B&A Groep nieuwsbrief oktober 2011 - Wmo special

7 jahre vor
  • Html
  • Text
Indien deze e-mail van B&A niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
oktober 2011 1
B&A Groep nieuwsbrief – Wmo special
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
De discussie rond de onhoudbare verzorgingsstaat en de doorgeschoten bemoeienis van de overheid heeft een vlucht genomen sinds de invoering van de  Wmo. De wet die niet voor niets ook wel een brede participatiewet wordt genoemd, staat voor vernieuwing op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarbij verschuift de aandacht van zorgen voor… naar zorgen dat….  Wij van B&A Groep, werken in de praktijk, in de frontlinie en ervaren de bijbehorende transitieproblematiek in volle omvang. Die strekt zich uit van de betrokken burger tot aan de bestuurlijke opdrachtgever, maar zeker ook tot de professionals. Voor allen heeft een andere invulling van het vraagstuk van welzijn, zorg en participatie een forse impact. Wij  delen graag ons uitvoeringsperspectief met u. Lees verder
| Hierover mee praten? Contact Anke van Beckhoven

Wmo in de lokale uitvoeringspraktijk
Alle gemeenten hebben inmiddels een Wmo-nota. Deze lokale ‘verplichting’ kwam mee met de introductie van het landelijk wettelijke kader. De beleidsnota’s zijn prachtig vormgegeven en dekkend over de negen prestatievelden. Nota’s vol met goede voornemens over vraaggerichtheid en integrale aanpakken om daarmee te voldoen aan de kern van deze participatiewet: zorgen dat burgers mee kunnen (blijven) doen. Hiermee lijkt de wet werkelijkheid. Helaas is dat niet het geval. In de lokale uitvoeringspraktijk is ondanks de wet veel minder veranderd. Lees verder
| Hierover mee praten? Contact Jaap Geerlof


Achter de voordeur
In stadsdeel Zeeburg is Civic actief met het programma ‘Achter de Voordeur’. Het gaat daarbij om een outreachende manier van werken. Bewoners die niet anders zijn te bereiken, worden letterlijk in hun eigen woning bezocht om na te gaan op welke wijze zij te activeren zijn. Veelal betreft het een complexere hulpvraag en dus intensievere vormen van ondersteuning. Daarin staat steeds de gehele problematiek centraal en worden mensen vooral  gemobiliseerd om zelf vorm te geven aan een nieuw perspectief. 
| Meer weten? Lees het interview met Khadija El Majdoubi, projectleider Achter de Voordeur. En/of stel een vraag per mail aan Khadija.
Bruishuis Rumah Kami
Voor elkaar, Met elkaar en Door elkaar 
Rumah Kami is een Bruishuis, een buurthuis nieuwe stijl, in Amsterdam Oost; een plek waar bewoners - met sterke en zwakke schouders - elkaar kunnen ontmoeten. Voor elkaar, Met elkaar en Door elkaar, dat is waar Rumah Kami voor staat. Bijzonder aan een bruishuis is dat  het activiteitenaanbod door de buurt gemaakt wordt, een diversiteit van doelgroepen participeert, en de activiteiten zijn waar mogelijk cliëntgestuurd. De rol die professionals innemen is die van faciliteren en coachen zodat ideeën en projecten tot uitvoering komen. Kortom, Welzijn nieuwe stijl voor en vooral door burgers. .
Meer weten? Lees het interview met Darifa El Mahdioudin, coördinator Rumah Kami. En/of stel een vraag per mail aan Darifa.
Welzijn Nieuwe Stijl in Civic Zeeburg
De kern van Welzijn Nieuwe Stijl is de kanteling: van zorgen voor… naar zorgen dat… Het doel is een sterke civil society, waarin burgers zelfredzaam zijn en professionals een zo klein mogelijke rol innemen. Dit principe passen we toe in Civic Zeeburg, een op de Wmo-leest geschoeide uitvoeringspraktijk in het sociale domein. Hoe? Lees het in de rapportage Civic Zeeburg 2007 - 2010.
Meer weten? Contact Anke van Beckhoven.

Community support zet sociaal netwerk in
De kern van Community Support bestaat uit het sociale netwerk rond een persoon op te bouwen, te verstevigen of te verbeteren, om vervolgens vanuit dit netwerk sociale steun te mobiliseren. De kracht van de persoon is het vertrekpunt van de oplossing. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners zoveel mogelijk overbodig worden. Dit principe passen we toe in Waalwijk waar wij zijn gestart met 'interventie', een vorm van tijdelijke intensieve woonbegeleiding aan mensen met meervoudige problemen. 
| Meer weten? Contact José Rijnen en/of surf naar Community Support.

Agenda
WMO en Welzijn Nieuwe Stijl, dé praktijkvoorbeelden,
23 november 2011
Een dag in het teken van praktijkvoorbeelden, ervaringen en inbreng van mensen uit het veld op uitvoerend niveau. Zwind verzorgt de deelsessie: 'Wat werkelijkheid is' - portretten van jongeren die zorgen 
| www.reedbusinessevents.nl
Surftip
LinkedIn Group Welzijn Nieuwe Stijl  Discusieer of deel kennis op LinkedIn. | www.linkedin.nl
Van AWBZ naar Wmo
Stappenplan voor Gemeenten & Aanbieders | www.vng.nl
Leestip
Bakens Welzijn Nieuwe Stijl
Korte beschrijving van de acht bakens.
| www.vng.nl
De straat als front-office
Boek over ervaringen en oplossingen met betrekking tot de probleemjeugd vanuit verschillende disciplines.
www.nowthority.nl

Ondernemende welzijnsorganisaties
Interview met Jos van der Horst (auteur: Onderneem met Zin!) over de verandering waar welzijnsorganisaties voor staan.
| Artikel uit vakblad Impuls
        
B&A is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost.
Lees meer
ONDERDEEL B&A GROEP  


CONTACT

Hoofdvestiging Den Haag

Bezoekadres:
Prinses
Margrietplantsoen 87
2595 BR DEN HAAG
Tel: 070 - 302 95 00
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV DEN HAAG
NIEUWSBRIEVEN
B&A Groep geeft de volgende (gratis) thema-nieuwsbrieven uit:
Regionale economie en Innovatie - Jeugd - Sociaal beleid - Beleidsevaluatie - Ruimte, Mobiliteit en Milieu - Bestuur en Governance
Informatie en aanmelden
    
 
Afmelden   |   Doorsturen   |   Reageren   |   Website   |   Aanmelden   |   Profiel wijzigen
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: Nnewsletter@newslettercollector.com

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019