B&A Groep nieuwsbrief december 2011 - Sociaal beleid

7 jahre vor
  • Html
  • Text
Indien deze e-mail van B&A niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
December 2011 1
B&A Groep nieuwsbrief – Sociaal beleid
Profiteren van veranderingen in het sociale domein: Het belang van de vier B's
In het licht van de aanstaande decentralisatie van rijkstaken zal de komende tijd een nieuwe sociale uitvoeringspraktijk ontstaan. Hoe ziet die praktijk eruit en welke ontwikkeling vergt deze? Lees het interview met Anke van Beckhoven, adjunct-directeur B&A/Zwind, over het belang van de verbinding tussen de vier B’s: burger, bestuur, bondgenoten en beroepskrachten.
| Lees hier het  interview
| Hierover van gedachten wisselen? Contact Anke van Beckhoven
Tour Zwerfjongeren

Afgelopen donderdag 8 december gaf staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner samen met jongeren het startschot voor de Tour Zwerfjongeren. Dit gebeurde tijdens het Congres zwerfjongeren DOEN! door het geven van een klap op de rode startknop. Hiermee ging niet alleen de Tour van start, maar ook de werkzaamheden van B&A ten behoeve van de organisatie van deze Tour. Ruud Rottier (B&A) en Diny Flierman (B&A) gaan samen met Johan Sleegers [doen-en-denken] en Boukje Keijzer (7Zebra’s) de komende maanden aan de slag om onder de noemer ‘een stap vooruit’ een tour te organiseren langs de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. Binnen de te bezoeken gemeenten gaat, met inzet van betrokken partijen en de zwerfjongeren zelf, gewerkt worden aan die stap vooruit met als doel om jongeren van de straat te krijgen. Lees meer
| Verslag Congres zwerfjongeren Doen!
| Meer weten? Contact Ruud Rotier

PIT 010
Help jezelf vooruit in Charlois
Vanaf januari 2012 zet PIT 010 zich in voor verbetering van de kwaliteit van leven voor de inwoners van Charlois. Dit gebeurt met een op te richten Buurtcollege, een Steunpunt Participatie en het straatteam dat in gesprek gaat met inwoners. In september 2011 schreef de deelgemeente Charlois een aanbesteding uit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). PIT 010 heeft van deze aanbesteding het perceel ‘Bevorderen zelfredzaamheid en participatie’ in Charlois-Zuid gewonnen. PIT 010 is een dochteronderneming van Aafje thuiszorg huizen zorghotels (www.aafje.nl) en ZWIND en start vanaf januari 2012 onder het motto: Help jezelf vooruit in Charlois. | Lees hier het complete persbericht
| Meer weten? Contact Ewout Smeerdijk
Een toekomst voor iedereen in de Wolfskuil
Een mooie toekomst voor iedereen in de wijk de Wolfskuil, dat is wat de gemeente Nijmegen en woningcorporatie Portaal voor ogen hebben. Daar steken ze dit jaar volop energie in, door de positie te versterken van de mensen en organisaties die in de Wolfskuil wonen en werken, met extra aandacht voor de kwetsbare bewoners. Met ondersteuning van de provincie Gelderland is een participatietraject gestart en Zwind begeleidt dit traject. De Kuulcontactweek was de opmaat naar het plan van aanpak hiervoor. In deze week  hebben duo's van bewoners en professionals uit de wijk meer dan 100 wijkbewoners bevraagd. Dit leverde een schat aan informatie op. Op de website van gemeente Nijmegen is het verslag van deze week te vinden met daarin interviews en conclusies. Ook kunt u de film bekijken, als mooie aanvulling op dit verslag.
| Verslag en film Kuulcontactweek
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg

