B&A Groep nieuwsbrief Jeugd - oktober 2011

7 jahre vor
  • Html
  • Text
Indien deze e-mail van B&A niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
oktober 2011 1
B&A Groep nieuwsbrief – Jeugd
Het ongedeelde kind, de balans tussen specialisatie en systeembenadering
Arbeidsdeling heeft grote welvaart in onze samenleving gebracht. Door het opsplitsten van taken en arbeid kan een steeds grotere efficiëntie worden bereikt. Onze materiële welvaart heeft door een steeds verder voortschrijdende specialisatie in de economie, voor veel burgers, tot een ongekende hoogte kunnen groeien. Deze specialisatie heeft zich ook voltrokken in de zorg. Lees verder
| Column Peter van der Loos, adviseur Jeugd
Stelselbrief Transformatie Jeugdzorg naar de Tweede Kamer: de essentialia op een rij
Op 30 september heeft de staatssecretaris van VWS de lang verwachte brief over de stelselwijziging zorg voor jeugd aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief die de contouren van het nieuwe stelsel schetst, wordt 6 oktober in het Algemeen Overleg besproken. In deze bijdrage zetten we de essentialia van de brief kort op een rij. Lees verder
| Kamerbrief over stelselwijziging zorg voor jeugd d.d. 30 september 2011
Wat jongeren en ouders willen weten en leren over opgroeien & opvoeden
De gemeente Breda heeft B&A gevraagd om in beeld te brengen welke vragen jongeren en ouders hebben over opgroeien & opvoeden. In het onderzoek, dat B&A uitvoert met de afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda, staan hun vragen, wensen en behoeften centraal. Deze ‘vraaganalyse’ moet leiden tot een taal die aansluit bij de belevingswereld van jeugd en ouders: een positieve taal waaruit hun eigen verantwoordelijkheid, kracht en mogelijkheden doorklinkt en waarin  ‘ontproblematiseren’ vanzelfsprekend is. Lees verder
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Vormgeving integrale jeugdgezondheidszorg
In de gezondheidsregio Gelderland Midden voeren drie organisaties de jeugdgezondheidszorg uit. Voor de 4-19 jarigen ligt de uitvoering bij de GGD. Voor de 0-4 jarigen bij de stichting Thuiszorg Midden-Gelderland en Kruiswerk West Veluwe. B&A voert ten behoeve van het Bestuurlijk Overleg Volksgezondheid in deze regio een bestuurlijke verkenning uit om zicht te krijgen op het wenselijke organisatorische verband voor de uitvoering van een integrale JGZ. Een JGZ waarbij kinderen van 0-19 jaar ongedeelde en doorlopende zorg krijgen. Dit onderzoek gebeurt in het perspectief van de ontwikkeling van de CJG’s en de decentralisatie van de jeugdzorg.
| Meer weten? Contact Ruud Rottier
JAV'ART een jongerenproductiehuis midden in de wijk
Onder begeleiding van jongerencoaches werken jongeren in JAV'ART aan producties zoals een sporttoernooi, cd of toneelvoorstelling. Jongeren worden uitgedaagd om zelf evenementen te organiseren. Zo werken we aan hun talentontwikkeling om de jongeren een betere opstap in de maatschappij te geven. Daarnaast zijn er in JAV'ART debatten zoals 'blijf van mijn geld af' over het thema jongeren en schulden. Om meer sympathie bij de omwonenden te kweken en de jongeren meer sociale binding met de buurt te laten ervaren, is de buurt actief bij het productiehuis en de programmering betrokken. Nieuw in de aanpak van het reguliere jongerenwerk is de samenwerking met onderwijspartners om nog meer jongeren te bereiken. Zo zullen de leerlingen van de Praktijkschool LUCA leerwerkstages lopen in het productiehuis.
| Meer weten? Contact Geert van den Berg, programmaleider JAV'ART
JAV’ART wordt gerealiseerd door Amsterdam, stadsdeel Oost en Civic Zeeburg, een Wmo-uitvoeringsproject van Zwind.
Agenda
Congres Positief Jeugdbeleid,
10 oktober 2011

Jeugdbeleid draait meer en meer om het bieden van kansen aan de jeugd, talentontwikkeling en burgerschapvorming. Hoe pak je dit aan? | www.cs-vng.nl
Nationaal Congres Jeugdgezondheidszorg, 12, 13, 14 oktober 2011
De jeugd in Nederland groeit op in een nieuwe, fascinerende maar ook stressvolle wereld. Deze nieuwe dynamische wereld kenmerkt zich ook door nieuwe onveilige opgroeisituaties. Om hierop in te kunnen spelen moet de JGZ van de toekomst aan nieuwe eisen voldoend. Uw inzet als JGZ-professional is hierbij onmisbaar.
| www.sbo.nl

Leestip
'Decentralisatie Jeugdzorg moet in drie stappen' OPINIE - Jeugdzorg Nederland | Artikel
Brancherapportage Jeugdzorg 2010 Steeds meer jeugdzorg in en om het gezin | Rapportage
Hoofdpunten uit visiestuk van de G32 op de stelselwijziging  ‘Zorg voor jeugd’ | Hoofdpunten
Surftip
Bezig met transitie jeugdzorg? Bekijk plannen en startnotities!
Gemeenten anticiperen op de transformatie van de jeugdzorg. Om gemeenten concreet op gang te helpen, verzamelt de VNG uw plannen van aanpak, startnotities, transitieplannen etc. | www.vng.nl

        
B&A is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost.
Lees meer
ONDERDEEL B&A GROEP  


CONTACT

Hoofdvestiging Den Haag

Bezoekadres:
Prinses
Margrietplantsoen 87
2595 BR DEN HAAG
Tel: 070 - 302 95 00
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV DEN HAAG
 
Afmelden   |   Doorsturen   |   Reageren   |   Website   |   Aanmelden   |   Profiel wijzigen
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: Nnewsletter@newslettercollector.com

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019