Arbejdsmiljøklagenævnet traf i november måned i alt 39 afgørelser

3 jahre vor


Text only:

Bliver mailen ikke vist ordentligt? Se den online.

Nyhedsbrev fra Arbejdsmiljøklagenævnet


Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 10/2015


Nyhedsbrevet indeholder resume af seks udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse, som blev afgjort på nævnets møde i november 2015. Nyhedsbrevet indeholder således afgørelser om følgende:
Virksomhed var rette modtager af påbud om at sikre, at ansatte ikke arbejder og færdes på uforsvarlige færdselsveje
Fastholdelse af påbud om straks at sikre mod ulykkesfare ved aflæsning af beton fra lastbil
Påbud om at anvende åndedrætsværn sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering
Virksomhed var ikke rette modtager af påbud om at standse arbejde indtil sikring mod nedstyrtning
Uklart om virksomhed var rette modtager af påbud om at sikre, at stillads er opstillet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Behandling af en klage afvist, da virksomheden, som påbuddet var adresseret til, er opløst efter konkursbehandling.
Læs hele nyhedsbrev 10/2015
Arbejdsmiljøklagenævnet, Teglholmsgade 3, 2450 København SV, ast@ast.dk, telefon: 33 41 12 00. Denne mail kan ikke besvares.
Opdater eller afmeld dit abonnement på nyhedsbreve.

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019