociaal domein (CPB)
Anders werken: kwaliteitsbeleid in de Wmo
Mensen die aangewezen zijn op begeleiding, zorg en ondersteuning binnen de Wmo moeten er op kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Maar wat is kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning en hoe kunnen gemeenten daar toezicht op houden? De brochure ‘Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo' biedt antwoorden op vragen van gemeenten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden die kwaliteitsbeleid integraal willen aanpakken. De brochure kan bij Movisie besteld of gedownload worden.
| Brochure: Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo (Movisie)
Premier Rutte op werkbezoek bij de Makkie
Premier Rutte bracht 2 oktober jl. een werkbezoek aan project de Makkie in de Indische Buurt in Amsterdam. De Makkie is een online marktplaats waar buurtbewoners hulp kunnen vragen en aanbieden, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of met de belastingaangifte. Mensen die zich inzetten voor anderen worden beloond met een Makkie waarmee het mogelijk is korting te krijgen of te betalen. Premier Rutte liet na zijn werkbezoek weten onder de indruk te zijn. “Deze initiatieven laten goed zien waar buurtbewoners met elkaar toe in staat zijn. De hele wijk wordt hier beter van”, aldus de Premier. Lees verder
| Meer weten? Contact Erik van de Langkruis of kijk op www.makkie.cc
Civic Amsterdam (uitvoeringsproject B&A) is partner van De Makkie.
Bewonersinitiatieven
In deze tijd wordt er een sterker beroep gedaan op burgers. Met name om actief te worden op het welzijnsdomein en het niet medische zorgdomein. En dan wel graag buurt- of wijkgericht! In Amstelveen nodigt de gemeente bewoners uit initiatieven te ontwikkelen. En sterker nog, zij verwachten dat zij gaan sturen op het sociale programma van de wijk. En wat blijkt, als je bewoners vraagt naar wat ze zouden willen, wat voor hen betekenis geeft dan komen ze in beweging en pakken ze die rol op. B&A is als aanjager bewonersinitiatieven gevraagd om zo Amstelveen een stapje verder te helpen. Lees verder
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg
"Het is leuk en belangrijk om iets te kunnen betekenen voor mijn buurt"
Voor de deelgemeenten Rotterdam Charlois en IJsselmonde voert PIT 010 het nieuwe wijkwelzijn uit. Insteek is om de wijken sociaal sterker te maken en de zelfredzaamheid van de bewoners te verbeteren. Hieraan werken veel vrijwilligers mee. Zo ook Julien van Toer. Julien woont in de Beverwaard en geeft Cardio Kick Boxing aan kinderen van 7 tot 12 jaar in IJsselmonde. Vorig jaar bescheiden begonnen met een groepje kinderen uit zijn straat, nu geeft Julien vijf keer per week Cardio Kick Boxing For Kids. Lees verder
| Meer weten? Contact Bea Jesai
PIT 010 wordt uitgevoerd door B&A en Aafje.
Dossieronderzoek welzijnsstichting Carion
Begin 2013 is het faillissement aangevraagd voor de brede welzijnsstichting Carion. De gemeente Rheden stond borg voor een aantal leningen van de bank aan Carion, waarvan ten tijde van het faillissement nog een bedrag openstond. Naar aanleiding van het faillissement heeft de gemeenteraad van de gemeente Rheden B&A gevraagd een dossieronderzoek uit te voeren naar het gevoerde gemeentelijk bestuur in het dossier Carion. Lees verder
| Rapport: Rapportage raadsonderzoek dossier Carion
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg
Alleenstaande ouders op weg naar werk
Van de Amsterdamse gezinnen met kinderen is 37% een eenoudergezin. Het project Alleenstaande Ouders op Weg naar Werk versterkt de economische zelfredzaamheid van alleenstaande ouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Amsterdam Oost.  De deelnemers (ingestroomd via DWI) worden vanuit VONK begeleid door trajectbegeleiders bij het zoeken naar de juiste match tussen vraag en aanbod. Hierbij wordt een breed aanbod aan vervolgtrainingen aangeboden in combinatie met vrijwilligerswerk. Zoals assertiviteitstraining, budgettraining en schuldhulpverlening, sollicitatietraining, beroepenoriëntatie, netwerktraining en taalcoaching. Doel is het vergroten van de kansen voor deze kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt.
| Meer weten? Contact Marie-Louise Drost
VONK wordt uitgevoerd door B&A.
Leestip
Analyse Rijksbegroting 2014
Gevolgen voor stad en regio
|
Analyse door Platform 31
Surftip
www.voorjebuurt.nl
Platform voor crowdfunding voor buurtinitiatieven.
Wijkgezondheidsprofiel
Een wijkgezondheidsprofiel is dé basis voor wijkgerichte gezondheidsbevordering.
| Tips, voorbeelden en materialen
Agenda
Landelijk congres Wijkgericht werken, 7 en 8 november 2013
Mark Waaijenberg (B&A) verzorgt de masterclass Maatschappelijk aanbesteden voor vitale coalities in stad en wijk Er is nog plek!
| Programma en inschrijven
KISS-jaarconferentie
Naar andere verhoudingen in het besturen van steden
21 november 2013
Mark Waaijenberg (B&A) verzorgt de workshop Sturing en aanbesteding van sociale processen. Lees verder 
      
B&A  is een vernieuwende advies- en uitvoeringsorganisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Lees meer
CONTACT

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur
p.loos@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
UITGELICHT
Uitvoeringsprojecten en samenwerkingsverbanden 

Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019