B&A nieuwsbrief, Sociaal Beleid - juli 2014

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Sociaal Beleid
juli 2014
Focuslijst Wmo 2015: de prioriteiten voor dit jaar

De Eerste Kamer stemde op 8 juli in met de nieuwe Wmo. Wat moeten gemeenten dit jaar nog minimaal regelen met oog op de continuïteit van ondersteuning per 1 januari 2015? Het TransitieBureau Wmo (VNG & VWS) benoemt de prioriteiten in de Focuslijst Wmo 2015. De vijf focuspunten zijn: beleid - organisatie - communicatie - inkoop - toegang.
| Download de focuslijst via www.vng.nl
Het belang van TijdvoorElkaar
In diverse steden zijn in de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten opgezet. Via een website en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar kunnen doen. Movisie liet onderzoeken hoe kwetsbare mensen hierin kunnen worden betrokken. Eén van de conclusies is, dat om een echt duurzaam contact te ontwikkelen, wederkerigheid belangrijk is.
| Rapport Movisie: Het principe van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers
Voorschakelen naar participatie verloopt voorspoedig
Het gaat goed met de voorschakeltrajecten in Amsterdam Oost. Deze trajecten, die als doel hebben bewoners te ondersteunen om de stap te zetten van participeren in sociale activiteiten en vrijwilligerswerk naar een reïntegratietraject van RBA, zijn in februari van start gegaan in opdracht van DWI en stadsdeel Oost. De rol van B&A-onderdeel Civic Amsterdam in de voorschakeltrajecten is deelnemers te begeleiden en faciliteren om een stap te zetten richting duurzame participatie. Lees verder
| Meer weten? Contact Karina Pouentes
Vrijwilligersorganisaties informele zorg en ondersteuning bundelen krachten
Welzijn Woerden heeft het initiatief genomen om met alle informele zorgvrijwilligersorganisaties een kort traject in te gaan om antwoord te krijgen op de vragen hoe zij hun krachten kunnen bundelen én hoe zij gefaciliteerd zouden willen worden. Jaarlijks worden door meer dan 1200 vrijwilligers van de betrokken organisaties ruim 100.000 uren vrijwilligerswerk verricht. In drie korte en krachtige bijeenkomsten zijn de organisaties tot een voorstel gekomen. B&A ondersteunde de organisaties, begeleidde de bijeenkomsten en trad op als penvoerder voor het voorstel. Lees verder
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Symposium: Voorkomen is beter dan genezen
Hoe voorkomt u ontsporingen binnen de semi-publieke organisatie waarvan u toezichthouder bent? Wat zijn de gevolgen waarmee u te maken krijgt wanneer er toch iets mis gaat, en hoe kunt u in dat geval de schade beperken? Deze vragen staan centraal op het namiddagsymposium “Voorkomen is beter dan genezen”, bedoeld voor interne toezichthouders in hun eerste termijn.  Het symposium, georganiseerd door Beter Toezicht en B&A, vindt plaats op woensdag 3 september 2014 in het Haags Gemeentemuseum. In een paar uur tijd wordt u bijgebracht hoe u uw alertheid kunt vergroten. Lees verder
| Meer weten of aanmelden? Mail naar symposium@betertoezicht.nl
Transities in het sociale domein vragen om herpositionering
De afdeling Deventer van de vrijwilligersvereniging Humanitas heeft B&A gevraagd om een bijdrage te leveren aan haar positionering. De transities in het sociale domein vragen om een verschuiving van formele zorg en ondersteuning naar informele. Humanitas kan als vrijwilligersvereniging met laagdrempelige activiteiten hieraan een stevige bijdrage leveren. Lees verder
| Meer weten? Contact Peter van der Loos
Voortgang pilots 'Voorkomen van financiële uitbuiting'

B&A ondersteunt samen met Moetd de pilotgemeenten bij het vormgeven, inrichten en uitvoeren van de pilots. Het doel van de pilots is om gemeenten toe te rusten om financiële uitbuiting beter te voorkomen en aan te pakken. Dit wordt door VWS aangeboden in het kader van het Actieplan Ouderenmishandeling. Na een aantal maanden bezig te zijn, was het 19 juni tijd om de voortgang met elkaar te delen. Op de agenda stond het delen en testen van in de pilots ontwikkelde producten. Lees verder op rijksoverheid.nl
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Civic Amsterdam hanteert toekomstbestendig werkproces
De werkprocessen van Civic Amsterdam zijn toekomstbestendig. Zo werd duidelijk tijdens een bespreking van de inrichting van het  werkproces, dat de Wijkzorgteams in Amsterdam gaan hanteren. Civic Amsterdam is de enige van de betrokken maatschappelijke diensten die eenduidig en transparant werkt én de hulpvragen van cliënten koppelt aan de zelfredzaamheidsmatrix. Dat maakt van Civic Amsterdam een voorloper op dit gebied. Het resultaat is een overzichtelijke rekening voor de opdrachtgever met een heldere presentatie van de geleverde kwaliteit! Lees verder
| Meer weten? Contact Nico Pel
Civic Amsterdam is onderdeel van B&A
Inzicht in de effecten van welzijnswerk
Als zowel onderzoeksbureau als uitvoerder van welzijn hecht B&A veel waarde aan het verkrijgen van inzicht in de effecten van haar welzijnswerk en het verbeteren van haar dienstverlening. Met ons welzijnswerk proberen we mensen zelfredzamer te maken.Hoe ervaren klanten onze aanpak? In Amsterdam en Rotterdam hebben spiegelsessies plaatsgevonden om dit inzicht te verkrijgen. Lees verder
| Meer weten? Contact Esther Klaster

Leestip
Toelichting op verdeling jeugdzorg budget naar gemeenten
| Naar notitie
Stappenplan Wmo
Focuslijst Wmo 2015 is opgesteld op basis van dit stappenplan. Door te klikken op het schema verschijnt de toelichting op de stappen.
| Schema

Rapport Burgers en Gezondheid
Niet iedereen kan de regie voeren over zijn eigen gezondheid. Wat dan?
|
Naar rapport

Agenda
Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?
9 september 2014

Studiemiddag over verschuivende verhoudingen tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn
| info en aanmelden
Zorg + Welzijn jaarcongres,
11 september 2014
 
Dé dag voor het hele sociale domein
| info & inschrijven
Studiedag Ouderenmishandeling,
23 september 2014

| info & inschrijven

      
B&A voert projecten uit in het sociale domein in opdracht van lokale overheden en non-profit organisaties. Onze ervaring en expertise ligt bij uitstek op het gebied van (wijk)welzijn, zorg, jeugd en werk. Daarnaast helpt B&A opdrachtgevers met monitoring, analyses en advies.  Benieuwd naar onze aanpak?
Bekijk de animatie

CONTACT

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
p.vanderloos@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
ONDERDEEL B&A
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019