Aktuelt fra Statens Lønløsning April 2019

2 Monate vor


Text only:

Aktuelt fra Statens Lønløsning
April 2019
2019-04-10
Strategiarbejde og udbud
Vi har haft en markedsdialog med 10 interesserede leverandører. Formålet har været at fremme muligheden for, at markedets leverandører kan bidrage til, hvordan vi får skabt det bedste grundlag for både udbudsprocessen og den fremtidige kontrakt om Staten Lønløsning.
De strategiske sigtepunkter for Statens Lønløsning er:
•Fortsat sikker drift er afgørende - korrekt løn og pension til tiden har til hver en tid førsteprioritet.
•Der stilles krav til, at leverandørens
driftsorganisation er kompetent og tager initiativ ift. at rådgive om og tage initiativ til løbende konsolidering og forbedring af driften og driftsafviklingen.
•Der stilles eksplicitte krav til leverandørens kompetencer, ift. det faste program der håndterer datamodel og kørselsmønster, og ift. en forretningsmæssig forståelse af løn. Leverandøren skal være i stand til at bringe de samlede kompetencer i spil, i en helhed og en sammenhæng.
Dialog og inddragelse via brugerfora
Vi ønsker at komme tættere på jeres hverdag, og ét af midlerne hertil, tænker vi, er etablering af samarbejds-/brugerfora. Vi tænker en form for sektoropdelt struktur på disse fora, fx universiteter, administrative fællesskaber (fx gymnasier) og SAM.
Vi har holdt det første møde i denne kontekst, og både kunderne og vi synes, at det giver mening at investere tiden. Det forpligter naturligvis. Vi vil lægge os i selen for, at de mange input og drøftelser af stort som småt, der fylder i
hverdagen hos jer, skal blive lettere at håndtere, i forhold til det vi kan løfte i regi af Statens Lønløsning.
Vi vender tilbage med mere om disse fora i løbet af 2. halvår.
Arbejde vi aktuelt har i gang
Vi er kommet videre med
Udenlandske betalinger, og er kommet tættere på proces og aftaler med de leverandører, der er involveret i betalingsformidlingen. Vi har også fokus på kvalitet i den nye funktionalitet, og derfor gennemfører vi en pilotfase. Når pilotfasen er vel gennemført, vil det blive muligt at indberette løn/vederlag til udbetaling via udenlandske pengeinstitutter i lønsystemet.
Herom informeres nærmere.
Den nye ferielov er vi i fuld gang med at få klargjort til overgangsordningen, der starter 1. september 2019. Det er lige fra nye felter til ferietotaler og afregning af ferie for de medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, til nye løndele og håndtering af den nye feriefond.
Nærmere information følger i Løninformationer.
Ny udgave af Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning
Vi har lagt en ny udgave af Servicebeskrivelsen på modst.dk, hvor der er tilføjet et nyt afsnit 4.10 vedr. servicemål for beredskab og genetablering i tilfælde af systemnedbrud og lignende.
Kontakt os gerne
Har du noget du gerne vil spørge om eller bidrage med, så kontakt os. Send en mail til vores kundebrevkasse kbklon@modst.dk.
Alle, der henvender sig til os, får en tilbagemelding. Sidder du med en idé eller et spørgsmål til Statens Lønløsning - tøv ikke med at kontakte os.
Vidste du …
At der bliver udbetalt godt 741 mio. i april måned, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse.


Afmeld nyhedsbrevet her
Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4
DK-1017 København K
T: 33 92 80 00
E:
modst@modst.dk

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019