Aktuelt fra Statens Lønløsning - December 2018

6 Monate vor


Text only:

Aktuelt fra Statens Lønløsning
December 2018
2018-12-06
Strategiarbejde og udbud i 2019
Statens Lønløsning ejes af Moderniseringsstyrelsen og driftsafvikles aktuelt hos DXC. Grænsefladen HR-Løn til SLS afvikles dog p.t. hos SIT. Kontrakten med DXC udløber i januar 2021, hvorfor der gennemføres udbudsforretning i 2019 og transition i 2020.
Som led i forberedelse til udbud i 2019 og en lønløsning efter 2025, er der gennemført en større analyse med henblik på at fastlægge en udbudsstrategi for systemet. Som led i denne analyse er der igangsat en legacyanalyse, der bl.a.
identificerer relevante tiltag i forhold til at tilrettelægge videreudviklingen.
Vi vil undervejs informere om arbejdet.
Bedre balance II
I samarbejde med Statens Administration er vi tæt på, at overdragelsen af lønopgaver fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration, i tilknytning til Bedre Balance II, er afsluttet.
Som kunde betyder det blandt andet, at noget af det vejlednings- og informationsmateriale man har været vant til at finde på modst.dk – fremadrettet vil være på Statens Administrations hjemmeside.
Herom informerer vi nærmere i en af de kommende Løninformationer.
Servicebeskrivelse
Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse giver indsigt i ydelser og ansvar for de it-systemer, som Moderniseringsstyrelsen leverer.
Servicebeskrivelsen for Statens Lønløsning er netop opdateret, og indeholder nu også en snitfladebeskrivelse af SLS Webservice, der dækker betingelser for brug af webservicen, ansvarsfordelingen mellem kunden og Moderniseringsstyrelsen samt sikkerhed.
Ideer og ønsker
Statens Lønløsning udvikles løbende, og hovedreglen for større udviklingsaktiviteter er, at de frigives i 2 større releases i et kalenderår, hhv. forår og efterår.
Statens Lønløsning består af: SLS (der er kernen i systemet), HR-Løn (der er en grænseflade til SLS), SLS Webservice (der er en grænseflade til SLS), SP (der er udbetaling af tjenestemandspension) og BSL (der er styring af brugeradgange til Statens Lønløsning).
Læs mere om de ændringer der indkøres på Opdateringer og nyheder.
Vi modtager gerne ideer og ønsker til udvikling af Statens Lønløsning. Send os en mail med din idé eller dit ønske: kbklon@modst.dk. Vi kan ikke garantere, at alle ideer og ønsker kan efterkommes, men vi kan garantere, at alle der henvender sig får et svar fra os.
Glædelig jul og godt nytår
Vi fra Statens Lønløsning ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi vender tilbage i det nye år.
Vidste du …
At der hver måned udbetales løn til omkring 182.000 i SLS og pension til omkring 166.000 fra Statens Pensionssystem.


Afmeld nyhedsbrevet her
Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4
DK-1017 København K
T: 33 92 80 00
E:
modst@modst.dk

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019