B&A nieuws, thema Sociaal beleid - april 2013

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuws - Sociaal beleid
april 2013
Uitstel participatiewet door sociaal akkoord
  
Door het sociaal akkoord is de eerdere planning niet haalbaar, stelt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. Het sociaal akkoord leidt ook wel tot veel onduidelijkheid. Komen er nog bezuinigingen? Hoe moeten gemeenten budget vinden voor de re-integratie van mensen die geen werk hebben als het geld grotendeels naar de sociale werkplaatsen gaat? En hoe zit nu met de beleidsruimte voor gemeenten? De landelijke en lokale overheid hebben langer de tijd om dit soort vragen te beantwoorden. Lees verder op www.gemeente.nu
Vaders coachen naar een vreedzame wijk
In Amsterdam Noord, specifiek Nieuwendam, hebben de partners in de wijk de Vreedzame Wijk methodiek opgepakt. Daarbij is de Mgr. Bekkersschool sinds september 2012 actief als vreedzame school. Ouders spelen daar een belangrijke rol bij. De kunst is vaders op een positieve manier bij de school te betrekken. B&A zet daartoe een creatieve coach in voor de vaders die aan de Mgr. Bekkersschool verbonden zijn. Onze coach werft vaders die nu niet op school komen en verkent bij hen waar talenten zitten. Deze talenten verbindt hij aan de behoeften van de buurt. En die behoeften gaan over een vreedzame buurt. “Zelf de buurt vreedzaam maken”, dat is onze missie. Met hulp van de school en de wijkpartners willen we zo werken aan een betere wiijk. De project wordt mogelijk gemaakt door het VSB fonds.
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg
Participatie en Opbouwwerk Zuidoost (POZO)
Bewoners laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, meer betrekken bij hun eigen wijk, zorgen dat zij contacten met buurtgenoten onderhouden en dat zij meedenken over belangrijke beslissingen in het stadsdeel en andere organisaties in Amsterdam Zuidoost. Dat zijn allemaal onderdelen van participatie waarbij POZO de bewoners van Zuidoost ondersteunt. David Bastiaans, een van de participatiemedewerkers, is verantwoordelijk voor de zogenaamde EGK-buurt. Een wijk vol diversiteit, hoog- en laagbouw, huur- en koopwoningen en vele culturen, maar met de gemeenschappelijke factor dat bijna iedereen wil dat de buurt schoon, heel en veilig is. David attendeert bewoners op hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt ze hierbij. Op de vraag "wat en wie heb je nodig om je buurt schoner, veiliger en gezelliger te maken?" komt hij de mooiste ideeën tegen, van gezamenlijke prikacties tot welkomstcomités om nieuwe buren warm te verwelkomen. Via facebook houdt David contact met de buurtbewoners. POZO wordt uitgevoerd door B&A. Lees verder
| Meer weten? Contact David Bastiaans
Wijkcoöperatie IJsselmonde: voor en door bewoners
In het kader van Nieuw Welzijn 2012-2015 zocht de deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam naar een vernieuwende vorm om bewoners te ondersteunen op het domein Algemene Dagelijkse Levensvaardigheden. PIT 010 (uitvoering B&A en Aafje) start in dit kader de Wijkcoöperatie IJsselmonde. Een bewonersonderneming, die een aantal concrete producten en diensten gaat aanbieden. Voor bewoners, geleverd door bewoners. Denk aan maaltijdservice, groenten uit de wijk, vervoersdiensten, was- en strijkservice, etc. Alles met gebruikmaking van bestaande krachten en organisaties in de wijk. Het doel is om een verbindende schakel te vormen tussen hulpvraag en hulpaanbod van bewoners. B&A levert de kwartiermaker, die zorgt voor de opstart van de Wijkcoöperatie tot het moment dat deze zelfstandig door de wijkbewoners (inhoudelijk, financieel en bestuurlijk) beheerd kan worden. Lees verder
| Meer weten? Contact Honny de Gucht
Activering van dak- en thuislozen met maatschappelijk aanbesteden
De gemeente Zwolle heeft gekozen voor maatschappelijk aanbesteden als aanpak om te komen tot een vernieuwend aanbod voor de dagactivering van dak- en thuislozen. De gemeente heeft al enkele jaren het motto ‘Samen maken we de stad’ en maatschappelijk aanbesteden past daar goed in. Vertrekpunt van de gemeente: we willen in samenspraak met organisaties, instellingen, verenigingen, vrijwillligersorganisaties en bedrijven in de regio Zwolle en met de doelgroep komen tot een uitvraag van de gemeente waarin het maatschappelijke resultaat centraal staat. B&A ondersteunt de gemeente bij het proces van maatschappelijk aanbesteden. Lees verder
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg
Kijk ook op www.maatschappelijkaanbesteden.nl voor meer informatie.
Leestip
  Tips aanpak multiprobleemgezinnen
Door Divosa | naar tips
Bouwen op de kracht van burgers
Door VNG | naar VNG-notitie
Loslaten in vertrouwen
Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.
Door Rob | naar adviesrapport
 
Surftip
www.roze50plus.nl 
Nieuwe website voor en door roze ouderen. Zeker nu blijkt dat hun sociale isolement groter is dan onder heteroseksuele generatiegenoten. Roze senioren worden bijvoorbeeld in zorginstellingen regelmatig gepest en buitengesloten.
Agenda
Wmo congres 2013, 15 mei 2013 
Help burgers burgers beter te participeren!
| Info www.reedbusinessevents.nl
Affectief burgerschap in de nieuwe verzorgingsstaat, conferentie 16 & 17 mei 2013
Eigen kracht ontkracht?
| Info eigenkrachtontkracht.nl
Samenwerken in wijken en gebieden, 16 mei en 13 juni 2013
Inspiratiebijeenkomsten
| info www.movisie.nl
Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, 27 juni 2013
Zelfregie en eigen kracht in de praktijk.
| info www.studiearena.nl
B&A is een vernieuwende uitvoerings- en adviesorganisatie met een publieke missie én passie voor de publieke zaak.
www.bagroep.nl
Social media
Volg ons op:
 
      
Contact 
     
Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur
p.loos@bagroep.nl
B&A IN DE UITVOERING
en IN SAMENWERKING

Adres
 
Vestiging Den Haag
Hoofdkantoor
 
Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
22e verdieping
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving

Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl www.bagroep.nl
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019