In beeld: kwetsbare jongeren aan de slag
Jaarlijks vallen ruim 3000 jongeren uit de jeugdzorg tussen wal en schip, omdat ze geen goede begeleiding naar werk of opleiding krijgen. In het project Arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren werken MKB Nederland en Jeugdzorg Nederland samen in het ondersteunen en stimuleren van jeugdzorginstellingen om de economische zelfstandigheid van hún jongeren te vergroten. Het project is vorig jaar gestart in vijf pilotregio’s. B&A leverde de landelijke projectleider. In een film gemaakt door MKB NL en De Hoenderloo Groep-Pluryn delen twee MKB-ondernemers en twee jongeren hun ervaring. U ziet hoe jongeren uit de jeugdzorg hun weg zoeken naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt en waar zij tegen aan lopen.
| Bekijk de film Jouw Baas, Mijn Baas
| Meer informatie over het project
| Meer weten? Contact Joost Franssen

Helmond-West: een ingewikkeld bordspel
De herstructuring van de wijk Helmond-West illustreert hoe complex de aanpak van een probleemwijk kan zijn. Fysieke herstructurering gaat hier gepaard met een intensief sociaal programma en de bouw van een Wijkhuis Brede School +. Tegelijkertijd is de wijk in beroering door grote infrastructurele projecten. Deze wijkaanpak is inhoudelijk zo veelzijdig en de belangen zijn zo verdeeld dat Helmond-West een interessante casus vormt. In opdracht van de programmadirectie Wijken van BZK heeft B&A een analyse gemaakt met het oog op de netwerksamenwerking en de borging. De adviseurs vergelijken de wijkaanpak met een boeiend, maar ingewikkeld bordspel. In de vorm van spelregels wordt de aanpak doorlopen en worden per regel aanbevelingen gegeven. Lees meer
| Rapport Netwerken in de wijk
| Meer weten? Contact Wout Gelderloos

Agenda
Symposium ondernemend werken in welzijn - Proactief de bezuinigingen te lijf, 24 januari 2012
De introductie van Welzijn Nieuwe Stijl, bezuinigingen, de decentralisatie van de AWBZ en de (op)roep voor meer inzet van burgerkracht vormen uitdagingen voor professionals in zorg en welzijn. Maar ondernemen en innoveren in tijden van bezuiniging, hoe doe je dat? Professionals in zorg en welzijn krijgen antwoord op het symposium 'Ondernemend werken in zorg en welzijn’
| Meer info: www.movisie.nl 

Gebiedsgericht Werken voor Young Professionals, 3 modules (4 dagen) – start op 9 februari 2012
De ontwikkelingen gaan snel in het gebiedsgericht werken. Leefbare en veilige wijken, wijkgerichte inzet op zorg en welzijn, zelfwerkzaamheid van bewoners, herstructurering en sociale stijging vragen veel aandacht. Verrijk je inzicht met deze training.
| Meer info: www.sgvw.nl
Leestip
Onderneem 't zelf in welzijn. Ingrediënten voor een ondernemende organisatie
Movisie presenteert dit boek tijdens het symposium ondernemend werken in welzijn | Download de werkbladen en ontwikkelinstrumenten bij dit werkboek.
Congressen gemist?
Verslag Congres Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl, 23 november 2011
Een dag met praktijkvoorbeelden, ervaringen en inbreng van mensen uit het veld op uitvoerend niveau.
| Lees het Twitterverslag
Verslag Kennisatelier Gemengde wijken: het effect van inkomensdiversiteit op buurtvertrouwen, 11 november 2011
Centraal stond de vraag wat het effect van inkomensdiversiteit is op buurtvertrouwen en wat dit betekent voor beleidsmakers in de stedelijke praktijk. | Verslag en uitgebreide presentaties van de sprekers
        
B&A is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost.
Lees meer
ONDERDEEL B&A GROEP  


CONTACT

Hoofdvestiging Den Haag

Bezoekadres:
Prinses
Margrietplantsoen 87
2595 BR DEN HAAG
Tel: 070 - 302 95 00
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV DEN HAAG
 
Afmelden   |   Doorsturen   |   Reageren   |   Website   |   Aanmelden   |   Profiel wijzigen
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: Nnewsletter@newslettercollector.com

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019